Kontakty

Obrázok HromadaKatalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Dražobný poriadok (DOC, 91 kB)
 
 
 
 
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

OZ Rimavská Sobota

 

 vyhlasuje

DRAŽBU D R E V A


výrezov I. – III. triedy akosti
  dub, BUK, JASEŇ

Dražba sa uskutoční v dňoch 17.3.2020 – 18.3.2020
v priestoroch ES Rimavská baŇa.

 17.3.2020 od 7.30
hod. do 1600 hod.

 18.3.2020 od 7.30 hod. do 1500 hod.


Vyhodnotenie bude 18.3.2020 o 19.00 hod.,
v administratívnej budove ES Rimavská bAŇA.

                                         

Presná ponuka tovaru bude uverejnená 2 dni pred termínom aukcie.

INFORMÁCIE: ING.MILAN SÝKORA

MOBIL: 0918335166
E- MAIL: MILAN.SYKORA@LESY.SK

ING. PETER MIXTAJ
RIADITEĽ OZ

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 048/4344937

Email: lesyrs#@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 128 862 ha
Lesnatosť: 42,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 18%, listnaté 82%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
31 954 ha
Ročná obnova lesa: 340 ha
Ročná ochrana lesa:23.5 tis. €
Ročný objem ťažby: 158 900 m3

Významné chránené celky:

 • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

 • Muránska planina a Stolické vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)

 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

Flóra:

 • Lykovec muránsky (Daphne arbuscula)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)