Kontakty


ÚSTREDIE OZ Žarnovica

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Železničná 613/13
  • PSČ: 966 81
  • Mesto: Žarnovica
  • Telefón: 045/ 681 2351
  • Fax: 045/ 681 2394
  • Email: lesyza@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Juraj Borik +421456812362 +421918335075
------
sekretárka Zlatica Škvarková
------
+421915655428
------
personalista Ing. Ľubica Šimeková
------
+421918334686
------
referent vnútornej správy Ing. Katarína Dávidová
------
+421918334678
------
referent správy LPF a reprivatizácie Ing. Daša Garajová
------
+421915346857
------
referent správy a manž. majetku
------
------
------
ťažbár, ochrana lesa, poverený vedením VTÚ Ing. Ján Sitár
------
+421918334657
------
pestovateľ, poľovníctvo Ing. Lukáš Potocký
------
+421905734513
------
ref. ekológie Ing. Štefan Havran
------
+421918334613
------
referent TPV, VO Ing. Filip Danko
------
+421918646458
------
referent MTZ a nákupu Ing. Jozef Dobák
------
+421918334641
------
sklad MTZ Emília Havranová
------
+421918334694
------
dispečer dopravy dreva Ing. Jozef Maraček
------
+421918334601
------
ref. dopravy a mechanizácie + dielní Rudolf Slosiar
------
+421918334617
------
SIS, poverený vedením EOÚ Ing. Milan Gubán
------
+421918334689
------
ref. plán., štat. contr., Ing. Jaroslav Poláček
------
+421918334608
------
hlavný účtovník Ing. Iveta Vodnáková
------
+421918334622
------
účtovník Lenka Hudecová
------
+421918334629
------
mzdový účtovník Oľga Šebová
------
+421918334615
------
referent obchodu Peter Knopp
------
+421918334655
------
fakturant Ing. Katarína Homoláková
------
+421918335934
------
referent OVTS Ing. Ivana Refková
------
+421918576296
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
Lesná správa Brod Železničná 611/10, 966 81 Žarnovica Ing. Peter Repiský +421456812029 +421918334652
------
Lesná správa Žarnovica Bystrická 47, 966 81 Žarnovica Ing. Július Krištof +421456812358 +421918334653
------
Lesná správa Žiar Šašovské Podhradie 107, 965 01 Žiar nad Hronom Ing. Ivan Šimek
------
+421918335880
------
Lesná správa Šašov Šašovské Podhradie 107, 965 01 Žiar nad Hronom Ing. Jozef Mráz
------
+421918334674
------
ES Žarnovica Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica Ing. Marek Blaho
------
+421918335935
------
ES Šašovské Podhradie Šašovské Podhradie 107, 965 01 Žiar nad Hronom Mgr. Norbert Čech
------
+421918334646
------