Kontakty


ÚSTREDIE OZ Horehronie

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Hlavná 245/72
  • PSČ: 976 52
  • Mesto: Čierny Balog
  • Telefón: 048/6191326
  • Fax: ---------------------
  • Email: lesy.horehronie@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ - vedúci OZ Kovalčík Martin, Ing. 048/4344518 0918 334 305 martin.kovalcik@lesy.sk
sekretárka Danišová Janka, Bc. 048/4344504 0918 333 448 janka.danisova@lesy.sk
personalista, ref. KR Václavík Ján, Ing. 048/4344513 0918 333 445 jan.vaclavik@lesy.sk
referent správy LP a reprivatizácie Pisarčík Ján, Ing. 048/4344511 0918 444 313
------
referent správy LP a reprivatizácie Perichtová Alena, Ing. 048/4344530 0907 996 742
------
referent správy a manažmentu majetku Horváth Dominik, Ing. 048/4344500 0918 334 357
------
referent správy a manažmentu majetku Budovec František, Ing. 048/4344500 0918 334 545
------
referent správy a manažmentu majetku Pisarčíková Mária 048/4344511 0918 333 408
------
referent vnútornej správy Ridzoň Marián, Ing. 048/4344502 0918 334 318
------
referent ABT, BT, TPO, CO Melicher Martin, Ing. 048/4344512 0905 892 601
------
vedúci výrobno - technického úseku Schóber Igor, Ing. 048/4344516 0918 333 424 igor.schober@lesy.sk
referent pre pestovanie Ábelová Alena, Ing. 048/4344508 0918 444 215
------
referent pre ťažbu Černák Jozef, Ing. 048/4344501 0918 333 429
------
referent pre ochranu lesa Citterberg Zdenko 048/4344508 0918 334 304
------
referent technickej prípravy výroby Fógel Slavomír, Ing. PhD. 048/4344501 0918 333 456
------
referent mechanizácie Daxner Michal, Ing. 048/4344512 0905 294 739
------
referent pre koord.aktivít projektu, správa DVT Prečuch Juraj, Ing 048/4344531 0918 333 484
------
koordinátor PBHL Gregor Dušan, Ing.
------
0905 588 785
------
oblastný koordinátor VO (OZ Horehronie, OZ Poľana) Bystriansky Martin, Ing.
------
0918 335 511 martin.bystriansky@lesy.sk
vedúci ekonomického úseku Daniš Maroš, Ing. 048/4344528 0918 333 420 maros.danis@lesy.sk
referent pre plán, štat. a controlling.
------
------
------
hlavný účtovník Švoňavová Danka, Ing. 048/4344522 0908 109 187
------
účtovník Melková Janka 048/4344524 0918 334 383
------
účtovník Turčinová Anna
------
0918 334 376
------
finančník Ďurčíková Lucia, Ing. 048/4344531 0918 334 378
------
správca informačného systému Lehocký Peter, Ing. 048/4344527 0918 333 414
------
mzdový účtovník, účtovník projektu Ridzoňová Bronislava, Ing. 048/4344515 0918 334 374
------
vedúci obchodného úseku Kán Miroslav, Ing. 048/4344505 0918 335 775 M.Kan@lesy.sk
referent obchodu Trnik Ján, Ing. 048/4344506 0918 333 409
------
referent poľovníctva Kovalčík Peter, Ing.
------
0918 333 495 peter.kovalcik@lesy.sk
dispečer dopravy dreva Janičkovičová Dana 048/6176721 0918 333 485
------
referent MTZ a nákupu Potkány Ivan, Ing. 048/4344510 0918 333 425
------
fakturant Morongová Anna 048/4344507 0908 511 055
------
fakturant Brndiarová Lýdia, Ing. 048/4344524 0918 335 776
------
turizmus Bubelínyová Dominika, Ing
------
0918 334 363
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
vedúci LS Hronec Zlievárenská č.517, 97645 Hronec Ramaj Juraj, Ing. 048/6176427 0918 933 422 juraj.ramaj@lesy.sk
technik
------
Machyniaková Andrea, Ing. 048/6176427 0918 333 478
------
technik
------
Noga Tomáš, Ing.
------
0918 852 095
------
technik
------
Goceliak Tomáš, Ing. 048/6176427 0918 333 462
------
vedúci lesného obvodu Studený potok
------
Hvolka, Rastislav
------
0918 333 437
------
vedúci lesného obvodu Krámniská
------
Pekárová Jana, Mgr.
------
0905 709 903
------
vedúci lesného obvodu Endreska
------
Prečuch, Adam
------
0918 333 412
------
vedúci lesného obvodu Zákľučná
------
Giertl, Juraj
------
0918 333 436
------
vedúci lesného obvodu Túrniky
------
Auxt Peter
------
0918 347 394
------
vedúci lesného obvodu Dlhá
------
Veverka, Vladimír
------
0918 333 453
------
vedúci lesného obvodu Hámorná
------
Morong, Pavol
------
0918 333 403
------
vedúci lesného obvodu Anderlová
------
Ottinger, Martin
------
0918 333 432
------
vedúci lesného obvodu Hruškovo
------
Mesiarkin Radovan
------
0905 626 217
------
vedúci lesného obvodu Spády
------
Sojka Miroslav
------
0918 333 440
------
vedúci lesného obvodu Smrečiny
------
Morong, Pavel
------
0905 347 399
------
vedúci LS Krám Mlynská 1343, 97652 Čierny Balog Pepich Miroslav, Ing. 048/6191314 0918 333 407 miroslav.pepich@lesy.sk
technik
------
Stehlová Eva, Ing. 048/6191314 0918 335 836
------
technik
------
Ilčík Vojtech, Ing.
------
0918 333 444
------
technik
------
Švoňava Ján, Ing.
------
0918 333 498
------
vedúci lesného obvodu Frúdličky
------
Chrámec Ján, Ing.
------
0918 333 491
------
vedúci lesného obvodu Korytárska
------
Giertl Peter
------
0918 333 461
------
vedúci lesného obvodu Obrubovanská
------
Morong, Marián
------
0918 333 404
------
vedúci lesného obvodu Ďurčová
------
Medveď Ivan, Ing.
------
0905 333 441
------
vedúci lesného obvodu Tajchová
------
Auxt Matúš Ing.
------
0918 333 449
------
vedúci lesného obvodu Medveďovo
------
Srnka, Peter
------
0918 333 451
------
vedúci lesného obvodu Šánsko
------
Goceliak, Branislav
------
0918 333 454
------
vedúci lesného obvodu Kolieska
------
Machyniak, Emil
------
0918 333 438
------
vedúci lesného obvodu Jedľová
------
Čupka Milan, Ing.
------
0918 333 413
------
vedúci lesného obvodu Sihlička
------
Medveď, Miroslav
------
0918 333 441
------
vedúci lesného obvodu Lom
------
Kováč, Ľubomír
------
0918 333 443
------
vedúci LS Šaling Jilemnického 136, 97652 Čierny Balog Tomkuliak Eduard, Ing. 048/6191402 0918 333 464 eduard.tomkuliak@lesy.sk
technik
------
Vestenický Stanislav, Ing. 048/6191402 0917 753 596
------
technik
------
Kardhordó Ladislav, Ing. 048/6191402 0905 752 597
------
technik
------
Foľko Ľuboslav, Ing.
------
0918 333 479
------
technik
------
Korenyová Alžbeta, Ing.
------
0905 606 845
------
technik
------
Orovčíková Kristína, Ing.
------
0918 333 418
------
vedúci lesného obvodu Šopík
------
Belko Peter
------
0918 347 395
------
vedúci lesného obvodu Boldiška
------
Uhrín Štefan
------
0918 333 463
------
vedúci lesného obvodu Pomyváč
------
Giertlová Viktória
------
0918 376 321
------
vedúci lesného obvodu Stará dolina
------
Švantner, Vladimír
------
0918 333 465
------
vedúci lesného obvodu Kýčerná
------
Halaj Ján
------
0917 753 442
------
vedúci lesného obvodu Čierna dolina
------
Kvietok, Miroslav
------
0918 333 442
------
vedúci lesného obvodu Páleničné
------
Čajka Teodorik
------
0918 334 534
------
vedúci lesného obvodu Rakytovo
------
Hronček, Milan
------
0918 333 459
------
vedúci lesného obvodu Dlhý grúň
------
Švantner, Michal, Ing.
------
0918 803 122
------
vedúci lesného obvodu Brotovo
------
Ondrejmiška, Marián
------
0918 333 474
------
vedúci lesného obvodu Sedmák
------
Katrenčík, Pavel
------
0918 333 458
------
vedúci lesného obvodu Ramžovo
------
Gibaľa Tomáš
------
0918 333 467
------
vedúci LS Predajná Zabečov 184, 976 63 Predajná Kubizniak Juraj, Ing. 048/6192128 0918 333 493 juraj.kubizniak@lesy.sk
technik
------
Maličký Martin, Ing. 048/6192128 0918 809 346
------
technik
------
Sroka Ján, Ing. 048/6192128 0918 334 555
------
technik
------
Golianová Janka, Ing. 048/6192128 0907 721 486
------
vedúci lesného obvodu Čelno
------
Ramaj Peter
------
0918 334 574
------
vedúci lesného obvodu Čeremošné
------
Paučo Daniel
------
0918 334 371
------
vedúci lesného obvodu Lomnistá
------
Paučo Jaroslav
------
0918 334 571
------
vedúci lesného obvodu Pálenice
------
Majerík Ivan
------
0905 592 163
------
vedúci lesného obvodu Richtárovo
------
Ivan Ľudovít, Mgr.
------
0918 334 535
------
vedúci lesného obvodu Sová
------
Paučo Ján
------
0918 334 532
------
vedúci lesného obvodu Suchá
------
Lupták Pavol
------
0918 334 529
------
vedúci lesného obvodu Tále
------
Vraniak Mário
------
0905 588 943
------
vedúci lesného obvodu Železnô
------
Paučo Jozef
------
0918 334 577
------
vedúci lesného obvodu Žleb
------
Žúbor Jakub
------
0905 677 174
------
vedúci LS Beňuš Beňuš 455, 976 64 Beňuš Caban Michal, Ing. 048/67116* 0907 417 582 michal.caban@lesy.sk
technik
------
Gažúrová Zuzana
------
0918 334 388
------
technik
------
Maruškin Pavel
------
0918 334 330
------
technik
------
Vojtas Jaroslav
------
0918 333 468
------
vedúci lesného obvodu Maková
------
Ábel Miroslav
------
0918 334 331
------
vedúci lesného obvodu Kyslá
------
Harvanka Marek, Ing.
------
0918 333 492
------
vedúci lesníckeho obvodu Tajch
------
------
------
------
vedúci lesného obvodu Beňušská
------
Gašperan Juraj
------
0918 334 327
------
vedúci lesného obvodu Zúbra
------
------
------
------
vedúci lesného obvodu Svetlá
------
Luštiak Jaroslav
------
0918 333 471
------
vedúci lesného obvodu Gajdošovo
------
Vlček Michal
------
0918 334 360
------
vedúci lesného obvodu Vološinská
------
Chramec Štefan
------
0918 333 491
------
vedúci lesného obvodu Vološinec
------
Kán Ľubomír
------
0918 334 319
------
vedúci lesného obvodu Zámrzlá
------
Bajus Matej
------
0918 334 385
------
praktikant
------
Luštiak Róbert, Ing.
------
0918 335 756
------
praktikant
------
Kovalčík Martin, Bc.
------
0918 678 932
------
praktikant
------
Tréger Tomáš
------
0918 680 317
------
vedúci LS Závadka nad Hronom Beňuš 455, 976 64 Beňuš Gašpar Martin, Ing. 048/6711628 0918 334 350
------
technik
------
Pôbišová Erika, Ing.
------
0918 334 367
------
technik
------
Veverka Martin, Ing.
------
0918 334 349
------
technik
------
Nikel Matúš, Ing.
------
0918 334 391
------
vedúci lesného obvodu Ždiarsko
------
Divok Vladimír
------
0918 334 362
------
vedúci lesného obvodu Sparistá
------
Kán Juraj
------
0918 334 348
------
vedúci lesného obvodu Suchá
------
Jánošík Juraj, Ing.
------
0918 334 380
------
vedúci lesného obvodu Kriváň
------
Pletka Peter
------
0918 334 234
------
vedúci lesného obvodu Mišarová
------
------
------
------
vedúci lesného obvodu Voľchovo
------
Vojtko-Kubanda Marek, Ing.
------
0918 334 334
------
vedúci lesného obvodu Fabová
------
Fedorko Ján
------
0918 334 352
------
vedúci lesného obvodu Malé Zeleno
------
Rosina Martin
------
0905 176 171
------
vedúci lesného obvodu Veľké Zeleno
------
Horváth František, Bc.
------
0905 388 173
------
praktikant
------
Margeta Andrej
------
0905 625 218
------
vedúci LS Pohorelá Pohorelská Maša 81, 976 69 Pohorelská Maša Lakanda Peter, Ing. 048/6196125 0918 334 300 peter.lakanda@lesy.sk
technik
------
Lihan Ľubomír
------
0918 334 343
------
technik
------
Vernársky Ján
------
0918 334 342
------
technik
------
Tokár Miroslav, Ing.
------
0905 354 392
------
vedúci lesného obvodu Orlová
------
Voletz Róbert
------
0905 430 883
------
vedúci lesného obvodu Brestová
------
Bialik Bohuš
------
0918 334 344
------
vedúci lesného obvodu Hlboké
------
Čajnák Ľubomír
------
0918 334 390
------
vedúci lesného obvodu Vŕšky
------
Oceľ Jozef
------
0918 334 387
------
vedúci lesného obvodu Rokyťanka
------
Refka Vladislav
------
0918 334 364
------
vedúci lesného obvodu Ľapinka
------
------
------
------
vedúci lesného obvodu Rácovo
------
------
------
------
vedúci lesného obvodu Klatná
------
Puťoš Marián
------
0918 334 351
------
vedúci lesného obvodu Hrončok
------
Rosina Daniel
------
0918 334 392
------
vedúci LS Červená Skala Hlavná 785, 976 71 Šumiac - Červená Skala Iždinský Pavol, Ing 048/6181355 0918 334 312 pavol.izdinsky@lesy.sk
technik
------
Lenárt Peter, Ing.
------
0918 334 377
------
technik
------
Černák Daniel
------
0918 334 368
------
technik
------
Vernárska Janka, Ing.
------
0918 334 382
------
vedúci lesného obvodu Hudrová
------
Vojtko Jozef
------
0918 334 340
------
vedúci lesného obvodu Pusté Pole
------
Bialik Martin
------
0905 233 120
------
vedúci lesného obvodu Kráľova Hoľa
------
Petro Šimon
------
0918 334 337
------
vedúci lesného obvodu Ždiarno
------
Hlavatý Marián
------
0918 334 317
------
vedúci lesného obvodu Zúber
------
Vojtko Miroslav
------
0918 334 355
------
vedúci lesného obvodu Kuchárová
------
Putnok Jozef
------
0905 873 958
------
vedúci lesného obvodu Župkov
------
------
------
------
ES Červená Skala Hlavná 763, 976 71 Šumiac - Červená Skala Caban Daniel 048/6181349 0918 334 492 daniel.caban@lesy.sk
manipulant
------
Červienka Milan
------
0907 417 583
------
ES Závadka nad Hronom Hronská 674, 976 67 Závadka nad Hronom Kantoris Jozef 048/6183133 0907 835 288
------
manipulant
------
Babnič Branislav
------
0918 334 303
------
manipulant
------
Chlebuš František
------
0918 334 373
------
ES Gašparovo - vedúci Gašparovo 154, 976 64 Beňuš Cesnak Ladislav 048/6198119 0918 334 320 ladislav.cesnak@lesy.sk
manipulant
------
Tréger Peter
------
0918 334 345
------
manipulant
------
Matejko Milan
------
0918 334 356
------
manipulant
------
Kovalčík Marek
------
0907 417 584
------
ES Hronec – vedúci Hronská 540, 976 45 Hronec Janičkovič Juraj 048/6176721 0918 333 483 juraj.janickovic@lesy.sk
manipulant
------
Lupták Milan 048/6176721 0918 333 482
------
manipulant
------
Turísová Renáta 048/6176721 0918 333 416
------
manipulant
------
Lúštik Radovan 048/6176721 0918 333 499
------
manipulant
------
Morong Jakub
------
0905 606 725
------
manipulant
------
Ramaj Adam
------
0918 334 531
------
praktikant
------
Balciar Patrik
------
0918 334 393
------
ES Čierny Balog - vedúci Švermova 2434, 97652 Čierny Balog Setvák Jakub
------
0918 333 452 jakub.setvak@lesy.sk
manipulant
------
Kovalčík Martin
------
0918 333 497
------
manipulant
------
Caban, Martin
------
0905 605 939
------
ES Lopej - vedúci Belohrad 30, 976 98 Lopej Buvala Miloš 048/6171125 0918 335 777
------
manipulant
------
Maličký Igor
------
0918 334 530
------
manipulant
------
Spišiak Martin, Ing
------
0918 334 583
------
Stredisko opráv a údržieb - vedúci Beňuš č. 455, 976 64 Beňuš Pjater Ján, Ing.
------
0905 592 282
------
majster dielní
------
------
------
------
Lesnícky skanzen - vedúci Lipová 2237/9, 97652 Čierny Balog Kofira Michal, Ing. 048/6191324 0918 333 430 michal.kofira@lesy.sk
majster lesníckeho skanzenu
------
------
------
------
práca s verejnosťou
------
Belko, Jozef
------
0918 335 833
------