Verejné obstarávania do 30.06.2013

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Smolník na roky 2014 – 2017 (9593 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 – 2017 (9592 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 – 2017 (9591 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Hrable na roky 2014 – 2017 (9590 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 – 2017 (9589 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

SOCIÁLNO PREVÁDZKOVÁ BUDOVA – MESD Rohožník

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017

ZB ZASIHLIANKA - PŠ 2011

ZB ZASIHLIANKA - PŠ 2011

Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žarnovica

Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žarnovica

Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žarnovica

Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žarnovica

Rekonštrukcia - LC Spády

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

LC Danová - rekonštrukcia

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

LC Bzová - rekonštrukcia

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Rekonštrukcia - LC Volchovo

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog