Verejné obstarávania do 30.06.2013

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Smolník na roky 2014 – 2017 (9593 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 – 2017 (9592 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 – 2017 (9591 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Hrable na roky 2014 – 2017 (9590 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 – 2017 (9589 – MSS)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava príjazdovej komunikácie

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Náter a oprava strechy

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Maľovanie a položenie linolea

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Čistenie priekop

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica