Kontakty


ÚSTREDIE OZ Beňuš

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Beňuš 455
  • PSČ: 976 64
  • Mesto: Beňuš
  • Telefón: 048/ 67 11 613
  • Fax: 048/ 67 11 612
  • Email: lesybe@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ OZ Ing. Matej Vigoda 048/6711611 0918 334 353 matej.vigoda@lesy.sk
Sekretariát riaditeľa Anna Turčinová 048/6711613 0918 334 376 anna.turcinova@lesy.sk
Personalista, ref. CO a KR Ing. Michal Daxner 048/6711621 0905 294 739 michal.daxner@lesy.sk
Ref. dopr., mech., BT, ABT Ing. Martin Žilka 048/6711616 0918 334 369 m.zilka@lesy.sk
Ref. správy LP a reprivatizácie, správy a manažmentu majetku Ing. Dominik Horváth 048/6711626 0918 334 357 dominik.horvath@lesy.sk
Ref. vnútornej správy, ref. ekológie Ing. Miroslav Tokár 048/6711618 0905 354 392 miroslav.tokar@lesy.sk
Pestovateľ OZ, poľovníctvo, ochrana lesa Zdenko Citterberg 048/6711619 0918 334 304 zdenko.citterberg@lesy.sk
Referent TPV OZ a koordinátor VO, poverený vedím VTÚ Ing. Marek Tabernaus 048/6711615 0918 334 307 marek.tabernaus@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu Viera Cabanová 048/6711620 0918 334 309 viera.cabanova@lesy.sk
Ťažbár, dispečer dopravy dreva Ing. Michal Caban 048/6711630 0907 417 582 michal.caban@lesy.sk
Ref. pre plán.,štat. a controlling, poverená vedením EOÚ Ing. Martina Kovalčíková 048/6711627 0918 334 302 martina.kovalcikova@lesy.sk
Mzdový účtovník Ing. Bronislava Ridzoňová 048/6711625 0918 334 374 bronislava.ridzonova@lesy.sk
Hlavný účtovník Ing. Jarmila Sásiková 048/6711629 0918 334 315 jarmila.sasikova@lesy.sk
Účtovník OZ Janka Melková 048/6711628 0918 334 383 jana.melkova@lesy.sk
Finančník Ing. Lucia Ďurčíková 048/6711628 0918 334 378 lucia.durcikova@lesy.sk
Správca informačného systému Ing. Martin Veverka 048/6711617 0918 334 349 martin.veverka@lesy.sk
Referent obchodu Ing. Miroslav Kán 048/6711614 0918 335 775 m.kan@lesy.sk
Fakturant dreva, ostatných výrobkov, tovarov a služieb Ing. Lýdia Brndiarová 048/6711628 0918 335 776 lydia.brndiarova@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
Expedičný sklad Červená Skala Hlavná 763 976 71 Šumiac - Červená Skala Daniel Caban 048/6181349 0918 334 492 daniel.caban@lesy.sk
Expedičný sklad Závadka n. Hronom Hronská 675, 976 67 Závadka n. Hronom Miloš Buvala 048/6183133 0918 335 777 milos.buvala@lesy.sk
Expedičný sklad Gašparovo Gašparovo 154, 976 64 Beňuš Ladislav Cesnak 048/6198119 0918 334 320 ladislav.cesnak@lesy.sk
LS Červená Skala 976 71, Šumiac - Červ.Skala, Hlavná 785 Ing. Pavol Iždinský 048/6181355 0918 334 312 pavol.izdinsky@lesy.sk
LS Závadka 976 67, Závadka n. Hr., Hronská 621/60 Ing. Matej Lovič 048/6183285 0917 677 003 matej.lovic@lesy.sk
LS Beňuš 976 64, Beňuš, Beňuš 453 zast. Ing. Matej Vigoda 048/6198116 0918 334 353 matej.vigoda@lesy.sk
LS Pohorelá 976 69, Pohorelá, Pohorelská Maša 81 Ing. Marián Ridzoň 048/6196125 0918 334 318 marian.ridzon@lesy.sk