Kontakty


ÚSTREDIE OZ Košice

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Moyzesova 18
  • PSČ: 042 39
  • Mesto: Košice
  • Telefón: 055/ 72 830 11
  • Fax: 055/ 62 267 56, 62 202 13
  • Email: lesy.ke@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ OZ Ing.Jaroslav UCHAĽ 055/7283014 +421907955115 jaroslav.uchal@lesy.sk
personalista, sekretárka Bc.Erika NINAČOVÁ 055/7283015 +421918333791 erika.ninacova@lesy.sk
referent správy les.pozemkov a reprivatizácie Ing.Eduard LUPTÁK 055/7283041 +421918333788 eduard.luptak@lesy.sk
referent správy a manažmentu majetku, lesoturistika Jana ANTOŠKOVÁ 055/7283040 +421918333790 jana.antoskova@lesy.sk
referent vnútornej správy, referent ekológie Ing.Radmila STANKOVÁ 055/7283037 +421918333136 radmila.stankova@lesy.sk
referent ochrany lesa, poverený vedením VTÚ Ing.Peter MARCINKO 055/7283016 +421918333266 peter.marcinko@lesy.sk
ťažbár Ing.Ján MARCIN 055/7283044 +421918333792 jan.marcin@lesy.sk
referent pestovania, koordinátor LP, komunikátor OZ PaedDr., Mgr.Marcel CIRBUS 055/7283036 +421918333181 marcel.cirbus@lesy.sk
referent technickej prípravy výroby, koordinátor VO Roman IDES 055/7283033 +421918333189 roman.ides@lesy.sk
referent poľovníctva, referent CO a KR Ing.Gejza MULLER 055/7283057 +421918333592 gejza.muller@lesy.sk
dispečer dopravy dreva Pavol PETKO 055/7283043 +421918333598 pavol.petko@lesy.sk
referent mechanizácie a dopravy Mgr.Tomáš GÉCI 055/7283049 +421918333786 tomas.geci@lesy.sk
referent MTZ a nákupu, fakturant OVTaS Anna KUŠNIRÁKOVÁ 055/7283056 +421918335979 anna.kusnirakova@lesy.sk
referent pre plán,štat. a contr., poverená vedením EOÚ Ing.Gabriela ŠIMONOVIČOVÁ 055/7283017 +421918333787 gabriela.simonovicova@lesy.sk
referent pre obchod Jozef MINÁRIK 055/7283019 +421918333166 jozef.minarik@lesy.sk
hlavná účtovníčka Ing.Daniela PČOLINSKÁ 055/7283022 +421917095756 daniela.pcolinska@lesy.sk
účtovníčka Marcela MAŤAŠOVÁ 055/7283023 +421905937897 marcela.matasova@lesy.sk
účtovníčka Ing.Valéria KOVÁČOVÁ 055/7283025
------
valeria.kovacova@lesy.sk
mzdová účtovníčka Anna GAĽOVÁ 055/7283031 +421918333120 anna.galova@lesy.sk
správca informačného systému Alena MÚDRA 055/7283026 +421918333796 alena.mudra@lesy.sk
fakturant dreva Marta ŠIPOŠOVÁ 055/7283056 +421918333795 marta.siposova@lesy.sk
pracovník obchodnej prevádzky Peter ANTOŠKA
------
+421918333174
------
domovník Andrej SOKOLI 055/7283066 +421918333785
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
Expedičný sklad Mníšek nad Hnilcom - vedúci ES Mníšek nad Hnilcom, 055 64 Peter DORKO 053/4799708 +421918333164 peter.dorko@lesy.sk
manipulant
------
Branislav FERENC
------
+421918333596 branislav.ferenc@lesy.sk
manipulant
------
Rastislav JASOVSKÝ
------
+421918333597 rastislav.jasovsky@lesy.sk
Expedičný sklad Haniska - vedúci ES Haniska pri Košiciach, 044 57 Jaroslav KUCHÁR 055/6738002 +421918333167 jaroslav.kuchar@lesy.sk
manipulant
------
Rudolf VITKOVSKÝ
------
+421918333112 rudolf.vitkovsky@lesy.sk
manipulant
------
Bc.Lukáš KOVÁČ
------
+421918333160 lukas.kovac@lesy.sk
Lesná správa Stará Voda - vedúci LS Stará Voda č.306, 053 34 Ing.Branislav GEDEON 053/4799201 +421918333129 branislav.gedeon@lesy.sk
technik LS - pestovateľ
------
Ing.Milan BENKOVIČ
------
+421918333104 milan.benkovic@lesy.sk
technik LS - ťažbár
------
Ing.Ivana PAPCUNOVÁ
------
+421918335978 ivana.papcunova@lesy.sk
Lesná správa Svinica - vedúci LS Svinica č.60, 044 45 Ing.Jozef SEDLÁK 055/6965762 +421918333115 jozef.sedlak@lesy.sk
technik LS - pestovateľ
------
Milan DOPIRIAK
------
+421918333148 milan.dopiriak@lesy.sk
technik LS - ťažbár
------
Ing.Ján BALTA
------
+421918333798 jan.balta@lesy.sk
Lesná správa Jasov - vedúci LS Jasov 171, 044 23 Ivan SOPKO 055/4664262 +421918333161 ivan.sopko@lesy.sk
technik LS - pestovateľ
------
Ladislav RELOVSKÝ
------
+421918333784 ladislav.relovsky@lesy.sk
technik LS - tažbár
------
Ing.Branislav POTOČŇÁK
------
+421918333133 branislav.potocnak@lesy.sk
Lesná správa Smolník - vedúci LS Smolník 361, 055 66 Ing.Antonín CICOŇ 053/4799456 +421905441776 antonin.cicon@lesy.sk
technik LS - pestovateľ
------
Ing.Peter MIKLUŠ
------
+421918333590 peter.miklus@lesy.sk
technik LS - ťažbár
------
Ing.Mária OBERHAUSEROVÁ
------
+421918333119 maria.oberhauserova@lesy.sk