Kontakty


ÚSTREDIE OZ Košice

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Moyzesova 18
  • PSČ: 042 39
  • Mesto: Košice
  • Telefón: 055/ 72 830 11
  • Fax: 055/ 62 267 56, 62 202 13
  • Email: lesy.ke@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing.Jozef SEDLÁK 055/7283014 +421918333115 jozef.sedlak@lesy.sk
personalista, sekretárka Bc.Erika NINAČOVÁ 055/7283015 +421918333791 erika.ninacova@lesy.sk
referent správy les.pozemkov a reprivatizácie Ing.Eduard LUPTÁK 055/7283041 +421918333788 eduard.luptak@lesy.sk
referent správy a manažmentu majetku, lesoturistika Jana ANTOŠKOVÁ 055/7283040 +421918333790 jana.antoskova@lesy.sk
referent vnútornej správy, referent ekológie Ing.Radmila STANKOVÁ 055/7283037 +421918333136 radmila.stankova@lesy.sk
referent ochrany lesa, poverený vedením VTÚ Ing.Peter TAPŠÁK 055/7283016 +421918333899 peter.tapsak@lesy.sk
ťažbár, koordinátor aktivít projektu Ing.Ján MARCIN 055/7283044 +421918333792 jan.marcin@lesy.sk
refenent pestovania, koordinátor LP, komunikátor OZ PaedDr., Mgr.Marcel CIRBUS 055/7283036 +421918333181 marcel.cirbus@lesy.sk
referent technickej prípravy výroby, koordinátor VO Ing.Slavomír SURANOVSKÝ 055/7283033 +421918333128 slavomir.suranovsky@lesy.sk
referent poľovníctva, referent CO a KR Ing.Gejza MULLER 055/7283057 +421918333592 gejza.muller@lesy.sk
dispečer dopravy dreva Ing.František MIŽÁK 055/7283043 +421918333156 frantisek.mizak@lesy.sk
referent mechanizácie Mgr.Tomáš GÉCI 055/7283049 +421918333786 tomas.geci@lesy.sk
referent MTZ a nákupu Ing.Martin VARGA 055/7283049 +421918333185 martin.varga@lesy.sk
referent pre plán, štat. a controling, poverená vedením EOÚ Ing.Mária GÉCIOVÁ 055/7283017 +421918333102 maria.geciova@lesy.sk
hlavný účtovník Ing.Daniela PČOLINSKÁ 055/7283022
------
daniela.pcolinska@lesy.sk
účtovník Mgr.Katarína TYČIAKOVÁ 055/7283023 +421905937897 katarina.tyciakova@lesy.sk
mzdový účtovník Anna GAĽOVÁ 055/7283031 +421918333120 anna.galova@lesy.sk
finančník Ing.Anna KOVÁČOVÁ 055/7283025 +421918333794 anna.kovacova@lesy.sk
správca informačného systému Alena MÚDRA 055/7283026 +421918333796 alena.mudra@lesy.sk
referent pre obchod Jozef MINÁRIK 055/7283019 +421918333166 jozef.minarik@lesy.sk
fakturant dreva Marta ŠIPOŠOVÁ 055/7283056 +421918333795 marta.siposova@lesy.sk
fakturant ostatných výr., tovarov a služieb Anna KUŠNIRÁKOVÁ 055/7283056 +421918335979 anna.kusnirakova@lesy.sk
vodič Peter ANTOŠKA
------
+421918333174
------
údržbár Andrej SOKOLI 055/7283066 +421918333785
------
ABT, BT, TPO - kontaktná osoba: Mgr.Juraj Oceliak
------
+421918333172
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
Expedičný sklad Mníšek nad Hnilcom - vedúci ES Mníšek nad Hnilcom, 055 64 Peter DORKO 053/4799708 +421918333164 peter.dorko@lesy.sk
manipulant
------
Branislav FERENC
------
+421918333596 branislav.ferenc@lesy.sk
manipulant
------
Rastislav JASOVSKÝ
------
+421918333597 rastislav.jasovsky@lesy.sk
Expedičný sklad Stará Voda - vedúci ES Stará Voda, 053 34 Rudolf VITKOVSKÝ 053/4799490 +421918333112 rudolf.vitkovsky@lesy.sk
manipulant
------
Pavol PETKO
------
+421918333598 pavol.petko@lesy.sk
Expedičný sklad Haniska - vedúci ES Haniska pri Košiciach, 044 57 Jaroslav KUCHÁR 055/6738002 +421918333167 jaroslav.kuchar@lesy.sk
manipulant
------
Milan PIŽEM
------
+421918333780 milan.pizem@lesy.sk
manipulant
------
Bc.Lukáš KOVÁČ
------
+421918333160 lukas.kovac@lesy.sk
Lesná správa Stará Voda - vedúci LS Stará Voda č.306, 053 34 Ing.Branislav GEDEON 053/4799201 +421918333129 branislav.gedeon@lesy.sk
technik LS - pestovateľ
------
Ing.Milan BENKOVIČ
------
+421918333104 milan.benkovic@lesy.sk
technik LS - ťažbár
------
Ing.Ivana PAPCUNOVÁ
------
+421918335978 ivana.papcunova@lesy.sk
technik LS
------
Vladimír BUJNOVSKÝ
------
+421918333105 vladimir.bujnovsky@lesy.sk
Lesná správa Hrable - vedúci LS Švedlár č.415, 053 34 Ing.Jaroslav POHLY 053/4799203 +421918333151 jaroslav.pohly@lesy.sk
technik LS - pestovateľ
------
Ing.Rastislav MAREK
------
+421918333108 rastislav.marek@lesy.sk
technik LS - ťažbár
------
Milan LORINC
------
+421918333113 milan.lorinc@lesy.sk
Lesná správa Svinica - vedúci LS Svinica č.59, 044 45 Ing.Daniel CICOŇ 055/6965762 +421918333158 daniel.cicon@lesy.sk
technik LS - pestovateľ
------
Milan DOPIRIAK
------
+421918333148 milan.dopiriak@lesy.sk
technik LS - ťažbár
------
Ing.Martin GÁBOR
------
+421918333103 martin.gabor@lesy.sk
technik LS
------
Ing.Ján BALTA
------
+421918333798 jan.balta@lesy.sk
Lesná správa Jasov - vedúci LS Jasov 171, 044 23 Ivan SOPKO 055/4664262 +421918333161 ivan.sopko@lesy.sk
technik LS - pestovateľ
------
Ladislav RELOVSKÝ
------
+421918333784 ladislav.relovsky@lesy.sk
technik LS - tažbár
------
Ing.Branislav POTOČŇÁK
------
+421918333133 branislav.potocnak@lesy.sk
Lesná správa Smolník - vedúci LS Smolník 361, 055 66 Ing.Antonín CICOŇ 053/4799456 +421905441776 antonin.cicon@lesy.sk
technik LS - pestovateľ
------
Ing.Peter MIKLUŠ
------
+421918333590 peter.miklus@lesy.sk
technik LS - ťažbár
------
Ing.Mária OBERHAUSEROVÁ
------
+421918333119 maria.oberhauserova@lesy.sk