Kontakty

Verejná dražba cenných sortimentov dreva: ES Smolenice 25.-29.3.2019

bola ukončená!

Miesto konania dražby: ES Smolenice, Továrenská 3, Smolenice
Dátum konania dražby: 25. – 29.3. 2019
Termín pre odovzdávanie ponúk : 25.3.2019 od 8:00 hod. do 29.3.2019 12:00 hod.

Termín vyhodnotenia dražby: 1.4.2019
Termín a miesto zverejnenia ponúk: www.lesy.sk 1.4.2019 o 12:00 hod.
Čas vyhradený na prijímanie reklamácií: do 2.4.2019 9:00 hod.

Bližšie informácie:

Ing. Juraj Brisuda
Referent obchodu
Tel.: +421 918 333 078
E-mail: juraj.brisuda@lesy.sk

Dražené dreviny: smrekovec opadavý, dub zimný, javor horský, jaseň štíhly

 

Dokumenty na stiahnutie:

Dražobný poriadok
Ponukový katalóg
Vyhodnotenie dražby

 

Pohľad na pripravené výrezy

Pripravili pre Vás  Lesy SR

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 033 5926 111
Email: lesysm@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 254 304 ha
Lesnatosť: 22%
Drevinové zloženie: ihličnaté 10%, listnaté 90%
Výmera lesných pozemkov v užívaní: 39 890 ha
Ročná obnova lesa:  165 ha
Ročná ochrana lesa: 36.400 €
Ročný objem ťažby: 178.000 m3
Dĺžka lesných ciest: 175 km

Významné chránené celky:

 • Dunajské luhy
 • Malé Karpaty
 • Morava
 • Pusté Úľany-Zeleneč
 • Sĺňava
 • Trnavské rybníky

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)