Kontakty


ÚSTREDIE OZ Smolenice

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Trnavská 12
  • PSČ: 919 04
  • Mesto: Smolenice
  • Telefón: +421335926111
  • Fax:
  • Email: lesysm@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Martin Matys +421335926120 +421918333068
------
sekretárka, referent CO a KR Mgr. Michaela Kabátová +421335926111 +421918333002
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Gabriela Piecková +421335926145 +421918333075
------
referent správy poz. a repriv., lesoturistika Ing. K. Striežencová Roganská +421335926144 +421905874211
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie (MD) Ľubica Paluchová
------
nemá
------
referent správy a manažmentu majetku Ing. Peter Pažický +421335926145 +421918333006
------
referent bezpečnostný technik, TPO; KAP Ing. Kamil Štibraný +421335926123 +421918333028
------
personalista Ing. Milada Kičáková +421335926114 +421918333005
------
referent vnútornej správy Kvetoslava Piskunová +421335926144 +421918333007
------
koordinátor verejného obstarávania +421335926146
------
------
RPV výrobno-technického úseku, referent TPV +421335926118
------
------
pestovateľ, ochrana lesa Ing. Marián Sloboda +421335926126 +421918333021
------
ťažbár Ing. Bc. Michal Slávik +421335926115 +421918333019
------
referent poľovníctva a ekológie Ing. Rastislav Plavý +421335926135 +421918333059
------
dispečer dopravy dreva Andrej Machovič +421335926122 +421918333027
------
referent dopravy a mechanizácie Jana Zuzicová +421335926122 +421918333024
------
referent MTZ a nákupu Ing. Zuzana Frajtová +421335926113 +421918333004
------
RPV ekonomicko-obchodného úseku, finančník Ing. Norbert Galčík +421335926117 +421918334802
------
referent pre plán, štatistiku a controlling Ing. Peter Palaj +421335926147 +421918333017
------
hlavný účtovník Bc. Anna Jurkasová +421335926127 +421918333011
------
účtovník Mgr. Daša Lančaričová +421335926128 +421918333012
------
fakturant ost. výrobkov, tovarov a služieb Mgr. Silvia Letková +421335926128 +421918333014
------
správca informačného systému, telefóny Ing. Jozef Blažo +421335926136 +421918333010
------
referent obchodu Ing. Juraj Brisuda +421335926112 +421918333078
------
fakturant Viera Pisarovičová +421335926112 +421918333026
------
mzdový účtovník Daniel Homola +421335926125 +421918333015
------
Zamestnanci v R-kategórii pracujúci v obvode OZ
------
------
------
administratívny pracovník, predaj rýb Mária Vanková +421335926124 +421918333890
------
vodič, strojník, údržbár Viliam Kschill
------
+421918333064
------
údržbár Štefan Šesták
------
+421918333016
------
Administratívna budova Bratislava, Pekná cesta 19 Vrátnica +421244873590 +421918333054
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
Lesná správa Pezinok - vedúci LS Malacká cesta 6052/61B, 902 01 Pezinok Ing. Marián Horváth
------
+421918333055
------
LS Pezinok - technik - pestovateľ Malacká cesta 6052/61B, 902 01 Pezinok Ing. Pavol Kovačič
------
+421918333085
------
LS Pezinok - technik - ťažbár Malacká cesta 6052/61B, 902 01 Pezinok Marián Štilhammer
------
+421918333050
------
lesník LO 01 Lipiny
------
Ing. Marek Jasnický
------
+421918333053
------
lesník LO 02 Rybníček
------
Martin Slamka
------
+421918333042
------
lesník LO 03 Sirková
------
Štefan Hollan
------
+421918333018
------
lesník LO 04 Leštiny
------
Henrich Paluch
------
+421907021682
------
lesník LO 05 Sklenárka
------
Milan Manák
------
+421918333048
------
lesník LO 06 Čmelek
------
Peter Zúbek
------
+421918335195
------
Lesná správa Píla - vedúci LS Červený Kameň 2, 900 89 Častá Ing. Henrich Paluch
------
+421918333058
------
LS Píla - technik - pestovateľ Červený Kameň 2, 900 89 Častá Ing. Henrich Paluch
------
+421918333058
------
LS Píla - technik - ťažbár Červený Kameň 2, 900 89 Častá Peter Kormúth
------
+421918333071
------
lesník LO 01 Fúgelka
------
Michal Paluch
------
+421918333008
------
lesník LO 02 Častovská dolina
------
Marcel Benko
------
+421918333061
------
lesník LO 03 Doľany
------
Ing. Peter Jablonský
------
+421918333020
------
lesník LO 04 Huty
------
Tomáš Kubán
------
+421918333062
------
lesník LO 05 Geltek
------
zastupujúci
------
------
------
lesník LO 06 Biela Skala
------
Marcel Benko
------
+421918333061
------
lesník LO 07 Rybník
------
Dávid Baxa
------
+421918333063
------
robotník v pestovnej činnosti, údržbár
------
Milan Pastucha
------
+421917915003
------
Lesná správa Majdán - zastupujúci vedúci LS 919 03 Horné Orešany č. 583 Ing. Michal Kráľovič
------
+421918333087
------
LS Majdán - technik - pestovateľ 919 03 Horné Orešany č. 583 Ing. Jozef Ševčík
------
+421918333065
------
LS Majdán - technik - ťažbár 919 03 Horné Orešany č. 583 Ing. Mária Jablonská
------
+421918333046
------
Rybáreň Parina - technik rybár 919 03 Horné Orešany č. 737 Marián Hrdlička +421335586683 +421918333066
------
lesník LO 01 Políčko
------
Mário Kopúnek
------
+421918333069
------
lesník LO 02 Driny
------
Ing. Michal Daniš
------
+421905410615
------
lesník LO 03 Jahodník
------
Marián Obúlaný
------
+421918333067
------
lesník LO 04 Bohatá
------
Ján Medvec
------
+421918333047
------
lesník LO 05 Polomy
------
Ing. Ivan Daniš
------
+421918333052
------
lesník LO 06 Koza
------
Mário Kopúnek
------
+421918333069
------
lesník LO 07 Markové
------
Michal Vittek
------
+421918335832
------
robotník v pestovnej činnosti
------
Matej Polakovič
------
+421908730614
------
Rybáreň Dechtice - údržbár "R" 919 53 Dechtice č. 121 Ladislav Huňady
------
+421918333013
------
Lesná správa Moravany - vedúci LS Kostolecká 127, 922 21 Moravany nad Váhom Ing. Martin Gazda
------
+421918444303
------
LS Moravany - technik - pestovateľ Kostolecká 127, 922 21 Moravany nad Váhom Marián Imriška
------
+421918333093
------
LS Moravany - technik - ťažbár Kostolecká 127, 922 21 Moravany nad Váhom Peter Štefanec
------
+421918333090
------
lesník LO 01 Dolina
------
Jozef Jakubička
------
+421918333092
------
lesník LO 02 Modrová
------
Ľuboš Tlstovič
------
+421918333091
------
lesník LO 03 Jelenie Jamy
------
Ľuboš Tlstovič
------
+421918333091
------
lesník LO 04 Fabrika
------
zastupujúci
------
------
------
lesník LO 05 Volavec
------
Martin Svetlák
------
+421918333034
------
lesník LO 06 Sokolovce
------
Marián Minarovský
------
+421918333098
------
lesník LO 07 Horné Otrokovce
------
Jozef Cepka
------
+421918333038
------
lesník LO 08 Hlohovec
------
Martin Varga
------
+421918333094
------
lesník LO 09 Prašník
------
Igor Murín
------
+421918333081
------
lesník LO 10 Brezová
------
Mgr. Patrik Suchý
------
+421918333088
------
Lesná správa Bratislava - vedúci LS Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava Ing. Martin Knurovský
------
+421918333041
------
LS Bratislava - technik - pestovateľ Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava Ing. Marián Mikle
------
+421918333022
------
LS Bratislava - technik - ťažbár Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava Ing. Erik Kozár
------
+421918334097
------
lesník LO 01 Tri bresty
------
Ján Solčiansky
------
+421918333051
------
lesník LO 02 Záhorská Bystrica
------
Marián Turanský
------
+421918333044
------
lesník LO 03 Devín
------
Dušan Maňuch
------
+421915972604
------
lesník LO 04 Karlova Ves
------
Peter Bárdoš
------
+421918333049
------
lesník LO 05 Krkavec
------
Ing. Martin Michalec
------
+421918333001
------
lesník LO 06 Vlčie Hrdlo
------
Simon Hamšík
------
+421918334080
------
lesník LO 07 Čunovo
------
Borislav Peciar
------
+421918333045
------
Administratívna budova Bratislava - vrátnica Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava M. Fehér, M. Práznovský +421244873590 +421918333054
------
Lesná správa Dechtice - vedúci LS 919 53 Dechtice č. 326 Ing. Ondrej Kičák
------
+421918333000
------
LS Dechtice - technik - pestovateľ 919 53 Dechtice č. 326 Ing. Jozef Remenár
------
+421918333032
------
LS Dechtice - technik - ťažbár 919 53 Dechtice č. 326 Ing. Richard Strieženec
------
+421918333003
------
lesník LO 01 Hlboký dol
------
Matej Danko
------
+421915721036
------
lesník LO 02 Mariáš
------
Andrej Hrašna
------
+421918333086
------
lesník LO 03 Hrabníky
------
Ing. Peter Klčo
------
+421918333077
------
lesník LO 04 Planinka
------
ng. Kamil Miček
------
+421918334075
------
lesník LO 05 Prekážka
------
Ing. Martin Frajt
------
+421918333083
------
lesník LO 06 Trnávka
------
Ondrej Pintér
------
+421918333072
------
lesník LO 07 Suchánka
------
Karol Jurkas
------
+421918333070
------
lesník LO 08 Bachračka
------
Milan Boledovič
------
+421918333074
------
lesník LO 09 Osuské
------
Ing. Kamil Miček
------
+421918334075
------
lesník LO 10 Kočín
------
Ing. Ján Hudák
------
+421918333076
------
lesník LO 11 Cerník
------
Marián Brisuda
------
+421918333080
------
lesník LO 12 Čierna hora
------
Miroslav Brisuda
------
+421918333079
------
lesník LO 13 Klenová
------
Štefan Gažo
------
+421918333073
------
robotník v pestovnej činnosti
------
Ľudovít Janek
------
+421905516687
------
Expedičný sklad Smolenice - vedúci ES Továrenská 3, 919 04 Smolenice Marcel Macho
------
+421918333030
------
Expedičný sklad Smolenice - manipulant Továrenská 3, 919 04 Smolenice Marta Schifferová
------
+421918333031
------
Expedičný sklad Smolenice - manipulant Továrenská 3, 919 04 Smolenice Mgr. Emil Štibraný
------
+421918333037
------
Expedičný sklad Piešťany - vedúci ES Obchodná 17, 921 01 Piešťany Ján Božík
------
+421918333095
------
Expedičný sklad Piešťany - manipulant Obchodná 17, 921 01 Piešťany Róbert Haleš
------
+421918333057
------
Expedičný sklad Pezinok - vedúci ES Drevárska 14, 902 01 Pezinok Jozef Kern
------
+421918333035
------
Expedičný sklad Pezinok - manipulant Drevárska 14, 902 01 Pezinok Marián Kadlec
------
+421918334067
------