Kontakty


ÚSTREDIE OZ Smolenice

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Trnavská 12
  • PSČ: 919 04
  • Mesto: Smolenice
  • Telefón: 033 5926 111
  • Fax:
  • Email: lesysm@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Vedúci Odštepného závodu - riaditeľ Ing. Ivan Danček 033 5926 120 0918 334 852
------
sekretárka, referent CO a KR Mgr. Michaela Kabátová 033 5926 111 0918 333 002
------
referent bezpečnostný technik, TPO Ing. Kamil Štibraný 033 5926 123 0918 333 028
------
personalista Ing. Milada Kičáková 033 5926 114 0918 333 005
------
referent vnútornej správy Kvetoslava Piskunová 033 5926 144 0918 333 007
------
RPV výrobno-technického úseku, referent TPV Ing. Martin Matys 033 5926 118 0918 333 068
------
pestovateľ, ochrana lesa Ing. Marián Sloboda 033 5926 126 0918 333 021
------
ťažbár Ing. Bc. Michal Slávik 033 5926 115 0918 333 019
------
dispečer dopravy dreva Andrej Machovič 033 5926 122 0918 333 027
------
referent dopravy a mechanizácie Jana Zuzicová 033 5926 122 0918 333 024
------
referent MTZ a nákupu Ing. Zuzana Frajtová 033 5926 113 0918 333 004
------
RPV ekonomicko-obchodného úseku, finančník Ing. Norbert Galčík 033 5926 117 0918 334 802
------
referent pre plán, štatistiku a controlling Ing. Peter Palaj 033 5926 147 0918 333 017
------
hlavný účtovník Bc. Anna Jurkasová 033 5926 127 0918 333 011
------
účtovník Mgr. Daša Lančaričová 033 5926 128 0918 333 012
------
mzdový účtovník Daniel Homola 033 5926 125 0918 333 015
------
fakturant ost. výrobkov, tovarov a služieb (MD) Mgr. Silvia Letková 033 5926 128 0918 333 014
------
správca informačného systému Ing. Jozef Blažo 033 5926 136 0918 333 010 jozef.blazo@lesy.sk
referent obchodu Ing. Juraj Brisuda 033 5926 112 0918 333 078
------
fakturant Viera Pisarovičová 033 5926 112 0918 333 026
------
manažér verejných obstarávaní Ing. Peter Janiga 033 5926 146 0918 335 884
------
RPV úseku RSMaP, vedúci SCHR, ref. poľovníctva Ing. Rastislav Plavý 033 5926 135 0918 333 059
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Gabriela Piecková 033 5926 145 0918 333 075
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. K. Striežencová Roganská 033 5926 144 0905 874 211
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie MD Ľubica Paluchová
------
------
------
referent správy a manažmentu majetku Ing. Peter Pažický 033 5926 145 0918 333 006
------
administratívny pracovník, predaj rýb Mária Vanková 033 5926 124 0918 333 890
------
vodič, strojník, údržbár Viliam Kschill
------
0918 333 064
------
údržbár Štefan Šesták
------
0918 333 016
------
údržbár Ladislav Huňady
------
0918 333 013
------
Administratívna budova Bratislava Vrátnica
------
0918 333 054
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Pezinok - vedúci LS Malacká cesta 6052/61B, 902 01 Pezinok Ing. Marián Horváth
------
0918 333 055
------
LS Pezinok - technik - pestovateľ Malacká cesta 6052/61B, 902 01 Pezinok Ing. Pavol Kovačič
------
0918 333 085
------
LS Pezinok - technik - ťažbár Malacká cesta 6052/61B, 902 01 Pezinok Marián Štilhammer
------
0918 333 050
------
lesník LO 01 Lipiny
------
Ing. Marek Jasnický
------
0918 333 053
------
lesník LO 02 Rybníček
------
Martin Slamka
------
0918 333 042
------
lesník LO 03 Sirková
------
Štefan Hollan
------
0918 333 018
------
lesník LO 04 Leštiny
------
Henrich Paluch
------
0907 021 682
------
lesník LO 05 Sklenárka
------
Milan Manák
------
0918 333 048
------
lesník LO 06 Čmelek
------
Peter Zúbek
------
0918 335 195
------
LS Píla - vedúci LS Červený Kameň 2, 900 89 Častá Ing. Oto Pisarovič
------
0918 333 023
------
LS Píla - technik - pestovateľ Červený Kameň 2, 900 89 Častá Vladimír Kuric
------
0918 333 056
------
LS Píla - technik - ťažbár Červený Kameň 2, 900 89 Častá Peter Kormúth
------
0918 333 071
------
lesník LO 01 Fúgelka
------
Michal Paluch
------
0918 333 008
------
lesník LO 02 Častovská dolina
------
zastupujúci
------
------
------
lesník LO 03 Doľany
------
Ing. Peter Jablonský
------
0918 333 020
------
lesník LO 04 Huty
------
Tomáš Kubán
------
0918 333 062
------
lesník LO 05 Geltek
------
Ján Kyselica
------
0918 333 060
------
lesník LO 06 Biela Skala
------
Marcel Benko
------
0918 333 061
------
lesník LO 07 Rybník
------
Dávid Baxa
------
0918 333 063
------
robotník v pestovnej činnosti, údržbár
------
Milan Pastucha
------
0917 915 003
------
LS Majdán - vedúci LS 919 03 Horné Orešany č. 583 Ing. Henrich Paluch
------
0918 333 058
------
LS Majdán - technik - pestovateľ 919 03 Horné Orešany č. 583 Ing. Jozef Ševčík
------
0918 333 065
------
LS Majdán - technik - ťažbár 919 03 Horné Orešany č. 583 Ing. Mária Jablonská
------
0918 333 046
------
lesník LO 01 Políčko
------
Mário Kopúnek
------
0918 333 069
------
lesník LO 02 Driny
------
Ing. Michal Daniš
------
0905 410 615
------
lesník LO 03 Jahodník
------
Marián Obúlaný
------
0918 333 067
------
lesník LO 04 Bohatá
------
Ján Medvec
------
0918 333 047
------
lesník LO 05 Polomy
------
Ing. Ivan Daniš
------
0918 333 052
------
lesník LO 06 Koza
------
Ing. Michal Kráľovič
------
0918 333 087
------
lesník LO 07 Markové
------
Michal Vittek
------
0918 335 832
------
robotník v pestovnej činnosti
------
Matej Polakovič
------
0908 730 614
------
LS Moravany - vedúci LS Kostolecká 127, 922 21 Moravany nad Váhom Ing. Martin Gazda
------
0918 444 303
------
LS Moravany - technik - pestovateľ Kostolecká 127, 922 21 Moravany nad Váhom Marián Imriška
------
0918 333 093
------
LS Moravany - technik - ťažbár Kostolecká 127, 922 21 Moravany nad Váhom Peter Štefanec
------
0918 333 090
------
lesník LO 01 Dolina
------
Jozef Jakubička
------
0918 333 092
------
lesník LO 02 Modrová
------
Ľuboš Tlstovič
------
0918 333 091
------
lesník LO 03 Jelenie Jamy
------
Igor Drgonec
------
0918 333 096
------
lesník LO 04 Fabrika
------
Emil Bujna
------
0918 333 097
------
lesník LO 05 Volavec
------
Martin Svetlák
------
0918 333 034
------
lesník LO 06 Sokolovce
------
Marián Minarovský
------
0918 333 098
------
lesník LO 07 Horné Otrokovce
------
Jozef Cepka
------
0918 333 038
------
lesník LO 08 Hlohovec
------
Martin Varga
------
0918 333 094
------
lesník LO 09 Prašník
------
Igor Murín
------
0918 333 081
------
lesník LO 10 Brezová
------
Mgr. Patrik Suchý
------
0918 333 088
------
Administratívna budova Bratislava - vrátnica Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava M. Fehér, M. Práznovský 02 4487 3590 0918 333 054
------
LS Bratislava - vedúci LS Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava Ing. Martin Knurovský
------
0918 333 041
------
LS Bratislava - technik - pestovateľ Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava Ing. Marián Mikle
------
0918 333 022
------
LS Bratislava - technik - ťažbár Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava Ing. Erik Kozár
------
0918 334 097
------
lesník LO 01 Tri bresty
------
Ján Solčiansky
------
0918 333 051
------
lesník LO 02 Záhorská Bystrica
------
Marián Turanský
------
0918 333 044
------
lesník LO 03 Devín
------
Dušan Maňuch
------
0915 972 604
------
lesník LO 04 Karlova Ves
------
Peter Bárdoš
------
0918 333 049
------
lesník LO 05 Krkavec
------
Ing. Martin Michalec
------
0918 333 001
------
lesník LO 06 Vlčie Hrdlo
------
Simon Hamšík
------
0918 334 080
------
lesník LO 07 Čunovo
------
Borislav Peciar
------
0918 333 045
------
LS Dechtice - vedúci LS 919 53 Dechtice č. 326 Ing. Ondrej Kičák
------
0918 333 000
------
LS Dechtice - technik - pestovateľ 919 53 Dechtice č. 326 Ing. Jozef Remenár
------
0918 333 032
------
LS Dechtice - technik - ťažbár 919 53 Dechtice č. 326 Ing. Richard Strieženec
------
0918 333 003
------
LS Dechtice, technik LS 919 53 Dechtice č. 326 Igor Solnica
------
0918 333 073
------
lesník LO 01 Hlboký dol
------
Matej Danko
------
0915 721 036
------
lesník LO 02 Mariáš
------
Andrej Hrašna
------
0918 333 086
------
lesník LO 03 Hrabníky
------
Ing. Peter Klčo
------
0918 333 077
------
lesník LO 04 Planinka
------
zastupujúci
------
------
------
lesník LO 05 Prekážka
------
Ing. Martin Frajt
------
0918 333 083
------
lesník LO 06 Trnávka
------
Ondrej Pintér
------
0918 333 072
------
lesník LO 07 Suchánka
------
Karol Jurkas
------
0918 333 070
------
lesník LO 08 Bachračka
------
Milan Boledovič
------
0918 333 074
------
lesník LO 09 Osuské
------
zastupujúci
------
------
------
lesník LO 10 Kočín
------
Ing. Ján Hudák
------
0918 333 076
------
lesník LO 11 Cerník
------
Marián Brisuda
------
0918 333 080
------
lesník LO 12 Čierna hora
------
Miroslav Brisuda
------
0918 333 079
------
lesník LO 13 Klenová
------
Cyril Kosturský
------
0918 333 084
------
robotník v pestovnej činnosti
------
Ľudovít Janek
------
0905 516 687
------
ES Smolenice - vedúci ES Továrenská 3, 919 04 Smolenice Marcel Macho
------
0918 333 030
------
ES Smolenice - manipulant Továrenská 3, 919 04 Smolenice Marta Schifferová
------
0918 333 031
------
ES Smolenice - manipulant Továrenská 3, 919 04 Smolenice Mgr. Emil Štibraný
------
0918 333 037
------
ES Piešťany - vedúci ES Obchodná 17, 921 01 Piešťany Ján Božík
------
0918 333 095
------
ES Piešťany - manipulant Obchodná 17, 921 01 Piešťany Róbert Haleš
------
0918 333 057
------
ES Pezinok - vedúci ES Drevárska 14, 902 01 Pezinok Jozef Kern
------
0918 333 035
------
ES Pezinok - manipulant Drevárska 14, 902 01 Pezinok Marián Kadlec
------
0918 334 067
------
Stredisko chovu rýb Parina, vedúci SCHR 919 03 Horné Orešany č. 737 Ing. Rastislav Plavý 033 5586 683 0918 333 059
------
Rybáreň Parina - technik rybár 919 03 Horné Orešany č. 737 Marián Hrdlička 033 5586 683 0918 333 066
------
Rybáreň Dechtice - rybár "R" 919 53 Dechtice č. 121 Matúš Sliva
------
0905 300 576
------