Kontakty

Dňom 9.6.2014 bolo zriadené Stredisko spracovnania kalamity Smolenice - Ždiarno (021000) so sídlom v budove Lesnej správy Červená Skala (810 m n. m.), v areáli Odštepného závodu Beňuš.

Vypomáhajúcemu odštepnému závodu Smolenice, Stredisku spracovania kalamity Ždiarno, bol pridelený Lesný obvod 01 Ždiarno z LS Červená Skala, lesné dielce číslo 9 až 86, postihnuté veternou kalamitou "Žofia" zo dňa 14. - 16. mája 2014. Pridelené lesné porasty sa nachádzajú v pohorí Nízke Tatry, priamo pod Kráľovou hoľou, v nadmorskej výške 1000-1650 m. Zároveň bol zriadený Expedičný sklad pri železničnej stanici Nová Maša (715 m n. m.).

Ťažbové práce v pridelených lesných porastoch postihnutých veternou kalamitou boli ukončené ku dňu 30.11.2014. Všetka vyrobená drevná hmota bola zvezená na Expedičný sklad Nová Maša a do 15.12.2014 bola vyexpedovaná odberateľom. Ukončenie výpomoci a zrušenie Strediska spracovania kalamity bolo k 31.12.2014.

Poznámka: Bola to už druhá výpomoc na LS Červená Skala. Prvá bola od 1.12.2004 (po veternej smršti z 19.11.2004) do 31.8.2005 v časti Telgárt, Vernár, Pusté Pole. V zimných mesiacoch boli práce spomalené pre vysokú snehovú pokrývku miestami až 110 cm snehu. Stredisko malo základňu na Pustom Poli, vedúci SSK bol Martin Varga a druhý stály pracovník expedície Jozef Cepka. Pripojenie strediska na tú dobu bolo veľmi pokrokové notebookom s mobilným internetom.


 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 033 5926 111
Email: lesysm@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 254 304 ha
Lesnatosť: 22%
Drevinové zloženie: ihličnaté 10%, listnaté 90%
Výmera lesných pozemkov v užívaní: 39 890 ha
Ročná obnova lesa:  165 ha
Ročná ochrana lesa: 36.400 €
Ročný objem ťažby: 178.000 m3
Dĺžka lesných ciest: 175 km

Významné chránené celky:

 • Dunajské luhy
 • Malé Karpaty
 • Morava
 • Pusté Úľany-Zeleneč
 • Sĺňava
 • Trnavské rybníky

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)