Kontakty

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Smolenice v pondelok 14.11.2016 poslali vianočný strom do Bruselu 
ako dar Slovenska s prianím šťastných Vianoc pre obyvateľov mesta od nás ako krajiny predsedajúcej EÚ.

Skoro ráno. Strom - jedľa, posadená v krajine (miestna časť Majdánske - obec Horné Orešany).
Drevina je pôvodom zo Severnej Ameriky, introdukovaná na naše územie okolo roku 1845. Stromček zasadil pravdepodobne lesník Paule pred rokom 1978. 
Strom má výšku 22 m, vek 45 rokov.

Strom zaistený žeriavom, termín pílenia 8:30 sa blíži.

Úvodné slovo predniesol pán generálny riaditeľ Lesov SR, š.p. Ing. Marian Staník, pre médiá (RTVS, TA3, JOJ, Markíza), ktorých záujmu sa tešíme

Slovo dostala aj pani starostka obce Horné Orešany Jarmila Petrovičová

Motorová píla sa zarezáva do kmeňa. Tú česť dostal Marek Gama.

Záves, vyváženie a spílenie sa vydarilo na jednotku s hviezdičkou

Do vodorovnej polohy vhodne ukotvila kmeň "hydraulická ruka" (hydromanipulátor) nákladného auta

Nakládka stromu na pripravený náves s vypodložením

Naložený, nezviazaný strom je väčší ako by mal mať nadrozmerný náklad, preto bude potrebné zviazať konáre

Strom zviazaný sieťou a pripravený na transport. Čaká na súmrak, pocestuje v noci. Do Bruselu dorazí vo štvrtok nadránom.

Existenciu stromu bude ešte začas pripomínať peň a letokruhy na roky jeho rastu.

 Video Vianocny-strom-Brusel (YouTube 20 min)
(na PC v doméne LESY použite prehliadač Chrome)
Alebo tri časti 2+9+9min:

Strom-Brusel-cast1 (cca 2 min/príprava)
https://www.youtube.com/watch?v=fX2cnxuwAu4 

Strom-Brusel-cast2 (cca 9 min/stínka)
https://www.youtube.com/watch?v=4sFfsDYe9ME

Strom-Brusel-cast3 (cca 9 min/nakládka)
https://www.youtube.com/watch?v=lqYjgkDXa7Y

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 033 5926 111
Email: lesysm@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 254 304 ha
Lesnatosť: 22%
Drevinové zloženie: ihličnaté 10%, listnaté 90%
Výmera lesných pozemkov v užívaní: 39 890 ha
Ročná obnova lesa:  165 ha
Ročná ochrana lesa: 36.400 €
Ročný objem ťažby: 178.000 m3
Dĺžka lesných ciest: 175 km

Významné chránené celky:

 • Dunajské luhy
 • Malé Karpaty
 • Morava
 • Pusté Úľany-Zeleneč
 • Sĺňava
 • Trnavské rybníky

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)