Kontakty


ÚSTREDIE OZ Čadca

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Ľ. Podjavorinskej 2207
  • PSČ: 022 01
  • Mesto: Čadca
  • Telefón: 041/ 430 85 11
  • Fax: 041/ 430 85 08
  • Email: lesyca@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ Odštepného závodu Čadca Ing. Roman Heleš +421 41 4308511 +421 918 335012
------
Sekretariát Mgr. Monika Pošteková +421 41 4308511 +421 918335791 lesyca@lesy.sk
Personalista, referent CO a ekológie Ing. Jana Ďurišová +421 41 4308519 +421 918 335069
------
Referent správy LPF a reprivatizácie Ing. Ľudovít Holčík +421 41 4308523 +421 918 335065
------
Referent správy LPF a reprivatizácie Ing. Pavol Tuchyňa + 421 41 4308528 +421 918 335780
------
Referent správy LPF a reprivatizácie Ing. Eva Cabadajová + 421 41 4308528 +421 918 335929
------
Stránkové dni: Pondelok, Streda: 8 00-13 00 Obedňajšia prestávka: 10 00 - 11 00
------
Referent správy a manažment majetku Ing. Tatiana Švábiková +421 41 4308527 +421 918 335790
------
Referent vnútornej správy Mgr. Monika Pošteková
------
+421 918 335791
------
Referent BT a TPO Ing. Matej Kloska
------
+421 918335018
------
Poverený vedením výrobno-technického úseku, poľovníctvo Ing. Michal Kardoš +421 41 4308515 +421 918 335034
------
Ťažbár Ing. Pavol Mucha +421 41 4308526 +421 918 335042
------
Pestovateľ Ing. Ján Stenchlák +421 41 4308526 +421 918 335063
------
Referent technickej prípravy výroby Ing. Tomáš Káčerík +421 41 4308525 +421 918 335014
------
Referent nákupu a MTZ Tomáš Kmeť +421 41 4335163 +421 905 254137
------
Dispečer dopravy dreva František Zbončák +421 41 4308509 +421 918 335009
------
Referent mechanizácie Ing. Matej Kloska
------
+421 918335018
------
Poverený vedením ekonomicko-obchodného úseku Ing. Ján Ďurec +421 41 4308514 +421 918 335002
------
Hlavný účtovník Ing. Jana Červencová +421 41 4308516 + 421 918334695
------
Účtovník, finančník Jana Rovderová +421 41 4308518 +421 918 335062
------
Mzdový účtovník Mária Falátová +421 41 4308517 +421 905 253990
------
Správca informačného systému, fakturant OVTS Bc. Roman Stašák +421 41 4308520 +421 917 649803
------
Fakturant dreva Mária Šimurdová +421 41 4308512 +421 918 335072
------
Referent odbytu Ing. Matej Kloska +421 41 4308512 +421 918335018
------
Referent pre plán, štatistiku a lesoturistiku Ing. Ján Ďurec
------
+421 918335002
------
Z dôvodu veľkého množstva nevyžiadanej pošty bol za meno doplnený znak *. Vprípade potreby kontaktovania
------
konkrétneho pracovníka zadávejte predmetnú adresu bez tohoto znaku. Ďakujeme za pochopenie.
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Turzovka, Detašované pracovisko Nižný Kelčov 023 55 Nižný Kelčov 566 p. Peter Oravec +421 41 4364350 +421 918 335961
------
Stránkové dni: Utorok: 8 00-13 00 Obedňajšia prestávka: 10 00 - 11 00
------
LS Turzovka 023 54 Turzovka – Predmier 378 Ing. Jozef Jantoš +421 41 4382311 +421 918 335871 ls.turzovka*@lesy.sk
Stránkové dni: Streda: 8 00-13 00 Obedňajšia prestávka: 10 00 - 11 00
------
LS Čadca Podjavorinskej 1509, 022 01 Čadca Ing. Milan Franek +421 41 4335162 +421 918 335040 ls.cadca*@lesy.sk
Stránkové dni: Streda: 7 30-12 00 Obedňajšia prestávka: 10 00 - 11 00
------
LS Stará Bystrica 023 04 Stará Bystrica 321 Ing. Martin Lerner +421 41 4395328 +421 918 335056 ls.starabystrica*@lesy.sk
Stránkové dni: Streda: 8 00-13 00 Obedňajšia prestávka: 10 00 - 11 00
------
LS Povina 023 33, Povina 167 Ing. Pavol Franc +421 41 4211452 +421 918 335013 ls.povina*@lesy.sk
Stránkové dni: Streda: 8 00-13 00 Obedňajšia prestávka: 10 00 - 11 00
------
ES Oščadnica
------
Mgr. Milan Tomášek
------
+421 918335011
------
ES Orava
------
p. Alojz Zemaník +421 41 4335145 +421 918335052
------