Kontakty

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: +421 48 619 13 26

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 46 030 ha
Lesnatosť: 80,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 69%, listnaté 31%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
31 931 ha (t.j. 99% LPF)

Výmera lesov vo vlastníctve štátu  99%
Ročná obnova lesa: 180ha
Ročná ochrana lesa: 233 000 €
Ročný objem ťažby: 200 000 m3

Významné chránené celky:

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Vlk dravý (Canis lupus)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris)
  • Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

Flóra:

  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

  • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

NEPREHLIADNITE

Logo na tejto web stránke Vás pozýva kliknutím naň alebo tu na prehliadku jedinečného a jediného slovenského Lesníckeho skanzenu. Jeho existencia je vhodne skĺbená s existenciou národnej technickej pamiatky "Čiernohronská lesná železnica".