Kontakty


ÚSTREDIE OZ Čierny Balog

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Hlavná 245
  • PSČ: 976 52
  • Mesto: Čierny Balog
  • Telefón: 048/6191326
  • Fax: 048/ 6191326
  • Email: lesycb@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Kovalčík Martin, Ing. 048/4344518 0918 334 305
------
sekretárka Danišová Janka, Bc. 048/4344504 0918 333 448
------
ref. správy les. pozemkov; ref. správy a man. majetku Samuelčík Peter, Ing. 048/4344505 0918 333 490
------
referent vnútornej správy Sitárčik Ján 048/4344502 0918 333 419
------
poverený vedením VTÚ, pestovateľ Ábelová Alena, Ing. 048/4344508 0918 444 215
------
ref. poľovníctva; ochrana lesa Černák Jozef Ing. 048/4344516 0918 333 429
------
ťažbár; ref. ABT, BT, TPO Melicher Martin, Ing. 048/4344512 0905 892 601
------
ref. ekológie; lesoturistika Pisarčíková, Mária 048/4344511 0918 333 408
------
ref. technickej prípravy výroby Fógel Slavomír, Ing. PhD. 048/4344501 0918 333 456
------
ref. dopravy a mechanizácie; ref. MTZ a nákupu Potkány Ivan, Ing. 048/4344510 0918 333 425
------
dispečer dopravy dreva Janičkovičová Dana 048/6176721 0918 333 485
------
pov. ved. EOÚ, personalista, ref. CO a KR, fakturant OVTS Václavík Ján, Ing. 048/4344513 0918 333 445
------
ref. pre plán, štat. a kontr.; koor. pr. pod. Daniš Maroš, Ing. 048/4344528 0918 333 420
------
hlavný účtovník Švoňavová Danka, Ing. 048/4344522 0908 109 187
------
účtovník Švantnerová Anna 048/4344524 0918 333 492
------
mzdový účtovník Perichtová Alena, Ing. 048/4344530 0907 996 742
------
finančník, eurofondy, VO Prečuch Juraj, Ing. 048/4344531 0918 333 484
------
správca informačného systému Peter Lehocký, Ing. 048/4344527 0918 333 414
------
referent obchodu Trnik Ján, Ing. 048/4344506 0918 333 409
------
fakturant dreva Morongová Anna 048/4344507 0908 511 055
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
vedúci LS Osrblie Zlievárenská č.517, 97645 Hronec Schóber Igor, Ing. 048/6176019 0918 333 424
------
technik - ťažbár
------
Kubizniak Juraj, Ing. 048/6176019 0918 333 493
------
technik - pestovateľ
------
Noga Tomáš, Ing. 048/6176019 0918 852 095
------
vedúci lesného obvodu
------
Mesiarkin Radovan
------
0905 626 217
------
vedúci lesného obvodu
------
Ottinger, Martin
------
0918 333 432
------
vedúci lesného obvodu
------
Morong, Pavol
------
0918 333 403
------
vedúci lesného obvodu
------
Veverka, Vladimír
------
0918 333 453
------
vedúci lesného obvodu
------
Vraniak, Dušan
------
0918 333 477
------
vedúci lesného obvodu
------
Štulajter, Pavol
------
0918 333 466
------
vedúci LS Hronec Zlievárenská č.517, 97645 Hronec Ramaj, Juraj, Ing. 048/6176427 0918 933 422
------
technik - ťažbár
------
Machyniaková Andrea, Ing. 048/6176427 0918 333 478
------
technik - pestovateľ
------
Goceliak Tomáš, Ing. 048/6176427 0918 333 462
------
vedúci lesného obvodu
------
Hvolka, Rastislav
------
0918 333 437
------
vedúci lesného obvodu
------
Auxt Peter
------
0918 347 394
------
vedúci lesného obvodu
------
Prečuch, Adam
------
0918 333 412
------
vedúci lesného obvodu
------
Giertl, Juraj
------
0918 333 436
------
vedúci lesného obvodu
------
------
------
------
vedúci LS Krám Mlynská 1343, 97652 Čierny Balog Pepich Miroslav, Ing. 048/6191314 0918 333 407
------
technik - ťažbár
------
Stehlová Eva, Ing. 048/6191314 0918 335 836
------
technik - pestovateľ
------
048/6191314
------
------
vedúci lesného obvodu
------
------
------
------
vedúci lesného obvodu
------
Giertl, Peter
------
0918 333 461
------
vedúci lesného obvodu
------
Morong, Marián
------
0918 333 404
------
vedúci lesného obvodu
------
Pjater Ján, Ing.
------
0905 347 399
------
vedúci lesného obvodu
------
Auxt Matúš Bc.
------
0918 333 449
------
vedúci lesného obvodu
------
Srnka, Peter
------
0918 333 451
------
vedúci lesného obvodu
------
Goceliak, Branislav
------
0918 333 454
------
vedúci LS Šaling Jilemnického 136, 97652 Čierny Balog Tomkuliak Eduard, Ing. 048/6191402 0918 333 464
------
technik - ťažbár
------
Vestenický Stanislav, Ing. 048/6191402 0917 753 596
------
technik - pestovateľ
------
Kardhordó Ladislav, Ing. 048/6191402 0905 752 597
------
vedúci lesného obvodu
------
Belko Peter
------
0918 347 395
------
vedúci lesného obvodu
------
Uhrín Štefan
------
0918 333 463
------
vedúci lesného obvodu
------
Giertlová Viktória
------
0918 376 321
------
vedúci lesného obvodu
------
Švantner, Vladimír
------
0918 333 465
------
vedúci lesného obvodu
------
Halaj Ján
------
0917 753 442
------
vedúci lesného obvodu
------
Kvietok, Miroslav
------
0918 333 442
------
praktikant
------
Žúbor Jakub
------
0905 677 174
------
vedúci LS Dobroč Jilemnického 136, 97652 Čierny Balog Foľko Ľuboslav, Ing. 048/6191348 0918 333 479
------
technik - ťažbár
------
Babnič Matúš, Ing. 048/6191348 0917 752 797
------
technik - pestovateľ
------
Kovalčík Peter, Ing. 048/6191348 0918 333 495
------
vedúci lesného obvodu
------
Korenyová Alžbeta Ing.
------
0905 606 845
------
vedúci lesného obvodu
------
Hronček, Milan
------
0918 333 459
------
vedúci lesného obvodu
------
Švantner, Michal, Ing.
------
0918 803 122
------
vedúci lesného obvodu
------
Ondrejmiška, Marián
------
0918 333 474
------
vedúci lesného obvodu
------
Katrenčík, Pavel
------
0918 333 458
------
vedúci lesného obvodu
------
------
------
------
praktikant
------
Chramec Ján, Ing.
------
0918 333 402
------
praktikant
------
Vraniak Mário
------
0918 333 467
------
vedúci LS Sihla Sihla č.58, 97653 Lom n.Rimavicou Čupka Milan, Ing. 048/6180066 0918 333 413
------
technik - ťažbár
------
Švoňava Ján, Ing. 048/6180066 0918 333 498
------
technik - pestovateľ
------
Ilčík Vojtech, Ing. 048/6180066 0918 333 444
------
vedúci lesného obvodu
------
Sojka, Miroslav
------
0918 333 440
------
vedúci lesného obvodu
------
Bystrianska Jana, Ing.
------
0918 347 393
------
vedúci lesného obvodu
------
Machyniak, Emil
------
0918 333 438
------
vedúci lesného obvodu
------
------
------
------
vedúci lesného obvodu
------
Medveď, Miroslav
------
0918 333 441
------
vedúci lesného obvodu
------
Kováč, Ĺubomír
------
0918 333 443
------
vedúci LS Michalová Hrable č.2, 97657 Michalová Pisarčík Ján, Ing. 048/6199156 0918 444 313
------
technik - ťažbár
------
Medveď Ivan, Ing. 048/6199156 0918 333 488
------
technik - pestovateľ
------
Vojtas Jaroslav 048/6199156 0918 333 468
------
vedúci lesného obvodu
------
Falťan, Jaroslav
------
0918 333 470
------
vedúci lesného obvodu
------
Luštiak, Jaroslav
------
0918 333 471
------
vedúci lesného obvodu
------
------
------
------
vedúci lesného obvodu
------
Mutňan, Ján
------
0918 333 469
------
vedúci lesného obvodu
------
Chramec Štefan
------
0918 333 491
------
ES Hronec – vedúci Hronská 540, 97645 Hronec Janičkovič Juraj 048/6176721 0918 333 483
------
manipulant
------
Lupták Milan 048/6176721 0918 333 482
------
manipulant
------
Turísová Renáta 048/6176721 0918 333 416
------
manipulant
------
Lúštik Radovan 048/6176721 0918 333 499
------
manipulant
------
Morong Jakub
------
0905 606 725
------
manipulant
------
Caban, Martin
------
0905 605 939
------
ES Čierny Balog - vedúci Švermova 2434, 97652 Čierny Balog Setvák Jakub
------
0918 333 452
------
manipulant
------
Kovalčík Martin
------
0918 333 497
------
vedúci lesníckeho skanzenu Lipová 2237/9, 97652 Čierny Balog Kofira Michal, Ing. 048/6191324 0918 333 430
------
majster lesníckeho skanzenu
------
------
------
------
práca s verejnosťou
------
Belko, Jozef
------
0918 335 833
------