Kontakty


ÚSTREDIE OZ Kriváň

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: 334
  • PSČ: 962 04
  • Mesto: Kriváň
  • Telefón: 045/ 5243201
  • Fax: 045/ 5243204
  • Email: lesykr@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ Odštepného závodu Kriváň Ing. Sokol Ján 045/ 5243200 +421903107968 lesykr@lesy.sk
Sekretárka Gibalová Andrea 045/ 5243201 +421915824556
------
Personalista Ing. Palajová Beata 045/ 5243214 +421918333701
------
Referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Liptaková Andrea 045/ 5243234 +421918335084
------
Referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Antalík Peter 045/ 5243231 +421918335538
------
Referent správy pozemkov a manažmentu majetku Ing. Kramec Štefan 045/ 5243207 +421918335527
------
Referent vnútornej správy Ing. Hriň Pavel 045/ 5243216 +421918335535
------
Referent ekológie, koordinátor VO,poverený vedením VTU Ing. Bystriansky Martin 045/ 5243212 +421918335511 lesykr@lesy.sk
Referent technickej prípravy výroby Ing. Sarvaš Štefan 045/ 5243207 +421918335510
------
Referent pestovania a ochrany lesa Ing. Nevolná Iveta 045/ 5243232 +421918335556
------
Referent poľovníctva Ing. Nôžka Ján 045/ 5243216 +421918335558
------
Referent MTZ a lesoturistiky Ing. Kalamár Martin 045/ 5243220 +421918335896
------
Referent dopravy a mechanizácie Ing. Hudák Tibor 045/ 5243205 +421915391399
------
Ťažbár Ing. Malatinec Lukáš 045/ 5243203 +421918335523
------
SIS, CO a KR, poverený vedením EOU Ing. Marcinek Juraj 045/ 5243211 +421918335575 lesykr@lesy.sk
Mzdový účtovník Stehlíková Emília 045/ 5243210 +421918335534
------
Referent obchodu Bc. Krnáč Roman 045/ 5243213 +421918335541
------
Fakturant dreva Ing. Orviská Anna 045/ 5243217 +421918335528
------
Fakturant ostatných výrobkov, tovarov a služieb Antalíková Jaroslava 045/ 5243219 +421918335526
------
Hlavný účtovník Ing. Hriň Stanislav 045/ 5243208 +421918335291
------
Účtovník Čemanová Jana 045/ 5243208 +421918335532
------
Referent pre plánovanie, štat. a controling Ing. Kráľ Pavol 045/ 5243202 +421918335500
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Lučenec Ulica B. Nemcovej 2703/2, 984 03 Lučenec Ing. Kvietik Milan 047/ 4331352 +421918335522 ls.lucenec@lesy.sk
LS Divín Námestie mieru 660/9, Divín 98552 Ing. Mihálik Boris 047/ 4397354 +421918335518 ls.divin@lesy.sk
LS Vígľaš Zvolenská 231/31, Vígľaš 96202 Ing. Kamenský Anton 045/ 5394236 +421918335561 ls.viglas@lesy.sk
LS Poltár Ulica slobody 611/70, Poltár 98701 Ing. Rogožník Marian 047/ 4223434 +421918335525 ls.poltar@lesy.sk
LS Poľana Horná Hriňová 1710, Hriňová 96205 Ing. Kamenský Ján 045/ 5497335 +421918335083 ls.polana@lesy.sk
LS Kyslinky Kyslinky 613, Hrochoť 97637 Ing. Pavel Komora 048/2861323 +421918335292 ls.kyslinky@lesy.sk
ES Kriváň Kriváň 334, Kriváň 96204 Ing. Gonda Branislav 045/ 5243222 +421918335839 es.krivan@lesy.sk
ES Vígľaš Zvolenská 229/35, Vígľaš 96202 Ing. Lauč Jozef 045/ 5394235 +421907153937 es.viglas@lesy.sk
ES Lučenec Skladištná 5206/2, Lučenec 98401 Ing. Imrovič Juraj 047/ 4331353 +421918335524 es.lucenec@lesy.sk