Kontakty


ÚSTREDIE OZ Levice

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Koháryho 2
  • PSČ: 934 01
  • Mesto: Levice
  • Telefón: 036/ 635 06 04
  • Fax: 036/ 635 06 15
  • Email: lesylv@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ OZ Ing. Jozef Habara 036 635 06 21 +421 918 334010 jozef.habara@lesy.sk
Sekretariát, rezervácia chát, lesoturistika Edita Debrovská 036 635 06 04 +421 918 334404 edita.debrovska@lesy.sk
Personalista,mzdový účtovník Ing. Katarína Verešová PhD. 036 635 06 05 +421 918 334415 katarina.veresova@lesy.sk
Vedúci lesnej školy OZ Levice Ing. Slávka Pavlová 036 635 06 25 +421 918 334474 slavka.pavlova@lesy.sk
Referent poľovníctva, koor.projektov EÚ Ing.Milan Prevendarčík 036 635 06 19 +421 918 444022 milan.prevendarcik@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Peter Patay 036 635 06 08 +421 918 334405 peter.patay@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Michaela Lapinová 036 635 06 07 +421 905 289722 michaela.lapinova@lesy.sk
Referent správy a mamažmentu majetku Ing. Mária Vlčáková 036 635 06 09 +421 918 335915 maria.vlcakova@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Antónia Olšavská 036 635 06 07 +421 918 335904 antonia.olsavska@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ján Pavlovkin - - - - - +421 918 333766 jan.pavlovkin@lesy.sk
Dispečer dopravy, poverený riadením VTÚ Ing. Ján Psársky 036 635 06 03 +421 918 444021 jan.psarsky@lesy.sk
Pestovateľ, ochrana lesa Ing. Maroš Švec 036 635 06 17 +421 918 334465 maros.svec@lesy.sk
Ťažbár Ing. Peter Gróf 036 635 06 18 +421 918 334483 peter.grof@lesy.sk
Referent TPV, BTS,PO,COaKR, koordinátor VO Ing. Emil Bušniak 036 635 06 20 +421 918 334418 emil.busniak@lesy.sk
Referent MTZ,nákupu, mechanizácie a dopravy Róbert Holečka 036 635 06 22 +421 918 334482 robert.holecka@lesy.sk
Referent obchodu, poverený vedením ekonomického úseku Ing. Vladimír Lukoťka 036 635 06 02 +421 918 333503 vladimir.lukotka@lesy.sk
Referent pre plán, štatistiku a controling, ekológia Ing. Marek Homola 036 635 06 22 +421 918 444304 marek.homola@lesy.sk
Hlavný účtovník Katarína Paliczová 036 635 06 13 +421 918 334410 katarina.paliczova@lesy.sk
Finančník, komunikácia s bankou Hajnalka Gallaiová 036 635 06 23 +421 905 939519 hajnalka.gallaiova@lesy.sk
Účtovník,právna agenda,pohľadávky a záväzky Ing. Katarína Malíková 036 635 06 24 +421 918 334411 katarina.malikova@lesy.sk
SIS,telekomunikácie,referent vnútornej správy Miroslav Janovský 036 635 06 26 +421 918 333712 miroslav.janovsky@lesy.sk
Referent obchodu Ing. Ján Vacho 035 649 33 61 +421 905 510212 jan.vacho@lesy.sk
Fakturant dreva,ost.výrobkov,tovarov a služieb Peter Konc 036 635 06 25 +421 918 334423 peter.konc@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
------
------
------
------
LS Pukanec - vedúci LS 935 05 Pukanec, Čierne blato č. 57 Ing. Oliver Kanás 036 639 31 02 +421 918 334421 oliver.kanas@lesy.sk
LS Pukanec - technik 935 05 Pukanec, Čierne blato č. 57 Ing. Katarína Martinovská 036 639 31 02 +421 918 334455 katarina.martinovska@lesy.sk
LS Pukanec - technik 935 05 Pukanec, Čierne blato č. 57 Juraj Kelecsényi 036 633 09 21 +421 918 334436 juraj.kelecsenyi@lesy.sk
LS Čifáre - vedúci LS 951 61 Čifáre, Mochovská 250/11 Ing. Tomáš Steinemann 037 788 18 71 +421 918 334449 tomas.steinemann@lesy.sk
LS Čifáre technik 951 61 Čifáre, Mochovská 250/11 Ing.Rastislav Lapin 037 788 18 71 +421 918 335856 rastislav.lapin@lesy.sk
LS Čifáre - technik 951 61 Čifáre, Mochovská 250/11 Ing. Dušan Dupaj 037 788 18 71 +421 918 334432 dusan.dupaj@lesy.sk
LS Želiezovce - vedúci LS 937 01 Želiezovce,Jarok 9 Ing. Ivan Fašánek
------
+421 918 334454 ivan.fasanek@lesy.sk
LS Želiezovce - technik 937 01 Želiezovce,Jarok 9 Ing. Zoltán Madaras
------
+421 918 360322 zoltan.madaras@lesy.sk
LS Želiezovce - technik 937 01 Želiezovce ,Jarok 9 Ing. Zuzana Roháčová
------
MD MD
LS Plášťovce - vedúci LS 935 82 Plášťovce, č. 683 Ing. Dušan Krajniak PhD. 036 749 41 24 +421 918 334400 dusan.krajniak@lesy.sk
LS Plášťovce - technik 935 82 Plášťovce, č. 683 Ing. Bernadett Kanta 036 749 41 24 +421 918 334478 bernadett.kanta@lesy.sk
LS Plášťovce - technik 935 82 Plášťovce, č.683 Ing. Rita Pixiadesová 036 749 41 24 +421 918 333716 rita.pixiadesova@lesy.sk
LS Antol - vedúci LS 969 72 Svätý Anton, Gaštanová 170 Ing. Albert Macko
------
+421 905 444073 albert.macko@lesy.sk
LS Antol - technik 969 72 Svätý Anton, Gaštanová 170 Ing. Peter Chytil --- +421 918 333725 peter.chytil@lesy.sk
LS Antol - technik 999 72 Svätý Anton, Gaštanová 170 Ing. Matúš Vazan
------
+421 905 765945 matus.vazan@lesy.sk
LS Ladzany - vedúci LS 962 65 Ladzany 104 Ing. Stanislav Húroš
------
+421 918 333714 stanislav.huros@lesy.sk
LS Ladzany - technik 962 65 Ladzany 104 Pavel Laurinc
------
+421 918 333743 pavel.laurinc@lesy.sk
LS Ladzany - zastupujúci technik 962 65 Ladzany 104 Ján Mihalovič --- +421 918 333758 jan.mihalovic@lesy.sk
LS Modrý Kameň - Vedúci LS 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing. Pavel Ďuriš
------
+421 918 333732 pavel.duris@lesy.sk
LS Modrý Kameň - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing.Ján Červoč
------
+421 907 300252 jan.cervoc@lesy.sk
LS Modrý Kameň - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Alexander Lörinc
------
+421 918 333731 alexander.lorinc@esy.sk
LS Ľuboreč - vedúci LS 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing. Ondrej Kóša 047 487 02 10 +421 918 333735 ondrej.kosa@lesy.sk
LS Ľuboreč - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Miroslav Kaplár 047 487 02 10 +421 918 333748 miroslav.kaplar@lesy.sk
LS Ľuboreč - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing. Zuzana Kočiová 047 487 02 10 +421 918 333718 zuzana.kociova@lesy.sk
LS Kamenín - vedúci LS Kamenín 607 Ing. Erik Krajniak
------
+421 907 426928 erik.krajniak@lesy.sk
LS Kamenín - technik Kamenín 607 Ing. Katarína Hasillová
------
+421 918 334042 katarina.hasillova@lesy.sk
LS Kamenín - technik Kamenín 607 Ing. Juraj Romanyik
------
+421 918 334054 juraj.romanyik@lesy.sk
LS Palárikovo - vedúci LS 941 11 Palárikovo ,Remeselnícka 79 Ing. Ján Danko
------
+421 918334033 jan.danko@lesy.sk
LS Palárikovoa - technik 941 11 Palárikovo, Remeselnícka 79 Ing. Martina Danková
------
+421 918 334004 martina.dankova@lesy.sk
LS Palárikovo - technik 941 11 Palárikovo ,Remeselnícka 79 Ing. Zdenko Kováčik ml.
------
+421 918 334035 z.kovacik@lesy.sk
LS Gabčíkovo - poverená vedením LS Gabčíkovo, Parková č.556 Ing.Lenka Matejdesova
------
+421 918 334069 lenka.matejdesova@lesy.sk
LS Gabčíkovo - technik Gabčíkovo, Parková č.556 Ing. Peter Németh
------
+421 918 334062 peter.nemeth@lesy.sk
LS Gabčíkovo - technik Gabčíkovo, Parková č.556 Ing. Marian Nagy
------
+421 905 578285 marian.nagy@lesy.sk
ES Hontianske Nemce - vedúci ES Hontianske Nemce Pavel Gregáň 045 559 11 38 +421 918 333772 pavel.gregan@lesy.sk
ES Hontianske Nemce - manipulant Hontianske Nemce Ján Žiak 045 559 11 38 +421 918 334155 jan.ziak@lesy.sk
ES Hontianske Nemce - manipulant Hontianske Nemce Bc. Marta Macková 045 559 11 38 +421 918 333764 m.mackova@lesy.sk