Kontakty


ÚSTREDIE OZ Podunajsko

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Koháryho 2
  • PSČ: 934 01
  • Mesto: Levice
  • Telefón: 036/ 635 06 04
  • Fax:
  • Email: lesy.podunajsko@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Poverený riaditeľ OZ Ing. Juraj Piecka, PhD. 036 635 06 01
------
------
Sekretariát Edita Debrovská 036 635 06 04 +421 918 334404
------
Personalista Ing. Katarína Verešová PhD. 036 635 06 05 +421 918 334415
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Peter Patay 036 635 06 08 +421 918 334405
------
Referent správy LP a reprivatizácie Bc. Michal Dolník 036 635 06 07 +421 908 761773
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ján Pavlovkin
------
+421 918 333766
------
Referent vnútornej správy Ing. Tomáš Čuka
------
+421 917 767080
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Sláva Kajsíková 036 635 06 07 +421 918 444219
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing.Katarína Dupajová
------
+421 917 212970
------
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Mária Vlčáková 036 635 06 09 +421 918 335915
------
vedúci VTÚ Ing. Ján Psársky 036 635 06 03 +421 918 444021
------
Referent pre pestovanie Ing. Maroš Švec 036 635 06 17 +421 918 334465
------
Referent ťažbár Ing. Peter Gróf 036 635 06 18 +421 918 334483
------
Referent pre ochranu lesa Ing. Dušan Krajniak PhD. 036 6530 611 +421 918 334400
------
Referent mechanizácie Ing. Mário Labai 036 6530 621 +421 918 334086
------
Referent technickej prípravy výroby, koordinátor projektu Ing. Emil Bušniak 036 635 06 20 +421 918 334418
------
Referent ochrany prírody, správa drobných vodných tokov Ing. Martina Danková 036 6530 625 +421 918 334004
------
Vedúci ekonomického úseku Ing. Jozef Habara
------
+421 918 334010
------
Referent hlavný účtovník Katarína Paliczová
------
+421 918 334410
------
Referent finančník Hajnalka Gallaiová 036 635 06 23 +421 905 939519
------
Referent účtovník Ing. Katarína Malíková 036 635 06 24 +421 918 334411
------
Referent SIS Miroslav Janovský 036 635 06 26 +421 918 333712
------
Referent pre plán, štatistiku a controling Ing. Marek Homola 036 635 06 22 +421 918 444304
------
Referent mzdový účtovník Bc. Božena Haulíková
------
+421 918 334048
------
vedúci obchodného úseku Ing. Vladimír Lukoťka 036 635 06 02 +421 918 333503
------
Referent obchodu s drevom Ing. Ján Vacho
------
+421 905 510212
------
Referent poľovníctva Ing.Milan Prevendarčík 036 635 06 19 +421 918 444022
------
Referent MTZ a nákupu Róbert Holečka 036 635 06 22 +421 918 334482
------
Referent dispečer dreva, turizmus Ing. Ján Danko 036 6530 625 +421 918 334033
------
Referent fakturant Bc. Viktória Gyetvenová 036 635 06 25 +421 911 931849
------
Referent fakturant Bc. Marta Macková
------
+421 918 333764
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Pukanec - vedúci LS 935 05 Pukanec, Čierne blato č. 57 Ing. Oliver Kanás 036 639 31 02 +421 918 334421
------
LS Pukanec - technik 935 05 Pukanec, Čierne blato č. 57 Ing. Katarína Martinovská 036 639 31 02 +421 918 334455
------
LS Pukanec - technik 935 05 Pukanec, Čierne blato č. 57 Ing. Lukáš Halaj 036 633 09 21 +421 918 334058
------
LS Pukanec - technik 935 05 Pukanec, Čierne blato č. 57 Ing. Dušan Krčmár 036 633 09 21 +421 905 616670
------
LS Čifáre - vedúci LS 951 61 Čifáre, Mochovská 108 Ing. Dušan Dupaj
------
+421 918 334432
------
LS Čifáre - technik 951 61 Čifáre, Mochovská 108 Ing. Miroslav.Hubač
------
+421 918 335621
------
LS Čifáre - technik 951 61 Čifáre, Mochovská 108 Bc. Roman Abrman
------
+421 905 405220
------
LS Želiezovce - vedúci LS 937 01 Želiezovce,Jarok 9 Ing. Ivan Fašánek
------
+421 918 334454
------
LS Želiezovce - technik 937 01 Želiezovce,Jarok 9 Ing. Zoltán Madaras
------
+421 918 360322
------
LS Želiezovce - technik 937 01 Želiezovce,Jarok 9 Ing. Juraj Romanyik
------
+421 918 334054
------
LS Želiezovce - technik 937 01 Želiezovce,Jarok 9 Ing. Katarína Hasillová
------
+421 918 334042
------
LS Želiezovce - technik 937 01 Želiezovce,Jarok 9 Ing. Erik Krajniak
------
+421 907 426928
------
LS Ladzany - vedúci LS 962 65 Ladzany 104 Ing. Stanislav Húroš
------
+421 918 333714
------
LS Ladzany - technik 962 65 Ladzany 104 Ing. Tomáš Steinemann
------
+421 918 334449
------
LS Ladzany - technik 962 62 Ladzany 104 Ing. Bernadet Kanta
------
+421 918 334478
------
LS Modrý Kameň - vedúci LS 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing. Ondrej Kóša
------
+421 918 333735
------
LS Modrý Kameň - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Alexander Lörinc
------
+421 918 333731
------
LS Modrý Kameň - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing. Pavel Ďuriš
------
+421 918 333732
------
LS Modrý Kameň - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing. Zuzana Kočiová 047 487 02 10 +421 918 333718
------
LS Nitra - vedúci LS 925 71 Trnovec nad Váhom 677 Ing. Peter Kodaj
------
+421 908 706520
------
LS Nitra - technik 925 71 Trnovec nad Váhom 677 Ing. Anton Molnár
------
+421 918 334009
------
LS Nitra - technik 925 71 Trnovec nad Váhom 677 Ing. Ervín Tóth
------
+421 918 335968
------
LS Gabčíkovo - poverený vedúci LS 930 05 Gabčíkovo, Parková č.556 Ing. Lenka Matejdesová
------
+421 918 334062
------
LS Gabčíkovo - technik 930 05 Gabčíkovo, Parková č.556 Ing. Peter Németh
------
+421 918 334062
------
LS Gabčíkovo - technik 930 05 Gabčíkovo, Parková č.556 Ing. Zdenko Kováčik ml.
------
+421 918 334035
------
LS Gabčíkovo - technik 930 05 Gabčíkovo, Parková č.556 Ing. Mária Katona
------
+421 918 334085
------
ES Hontianske Nemce - vedúci ES 962 65 Hontianske Nemce Pavel Gregáň
------
+421 918 333772
------
ES Hontianske Nemce - manipulant 962 65 Hontianske Nemce Ján Žiak
------
+421 918 334155
------
ES Hontianske Nemce - manipulant 962 65 Hontianske Nemce Martin Mikuláši
------
+421 918 334443
------
Účelové zariadenie Kaštieľ Palárikovo - vedúci 941 01 Palárikovo,Lesná 2, Jozef Mokran
------
+421 917 136774
------
Lesná škola - vedúca 934 01 , Levice, Koháryho 2 Ing. Slávka Pavlová
------
+421 918 334474
------
Lesná škola - technik 934 01 , Levice, Koháryho 2 Ing. Nora Nozdrovická
------
+421 918 334412
------