Kontakty

                             

Oznam :

                                              

                 Touto cestou Vám oznamujeme že bola vykonaná

                                   

        VEREJNÁ DRAŽBA CENNÝCH SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA

 

              Termín konania : 08.-10.03.2022 od 8 hod. do 16 hod.                                                      

                      Miesto konania  :  ES Hontianske Nemce,                                               

                                      Ponúkané dreviny :

 Dub, Dub červený, Jaseň, Lipa, Orech čierny, Smrekovec,                                                  

                                               

Katalóg drevín ponúkaných do dražby na stiahnutie nájdete tu (81,4 kB)

Výsledky dražby na stiahnutie nájdete tu (119,8 kB)

 

        Ďakujeme za  Vašu účasť.

 

Kontaktná osoba : Ing. Vladimír Lukoťka –   vedúci obchodného úseku OZ Podunajsko

                  

                  Mobil : +4210918333503

                  E-mail : vladimir.lukotka@lesy.sk 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 036/ 635 06 04

Email: lesylv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Fakty organizačnej zložky OZ Podunajsko:

 • Katastrálna výmera: 841 961  ha
 • Lesnatosť: 8 %
 • Drevinové zloženie: 4% ihličnaté, 96% Listnaté
 • Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 67 962 ha
 • Ročná obnova lesa: 470 ha, z toho prirodzená obnova 250 ha
 • Ročná výmera prerezávok: 800 ha
 • Ročné náklady na ochranu lesa vrátane ochrana proti zveri: 100 000 €
 • Ročný objem ťažby 230 000m3

 

Významné chránené celky:

zoznam chránených území (PDF, 383 kB)

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač alpský
 • Fúzač veľký
 • Roháč obyčajný 
 • Nosorožtek obyčajný
 • Sága stepná

 

Flóra:

 • Poniklec veľkokvetý
 • Hadinec červený
 • Lekno biele
 • Vstavač obyčajný
 • Snežienka jarná

 

   NEPREHLIADNITE

Prehlásenie riaditeľa OZ Podunajsko k certifikácii nájdete tu