Kontakty

CENNÍKY SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA A SAMOVÝROBY PLATNÉ PRE ROK 2022.

 

Cenník sortimentov surového dreva platný od 1.7.2022 za organizačnú zložku OZ Podunajsko na stiahnutie nájdete tu : (3,14 MB)

 

Cenník samovýroby platný od 1.1.2022 za organizačnú zložku OZ Podunajsko na stiahnutie nájdete tu : (124 kB)

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 036/ 635 06 04

Email: lesylv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Fakty organizačnej zložky OZ Podunajsko:

 • Katastrálna výmera: 841 961  ha
 • Lesnatosť: 8 %
 • Drevinové zloženie: 4% ihličnaté, 96% Listnaté
 • Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 67 962 ha
 • Ročná obnova lesa: 470 ha, z toho prirodzená obnova 250 ha
 • Ročná výmera prerezávok: 800 ha
 • Ročné náklady na ochranu lesa vrátane ochrana proti zveri: 100 000 €
 • Ročný objem ťažby 230 000m3

 

Významné chránené celky:

zoznam chránených území (PDF, 383 kB)

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač alpský
 • Fúzač veľký
 • Roháč obyčajný 
 • Nosorožtek obyčajný
 • Sága stepná

 

Flóra:

 • Poniklec veľkokvetý
 • Hadinec červený
 • Lekno biele
 • Vstavač obyčajný
 • Snežienka jarná

 

   NEPREHLIADNITE

Prehlásenie riaditeľa OZ Podunajsko k certifikácii nájdete tu