Kontakty

CENNÍKY SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA A SAMOVÝROBY PLATNÉ PRE ROK 2024.

 

Cenník sortimentov surového dreva  platný od 1.7.2024 za organizačnú zložku OZ Podunajsko na stiahnutie nájdete tu :   (1,65 Mb)

Dodatok k ponukovému cenníku sortimentov surového dreva - samovýroba dreva  - platný od 1.1.2024 na stiahnutie nájde  tu : (0,14 Mb)

 

CENNÍKY UBYTOVACíCH ZARIADENÍ PLATNÉ PRE ROK 2024.

 

Cenník ubytovacích služieb a prenájmu v ubytovacom zariadení Kaštieľ Palárikovo platný od 1.1.2024  na stiahnutie nájdete tu: (1,57 Mb)

Cenník jedál v ubytovacom zariadení Kaštieľ Palárikovo platný od 1.1.2024  na stiahnutie nájdete tu : (0,72 Mb)

Cenník nápojov v ubytovacom zariadení Kaštieľ Palárikovo platný od 1.1.2024  na stiahnutie nájdete tu : (0,44 Mb)

Cenník jedál medzinárodnej kuchyne  v ubytovacom zariadení Kaštieľ Palárikovo platný od 1.1.2024 na stiahnutie nájdete  tu  : (0,26 Mb) 

Cenník ponuky švédskych stolov v ubytovacom zariadení Kaštieľ Palárikovo platný od 1.1.2024 na stiahnutie nájdete tu : (0,71Mb)

 

Cenník vstupného do lesnej ŠKoly pre rok 2024.

 

Cenník vstupného do Lesnej školy pri OZ Podunajsko platný od 1.1.2024 na stiahnutie nájdete tu : (0,33 Mb)

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 036/ 635 06 04

Email: lesy.podunajsko@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Fakty organizačnej zložky OZ Podunajsko:

 • Katastrálna výmera: 841 924  ha
 • Lesnatosť: 7 %
 • Drevinové zloženie: 4% ihličnaté, 96% Listnaté
 • Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 63 630 ha
 • Ročná obnova lesa: 426 ha, z toho prirodzená obnova 289 ha
 • Ročná výmera prerezávok: 819 ha
 • Ročné náklady na ochranu lesa vrátane ochrana proti zveri: 65 335 €
 • Ročný objem ťažby 222 380 m3

 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač alpský
 • Fúzač veľký
 • Roháč obyčajný 
 • Nosorožtek obyčajný
 • Rys ostrovid
 • Medveď hnedý

 

Flóra:

 • Poniklec veľkokvetý
 • Klokoč perovitý
 • Bleduľa jarná
 • Hlaváčik jarný
 • Snežienka jarná
 • Konvalinka voňavá

 

   NEPREHLIADNITE

Prehlásenie riaditeľa OZ Podunajsko k certifikácii nájdete tu (232,4 Kb)

Oznámenie o certifikácii FSC nájdete tu (276,6 Kb)