Kontakty

Cenníky výrobkov a služieb OZ Námestovo

Cenník dreva za 1.Q 2020 na OZ Námestovo platný od 20.2.2020

KONTAKT:

Ing. Zuzana Brontvajová 

poverená vedením ekonomiky a obchodu

tel.: +421 43 5309 869

mobil: +421 907 713 896

.e-mail: zuzana.brontvajova@lesy.sk

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 043/ 5522479
Email: lesyno@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 167 568 ha
Lesnatosť: 40,6%
Drevinové zloženie: ihličnaté 87%, listnaté 13%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
26 294 ha
Ročná obnova lesa: 161 ha
Ročná ochrana lesa: 3 611 tis. Sk
Ročný objem ťažby: 154 100 m3

Významné chránené celky:

  • Horná Orava
  • Malá Fatra

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Mlok karpatský (Triturus montandoni)

  • Vlk dravý (Canis lupus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

  • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)

  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

  • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

NEPREHLIADNITE

Pozývame Vás na návštevu trvalej lesníckej expozície
"História lesníctva na Orave"

venovanej histórii lesníctva na Orave, práci lesníkov a ochrane prírody
v budove bývalého Riaditelstva Oravského 
komposesorátu v Oravskom Podzámku

 

podrobnosti

 

____________________________________________ 

Navštívte

 

LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK ORAVSKÁ LESNÁ

 

Lesnícky náučný chodník Oravská Lesná svojim návštevníkom na 3,7 km trase ponúka zaujímavosti lesníckeho, prírodovedného, ochranárskeho i historického charakteru. Prostredníctvom 9 tematicky zameraných zastávok je návštevníkom prezentovaná lesnícka činnosť a les ako spoločenstvo živej a neživej prírody. Na trase sú aj ďalšie zaujímavosti predstavujúce približovanie dreva koňmi, bývalú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej, históriu mlyna Srogončík, výrobu triesla, lesnú škôlku s náradím, kŕmne zariadenia a starostlivosť o zver, včelárstvo...

 ____________________________________________

podrobnosti