Kontakty


ÚSTREDIE OZ Námestovo

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Miestneho priemyslu 569
  • PSČ: 029 01
  • Mesto: Námestovo
  • Telefón: 043/ 5522479
  • Fax: 043/ 5309890
  • Email: lesyno@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ OZ Námestovo Ing. Róbert Sivčák 043 5309861 0945 504406 robert.sivcak@lesy.sk
Sekretariát Mgr.. Mária Čučková 043 5309862 0907 600 991 maria.cuckova@lesy.sk
Personalista OZ Anna FIDRIKOVÁ 043 5309867 0918 334273 anna.fidrikova@lesy.sk
Referent správy lesných pozemkov a reprivatizácie Ing. Daniel OLEJÁR 043 5309878 0918 444074 daniel.olejar@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Zuzana BRONTVAJOVÁ 043 5309877 0907 713896 zuzana.brontvajova@lesy.sk
Referent vnútornej správy a ekológie Ing. Štefan MASLO 043 5309887 0918 444307 stefan.maslo@lesy.sk
Referent poľovníctva a ochrany lesy, poverený vedením VTÚ Ing. František Poleta 043 5309863 0908 914302 frantisek.poleta@lesy.sk
Pestovateľ Ing. Martin HOLUBČÍK 043 5309873 0907 879218 martin.holubcik@lesy.sk
Referent technickej prípravy výroby, lesoturistiky Ing. František BRONTVAJ 043 5309875 0918 334262 frantisek.brontvaj@lesy.sk
Referent dopravy a mechanizácie, dispečer dopravy dreva Ing. Radoslav ĽORKO 043 5309883 0918 334272 radoslav.lorko@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu, BT, TPO Ing. Stanislav HLADEK 043 5309870 0907 600 942 s.hladek@lesy.sk
Ťažbár OZ Bc. Ferdinand HLINICKÝ 043 5309871 0918 334184 ferdinand.hlinicky@lesy.sk
Referent obchodu a poverený vedením EOÚ Ing.Peter JANIČÁK 043 5309864 0907 879232 peter.janicak@lesy.sk
Fakturant ostatných výrobkov, tovarov a služieb Milan KOVALČÍK 043 5309881 0918 334278 milan.kovalcik@lesy.sk
Účtovník, finančník Mária JANOTÍKOVÁ 043 5309880 0908 914315 maria.janotikova@lesy.sk
Hlavný účtovník Milan VRÁBEĽ 043 5309866 0908 926336 milan.vrabel@lesy.sk
Referent pre plán,štat. a controling, koordinátor VO Ing. Pavol TISOŇ 043 5309872 0905 351526 pavol.tison@lesy.sk
Mzdový účtovník Jana MIKULOVÁ 043 5309885 0907 879 249 jana.mikulova@lesy.sk
Správca informačného systému Ing. Michal KOJDA 043 5309868 0918 334169 michal.kojda@lesy.sk
Fakturant dreva Ing. Peter Horváth 043 5309882 0918 335 882 peter.horvath@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
LS Oravský Podzámok 027 41 Oravský Podzámok 043 5820056
------
ls.oravskypodzamok@lesy.sk
Vedúci LS
------
Ing. Igor ZBOJA
------
0905 515657 igor.zboja@lesy.sk
Technik - pestovateľ
------
Ing. Tomáš VAJDULIAK
------
0917 149468 tomas.vajduliak@lesy.sk
Technik - ťažbár
------
Ing. Pavol GELČINSKÝ
------
090ˇ5 481021 pavol.gelcinsky@lesy.sk
Vedúci LO Zázrivá
------
Dušan GRÓF
------
0907 879240
------
Vedúci LO Bystrička
------
Ing. Ivan THURSKÝ
------
0918 334156
------
Vedúci LO Racibor
------
Viktor KRIŽAN
------
0905 440964
------
Vedúci LO Račová
------
Bc. Ľubomír MARTVOŇ
------
0915 979930
------
Vedúci LO Držatín
------
Ing. Ján RABČAN
------
0907 879242
------
Vedúci LO Habovka
------
Miroslav ŠKORÍK
------
0907 879217
------
Vedúci LO Príslop
------
Ing. Ľuboš LONSKÝ
------
0907 879245
------
Vedúci LO Oravice
------
Anton KRÚPA
------
0905 515662
------
LS Oravská Polhora 029 47 Oravská Polhora 043 5595166
------
ls.oravskapolhora@lesy.sk
Vedúci LS
------
Ing. Pavol CUBÍNEK
------
0907 879221 pavol.cubinek@lesy.sk
Technik - pestovateľ
------
Ing. Miroslav KOZÁK
------
0908 914311 miroslav.kozak@lesy.sk
Technik - ťažbár
------
Ing. Peter HORVÁTH
------
0918 335882 peter.horvath@lesy.sk
Vedúci LO Roveň
------
Martin STRNÁL
------
0918 334498
------
Vedúci LO Vonzovec
------
Jozef GANOBJAK
------
0918 957177
------
Vedúci LO Borsučie
------
Miroslav KORMAN
------
0918 809579
------
Vedúci LO Jalovec
------
Kamil SPUCHLÁK
------
0905 440963
------
Vedúci LO Javorina
------
Jozef MIHALIAK
------
0905 974834
------
Vedúci LO Kohútová
------
Ing. Albin Maslaňák
------
0905 547907
------
Vedúci LO Hlina
------
Ladislav PIDÍK
------
0907 879225
------
LS Zákamenné 029 56 Zákamenné 043 5593205
------
ls.zakamenne@lesy.sk
Vedúci LS
------
------
------
------
Technik - pestovateľ
------
Štefan BARTOŠ
------
0907 879224 stefan.bartos@lesy.sk
Technik - ťažbár
------
Anton GODIŠ
------
0907 879226 anton.godis@lesy.sk
Vedúci LO Dešťané
------
Jozef KUCHŤÁK
------
0907 879252
------
Vedúci LO Zimná Voda
------
Martin BIELICH
------
0918 835244
------
Vedúci LO Veľký Kopec
------
Jozef VRÁBEĽ
------
0918 334275
------
Vedúci LO Výložka
------
Karol FLOREK ml.
------
0918 335986
------
Vedúci LO Juríková
------
Tomáš BRIŠ
------
0907 879233
------
Vedúci LO Tanečník
------
Štefan DURČÁK
------
0907 879228
------
LS Paráč 029 56 Zákamenné 043 5520026
------
ls.parac@lesy.sk
Vedúci LS
------
Ing. Anton KONDELA
------
0905 481023 anton.kondela@lesy.sk
Technik - pestovateľ
------
Ing. Pavol DENDYS
------
0905 440965 pavol.dendys@lesy.sk
Technik - ťažbár
------
Ing. Jozef SUMEGA
------
0905 876631 jozef.sumega@lesy.sk
Vedúci LO Lomná
------
Ján BRŇÁK
------
0918 334279
------
Vedúci LO Požehov
------
Ing. Jozef CHMEĽ
------
0907 879219
------
Vedúci LO Paráč
------
Bc. Tomáš ZVONÁR
------
0918 155826
------
Vedúci LO Rusnáčka
------
Vladimír JANCKULÍK
------
0918 335991
------
Vedúci LO Nová Rieka
------
Vladimír FLOREK
------
0907 879244
------
Vedúci LO Fľajšová
------
Ján OLBERT
------
0907 879246
------
LS Mútne 029 63 Mútne 043 5597206
------
ls.mutne@lesy.sk
Vedúci LS
------
Ing. Rudolf TRAJ
------
0905 481019 rudolf.traj@lesy.sk
Technik - pestovateľ
------
Anton STOPJAK
------
0907 879215 anton.stopjak@lesy.sk
Technik - ťažbár
------
Ing. Martin ROMAŇÁK
------
0918 444061 martin.romanak@lesy.sk
Vedúci LO Randová
------
Miroslav KŠENZUĽÁK
------
0918 334263
------
Vedúci LO Pilsko
------
Ing. Juraj RAFAJ
------
0905 349021
------
Vedúci LO Minčol
------
Ing. Dušan Dulík
------
0917 416818
------
Vedúci LO Pálenica
------
Marian PLASKÚR
------
0918 334157
------
Vedúci LO Okrúhle
------
Anton GANOBJAK
------
0907 879214
------
Vedúci LO Oravské Jazero
------
Ing. Marián BUGAJ
------
0905 440962
------
Vedúci LO Magurka
------
Štefan BRČÁK
------
0918 930827
------
Vedúci LO Jelešňa
------
Ing. Miloš ZMARZLÁK
------
0918 334264
------
ES Zákamenné 029 56 Zákamenné
------
------
es.zakamenne@lesy.sk
Vedúci ES
------
Peter BRŇÁK
------
0907 879254 peter.brnak@lesy.sk
Manipulant
------
Ing. Ján CHUDOBA
------
0918 809607
------
ES Oravská Polhora 029 47 Oravská Polhora 043 5595147
------
es.oravskapolhora@lesy.sk
Vedúca ES
------
Marek LUBAS
------
0917 149553 marek.lubas@lesy.sk
Manipulant
------
Ing. Jozef VORČÁK
------
0918 835244
------
ES Oravská Lesná - Ústrig 029 57 Oravská Lesná 043 5593174
------
es.oravskalesna@lesy.sk
Vedúci ES
------
Ing. Stanislav PIDÍK
------
0918 811 421 stanislav.pidik@lesy.sk
ES Oravský Podzámok 027 41 Oravský Podzámok 043 5893117
------
es.oravskypodzamok@lesy.sk
Vedúci ES
------
Ivan KUBAČKA
------
0907 879250 ivan.kubacka@lesy.sk
Manipulant
------
Ing. Ľuboš DAFČÍK
------
0918 188627
------