Kontakty


ÚSTREDIE OZ Považská Bystrica

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Orlové 300
  • PSČ: 017 22
  • Mesto: Považská Bystrica
  • Telefón: 042/ 4378211
  • Fax:
  • Email: lesypb@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Juraj Buzalka 042 4378211 +421 918 335317
------
personalista Ing. Eva Gabovičová 042 4378217 +421 918 335312
------
referent správy a manažmentu majetku Ing. Tomáš Kalma 042 4378233 +421 907 843451
------
referent správy LP a reprivatizácie, sekretariát Ivana Štefániková 042 4378211 +421 918 335311
------
referent správy LP a reprivatizácie Ing. Zuzana Kindernajová 042 4378223 +421 918 335316
------
ref. pestovania, poľovníctva, koord. PP, pov. ved. VTÚ Ing. Jaroslav Španik 042 4378219 +421 918 335352
------
ťažbár Ing. Ján Osrman 042 4378229 +421 918 335307
------
referent MTZ a nákupu, ref.ekológie, lesoturistika Ing. Jana Mjartanová 042 4378215 +421 918 913679
------
referent dopravy a mechanizácie, vnútornej správy, AT, BT Peter Sváda 042 4378218 +421 918 335313
------
dispečer dopravy dreva, TPO Ing. Norbert Jung 042 4378215 +421 918 335319
------
referent obchodu, poverený vedením EOÚ Ing. Juraj Hlavoň 042 4378212 +421 918 335382
------
referent správy LP a reprivatizácie, finančník Irena Knápková 042 4378221 +421 918 335361
------
účtovník Ing. Anna Šípková 042 4378221 +421 918 335325
------
správca IS, referent správy LP a reprivatizácie Ing. Martin Repeľ 042 4378224 +421 918 335302
------
mzdový účtovník Anna Hrebíková 042 4378216 +421 918 335322
------
referent pre plán štatistiku a controlling, CO a KR Ing. Marta Kľudajová 042 4378220 +421 918 335373
------
fakturant dreva Lýdia Harušincová 042 4378230 +421 918 335326
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Beluša - vedúci Košeca č.381 Ing. Ján Kuric 042 4468025 +421 918 335305
------
LS Beluša - technik LS
------
Ing. Jaroslav Melicher
------
+421 918 335306
------
LS Beluša - technik LS
------
Viliam Kučík
------
+421 918 335332
------
LS Lednické Rovne - vedúci ul. Sv. Anny č. 121 Led. Rovne Ing. Ladislav Reisenauer
------
+421 918 335308
------
LS Lednické Rovne - technik LS
------
Miroslav Bugala
------
+421 918 335321
------
LS Lednické Rovne - technik LS
------
Juraj Pružinec
------
+421 918 335349
------
LS POv. Bystrica - vedúci Orlové 300 Ing. Alena Kaššáková 042 4378240 +421 918 335324
------
LS Pov. Bystrica - technik LS
------
Ing. Karol Mušák 042 4378249 +421 918 335364
------
LS Pov. Bystrica - technik LS
------
Mgr. Milan Lichner 042 4378249 +421 918 335301
------
LS Púchov - vedúci Púchov Vieska - Bezdedov 22 Ing. Radovan Mikas
------
+421 918 335309
------
LS Púchov - technik LS
------
Ing. Marek Štrbáň
------
+421 918 335323
------
LS Púchov - technik LS
------
Ing. Monika Filípková
------
+421 918 335367
------
ES Ladce - vedúci Ladce 664 Ing. Vladimír Červeň
------
+421 918 335376
------
ES Led. Rovne - vedúci ul. Sv. Anny č. 121 Led. Rovne Ing. Michal Drobný
------
+421 918 335387
------