Kontakty

 

01.07.2021 - cenník dreva OZ Prievidza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 046/ 542 2607
Email: lesypd@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 168 500 ha
Lesnatosť: 44,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 27%, listnaté 73%
Výmera lesných pozemkov v užívaní:
48 000 ha
Ročná obnova lesa: 150 ha
Ročné náklady na ochranu lesa: 95 000 €
Ročný objem ťažby: 180 000 m3

Významné chránené územia:

  • CHKO Ponitrie 
  • CHKO Strážovské vrchy
  • Vtáčie územie Tríbeč
  • Vtáčie územie Strážovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

  • Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

Flóra:

  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

  • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)