Kontakty


ÚSTREDIE OZ Prievidza

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Švéniho 7
  • PSČ: 971 53
  • Mesto: Prievidza
  • Telefón: 046/ 542 2607
  • Fax: 046/ 542 2199
  • Email: lesypd@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ OZ Ing. Róbert Kiš 0465422607 0918333599 robert.kis@lesy.sk
Ústredňa Beata Madajová 0465422607 0918333669 beata.madajova@lesy.sk
Sekretariát Ing. Eva Bettáková 0465422607 0918333610 eva.bettakova@lesy.sk
Personalista, OaO Ing. Mária Mokrá 0465422607 0918333611 maria.mokra@lesy.sk
Referent správy pozem. a repriv. Ing. Martin Pös 0465422607 0918333688 martin.pos@lesy.sk
Referent správy pozem. a repriv. Jozef Paľo 0465422607 0918333615 jozef.palo@lesy.sk
Referent správy a manaž.majetku Ing. Alexandra Spevárová 0465422607 0918333695 alexandra.spevarova@lesy.sk
Referent vnútornej správy Ing. Alexandra Spevárová 0465422607 0918333695 alexandra.spevarova@lesy.sk
Bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany Ing. Martin Dzurko 0465422607 0903440716 dzurko@q-1.sk
Referent poľovníctva, poverený vedením VTÚ Ing. Rudolf Gábriš 0465422607 0918333608 rudolf.gabris@lesy.sk
Pestovateľ a ochrana lesa Ing. Petra Jankejová 0465422607 0918333622 petra.jankejova@lesy.sk
Ťažbár Ing. Jozef Kropil 0465422607 0918333617 jozef.kropil@lesy.sk
Referent ekológie a lesoturistiky Ing. Eva Bettáková 0465422607 0918333610 eva.bettakova@lesy.sk
Referent TPV Ing. Ladislav Chalmoviansky 0465422607 0918333606 ladislav.chalmoviansky@lesy.sk
Referent dopravy a mechanizácie, Dispečer dopravy dreva Ing. Vladimír Kuric 0465422607 0917913520 v.kuric@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu Ing. Mária Petrášová 0465422607 0918333639 maria.petrasova@lesy.sk
Fakturant OVTS, poverený vedením EOÚ Ing. Jozef Bobok 0465422607 0918444040 jozef.bobok@lesy.sk
Ref.pre plán, štatist.,controling,eurofondy Ing. Branislav Fašánek 0465422607 0918333602 branislav.fasanek@lesy.sk
Hlavný účtovník Ing. Miroslav Jakubis 0465422607 0918333623 miroslav.jakubis@lesy.sk
Účtovník Ing. Miroslav Petráš 0465422607 0918333667 miroslav.petras@lesy.sk
Mzdový účtovník, Správca informačného systému Ing. Zuzana Cagáňová 0465422607 0905913540 zuzana.caganova@lesy.sk
Finančník, Fakturant dreva Ing. Margaréta Gatialová 0465422499 0918333621 margareta.gatialova@lesy.sk
Referent obchodu Ing. Miroslav Botka 0465422607 0918333191 miroslav.botka@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Duchonka Duchonka, 956 22 Prašice Ing. Dušan Mikuš 0385391294 0918333626 ls.duchonka@lesy.sk
LS Partizánske Makarenkova 81225, 958 01 Partizánske Ing. Ondrej Strmeň 0387492123 0918333643 ls.partizanske@lesy.sk
LS Nitrianske Rudno Pod Borinou 168, 972 26 Nitrianske Rudno Ing. Miloš Pilát 0465455284 0918333613 ls.nitrianskerudno@lesy.sk
LS Prievidza Skladová 11, 971 01 Ing. Marcel Trgiňa 0465402923 0918333612 ls.prievidza@lesy.sk
LS Nitrianske Pravno Nádražná 23, 972 13 Nitrianske Pravno Ing. Miloš Vaňo 0465446232 0918333684 ls.nitrianskepravno@lesy.sk
ES Topoľčany Mojmírova 4, 955 01 Topoľčany Juraj Blaho 0385224338 0918690511 es.topolcany@lesy.sk
ES Veľké Uherce 958 41 Veľké Uherce Jozef Fašanga 0387401657 0918690508 es.velkeuherce@lesy.sk
ES Nitrianske Pravno Nádražná 23, 972 13 Nitrianske Pravno Ľubomír Obert 0465446283 0918690512 es.nitrianskepravno@lesy.sk