Kontakty


ÚSTREDIE OZ Rimavská Sobota

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Potravinárska 1855
  • PSČ: 979 01
  • Mesto: Rimavská Sobota
  • Telefón: 048/4344937
  • Fax: 047/ 563 4942
  • Email: lesyrs#@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ JAKUBIČKA Richard, Ing.
------
0918335118 richard.jakubicka#@lesy.sk
sekretárka KRIŽOVÁ Naďa. 048/4344937 0918335152 nada.krizova#@lesy.sk
ref. správy LPF a reprivatizácie PALIC Ján, Ing.
------
0918335133 jan.palic#@lesy.sk
referent správy a manaž. maj., vnútor. správy VO ZORVAN Jaroslav, Ing.
------
0918335182 jaroslav.zorvan#@lesy.sk
referent správy pozemkov a repriv.+OBP,CO BOZÓOVÁ Magda, Ing.
------
0918335153 magda.bozoova#@lesy.sk
referent poľovníctva JANŠO Peter
------
0911542954 peter.janso#@lesy.sk
personalista PETRICOVÁ Alexandra, Mgr.
------
0918335939 alexandra.petricova#@lesy.sk
referent ochrany lesa (OZ), poverený vedením VTÚ KOVÁCS Gabriel, Ing
------
0918335129 gabriel.kovacs#@lesy.sk
referent MTZ a nákupu ĎURINDOVÁ Yvona ,Ing.
------
0918335909 yvona.durindova#@lesy.sk
ťažbár + dispečer dopravy dreva SPODNIAK Milan, Ing.
------
0918335167 milan.spodniak#@lesy.sk
referent technickej prípravy výroby MIXTAJ PETER, Ing.
------
0918335175 peter.mixtaj#@lesy.sk
pestovateľ OZ BORÁKOVÁ Martina, Ing.
------
0918335168 martina.borakova#@lesy.sk
finančník + mechanizátor PURDEK Peter , Ing.
------
0918335172 peter.purdek#@lesy.sk
referent pre plán, št. a controlling, poverený vedením EOÚ RUŽIČKA Peter, Ing.
------
0918335151 peter.ruzicka#@lesy.sk
hlavný účtovník (OZ) SIROTOVÁ Zuzana, Ing.
------
0915975640 zuzana.sirotova#@lesy.sk
správca IS SVINČIAK Ján ,Ing 475621376 0907151170 jan.svinciak#@lesy.sk
referent obchodu SÝKORA Milan, Ing. 475634945 0918335166 milan.sykora#@lesy.sk
fakturant dreva RONČÁKOVÁ Anna
------
0918335154 anna.roncakova#@lesy.sk
účtovník OZ+mzdový účtovník SZAGOVÁ Hana
------
0918335108 hana.szagova#@lesy.sk
Z dôvodu veľkého množstva nevyžiadanej pošty bol za meno doplnený znak # V prípade potreby kontaktovania
------
konkrétneho pracovníka zadávajte predmetnú adresu bez tohoto znaku. Ďakujeme za pochopenie
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
LS Klenovec-vedúci LS Š.M.Daxnera 920 , 981 01 Hnúšťa Kiapeš Miroslav , Ing. 475211282 0918335114 ls.klenovec#@lesy.sk
- technik LS
------
Poláčik Ondrej , Ing.
------
0918335160
------
- technik LS
------
Trnavský Pavel , Ing.
------
0918335115
------
- lesník - LO Klenovec
------
Göndör Tomáš
------
0918335155
------
- lesník - LO Tepličné
------
Brndiar Michal
------
0918335110
------
- lesník - LO Martalúzka
------
Moncoľ Roman
------
0918335116
------
- lesník - LO Kaličné
------
Hruška Július
------
0918335117
------
- lesník - LO Vepor
------
Láska Miroslav
------
0918335109
------
- lesník - LO Utekáč
------
Murín, Marek, Ing.
------
0918335130
------
- lesník - LO Javorina
------
Gibala Ján
------
0918335113
------
LS Hnúšťa-vedúci LS Š.M.Daxnera 920 , 981 01 Hnúšťa Švihla Ján, Ing. 475422406 0918334208 jan.svihla#@lesy.sk
- technik LS
------
Hajnák Radovan, Ing.
------
0918335280
------
- technik LS
------
Vlčko Viktor, Ing.
------
0918335124
------
- technik LS
------
Kekeniaková Oľga,Ing.
------
0918335125
------
- lesník - LO Dubovo
------
Kýpeť Jaroslav, Ing.
------
0918335121
------
- lesník - LO Sinec
------
Trocha Lukáš , Ing.
------
0918335285
------
- lesník - LO Hámor
------
Nagyová Martina, Ing.
------
0918335107
------
- lesník - LO Chvalková
------
Meluš Miroslav
------
0918335120
------
- lesník - LO Hnúšťa
------
Henč Samuel
------
0918335173
------
LS Rimavská Sobota-vedúci LS Potravinárska 1855 Rim. Sobota Kovalčík Vojtech ,Ing. 475811700 0918335101 vojtech.kovalcik#@lesy.sk
- technik LS-praktikant
------
Porubiak Dominik ,Ing.
------
0915975638
------
- technik LS
------
Knechta Oliver , Ing.
------
0918335104
------
- lesník - LO Sútor
------
Jakab Karol
------
0918335138
------
- lesník - LO Teháň
------
Fridrich Zoltán
------
0918335142
------
- lesník - LO Neštátne lesy
------
Rohárik Matej Bc.
------
0918 335 177
------
- lesník - LO Peséta
------
Karnók Tomáš, Ing.
------
0918335146
------
- lesník - LO Padarovce
------
------
------
------
- lesník - LO Teplý Vrch
------
------
------
------
- lesník - LO Zvernica
------
Forgáč Pavel
------
0918335149
------
- lesník - LO Konrádovce
------
Ivora Pavel
------
0918335140
------
-lesník - LO Hodejovec
------
Kubačka František
------
0915975637
------
- lesník - LO Čeníž
------
------
------
------
- lesník - LO Blhovce
------
Nagy Peter
------
0918335134
------
- lesník - LO Hajnáčka
------
Cosentino Karol
------
0918444036
------
LS Brádno - Tisovec vedúci LS Š.M.Daxnera 920 , 981 01 Hnúšťa Raffay Eduard , Ing.
------
0918335165 eduard.raffay#@lesy.sk
technik LS
------
Kocka, Ján , Ing.
------
0907151171
------
technik LS
------
Kovacsova Elena, Ing.
------
0918335281
------
- lesník - LO Brádno
------
Babic Juraj
------
0918335123
------
- lesník - LO Blh
------
Škvarka Matej
------
0918335181
------
- lesník - LO Rovné
------
------
------
------
- lesník LO Hrušovo
------
Hruška Martin
------
0918335161
------
- lesník LO Tisovec
------
------
------
------
- lesník - LO Kášter
------
Ondrejka Rastislav
------
0918335105
------
- lesník - LO - Kučelach
------
Golian Matej
------
0918335159
------
- lesník - LO Bánovo
------
Nagy Štefan
------
0918335119
------
ES Rimavská Baňa-vedúci ES 980 53 Rimavská Baňa Kaličiak Ján , Ing. 475495264 0918335174 es.r.bana#@lesy.sk
ES Rimavská Sobota-vedúci ES K.Mikszátha 60, 979 01Rimavská Sobota Klapis, Tomáš 047/5621051 0918335180 Tomas.Klapis#@lesy.sk
ES Hnúšťa-vedúci ES Zatvorené stredisko Klapis, Tomas
------
0918335180 Tomas.Klapis#@lesy.sk