Kontakty


ÚSTREDIE OZ Slovenská Ľupča

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Lichardova 52
  • PSČ: 976 13
  • Mesto: Slovenská Ľupča
  • Telefón: 048/ 4715721
  • Fax: 048/ 418 7453
  • Email: lesysl@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Peter Dúbravský 48 4715722 0907795308 peter.dubravsky@lesy.sk
sekretárka, referent MTZ a nákupu Ing. Tatiana Cochová 48 4715721 0915765254 tatiana.cochova@lesy.sk
personalista, mzdový účtovník Mgr. Anna Hrašková 48 4715726 0918334581 anna.hraskova@lesy.sk
referent správy pozemkov a reprivatizácie, SIS Ing. Dušan Coch 48 4715728 0918334037 dusan.coch@lesy.sk
referent správy a manažmentu majetku Iveta Krajčová 48 4715728 0918335918 iveta.krajcova@lesy.sk
referent poľovníctva, ABT, BT, TPO Ing. Pavol Pecník 48 4715734 0905963331 pavol.pecnik@lesy.sk
poverený vedením VTÚ, ťažbár, koordinátor eurofondov a VO Ing. Ján Šarík 48 4715730 0918334526 jan.sarik@lesy.sk
referent technickej prípravy výroby, ekológ Ing. Vlastimil Meniar 484715723 0918334501 vlastimil.meniar@lesy.sk
ref.ochrany lesa, pestovateľ, manažment chát a lesoturistika Ing. Jozef Bolna 48 4715745 0905938612 jozef.bolna@lesy.sk
referent dopravy a mechanizácie, dispečer dopravy dreva Ing. Vladimír Sedílek 48 4715742 0918334523 vladimir.sedilek@lesy.sk
poverený vedením EOÚ, referent pre plán, štat. a contr., Ing. Dušan Coch 48 4715724 0918334037 dusan.coch@lesy.sk
referent obchodu Ing. Martin Kováčik 48 4715726 0905719326 m.kovacik@lesy.sk
hlavný účtovník Mária Vraniaková 48 4715729 0918334584 maria.vraniakova@lesy.sk
účtovník, finančník Bc. Lenka Šaríková 48 4715720 0918334561 lenka.sarikova@lesy.sk
fakturant dreva, ostatných výrobkov, tovaru a služieb Anna Homolová 48 4715726 0918334582 anna.homolova@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
LS Predajná Zabečov 184, Predajná, 97663 Ing. Dušan Gregor 048 6192128 0918334531 dusan.gregor@lesy.sk
LS Predajná Zabečov 184, Predajná, 97663 Ing. Janka Golianová 048 6192128 0907721486 jana.golianova@lesy.sk
LS Predajná Zabečov 184, Predajná, 97663 Ing. Ján Sroka 048 6192128 0918334555 jan.sroka@lesy.sk
LS Slovenská Ľupča Lichardova 12, Slovenská Ľupča, 97613 Ing. Marek Krajčo 048 4187518 0918334515 marek.krajco@lesy.sk
LS Slovenská Ľupča Lichardova 12, Slovenská Ľupča, 97613 Ing. Milan Blažek 048 4187518 0918334548 milan.blazek@lesy.sk
LS Slovenská Ľupča Lichardova 12, Slovenská Ľupča, 97613 Bc. Michal Marčok 048 4187518 0905242680 michal.marcok@lesy.sk
LS Staré Hory Staré Hory 23, Staré Hory, 97602 Ing. Michal Riša 048 419 9214 0918334514 michal.risa@lesy.sk
LS Staré Hory Staré Hory 23, Staré Hory, 97602 Ing. Pavel Pršanec 048 419 9214 0918334573 pavel.prsanec@lesy.sk
LS Staré Hory Staré Hory 23, Staré Hory, 97602 Ing. Branislav Rýs 048 419 9214 0918930962 branislav.rys@lesy.sk
LS Staré Hory Staré Hory 23, Staré Hory, 97602 Ján Andráš 048 419 9214 0918334562 jan.andras@lesy.sk
LS Brusno Oremlaz 410, Brusno, 97662 Ing. Martin Petrík 048 4194794 0918334578 martin.petrik@lesy.sk
LS Brusno Oremlaz 410, Brusno, 97662 Ing. Vlasta Ondrušová 048 4194794 0918334508 vlasta.ondrusova@lesy.sk
LS Brusno Oremlaz 410, Brusno, 97662 Ing. Andrej Chválik 048 4194794 0918334509 andrej.chvalik@lesy.sk
ES Lopej Belohrad 663, Lopej, 97698 Igor Maličký 048 6171125 0918334530 igor.malicky@lesy.sk
ES Medzibrod Hlavná 36, Medzibrod, 97696 Ivan Kováčik 048 4184443 0918334553 ivan.kovacik@lesy.sk
ES Polkanová Polkanová, Staré Hory, 97602 Jaroslav Adamec 048 4198215 0918334554 jaroslav.adamec@lesy.sk