Kontakty

 

Obnovenie Náučného chodníka Pezinok

Navštívte Náučný chodník Pezinok, svojim pôvodným názvom Lesnícky náučný chodník „Pece – Čertov kopec“, v turistickej mape označený aj ako "NCH Lesnícky". Obnova informačných panelov v júni 2018 zachováva pôvodnú trasu, umiestnenie panelov i texty s miernymi úpravami oproti roku 2003. Dĺžka trasy je 4,7 km s prevýšením 265 m, vedie po spevnenej lesnej ceste a čiastočne po zelenej a žltej turistickej značkovanej trase.

Má celkovo 4 zastávky, pričom na prvej zastávke (stanovišti 1) je aj úvodná tabuľa s mapkou. Trasa vedie údolím Rybnického potoka so základným bodom na lokalite Pezinský hrad (1) v nadmorskej výške 305 m n. m. Ďalej trasa pokračuje cez lokalitu Rybníček (2) so štyrmi lúkami, horárňou z 19. storočia a zvyškami huncokárskeho osídlenia. Odtiaľ pokračuje údolím potoka Blatina po Štúrovej magistrále (žltá turistická značka) popod vrch Hrubý Ostrý Rybníček (3), ďalej dolinou pod vrchom Čertov kopec (4), kde v nadmorskej výške 570 m pod hrebeňom Malých Karpát končí.
 

Zoznam zastávok Náučného chodníka a vzdialenosti

Úvodná tabuľa "Lesy Slovenskej republiky, š. p."

1. Lokalita Pezinský hrad ........... 0,0 km

2. Lokalita Rybníček ................... 1,9 km

3. Hrubý Ostrý Rybníček ............ 2,6 km

4. Pod Čertovým kopcom ........... 4,7 km

Príjemný pobyt a krásne zážitky v malokarpatských lesoch Vám želá Odštepný závod Smolenice a Lesná správa Pezinok.

 

Trasa NCH na turistickej mape (zdroj: http://sk.mapy.cz/turisticka?x=17.2235360&y=48.3487066&z=14)

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 033 5926 111
Email: lesysm@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 254 304 ha
Lesnatosť: 22%
Drevinové zloženie: ihličnaté 10%, listnaté 90%
Výmera lesných pozemkov v užívaní: 39 890 ha
Ročná obnova lesa:  165 ha
Ročná ochrana lesa: 36.400 €
Ročný objem ťažby: 178.000 m3
Dĺžka lesných ciest: 175 km

Významné chránené celky:

 • Dunajské luhy
 • Malé Karpaty
 • Morava
 • Pusté Úľany-Zeleneč
 • Sĺňava
 • Trnavské rybníky

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)