Kontakty


ÚSTREDIE OZ Sobrance

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Kúpeľská 69
  • PSČ: 073 01
  • Mesto: Sobrance
  • Telefón: 056/ 652 2275
  • Fax:
  • Email: lesysb@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ OZ Ing. Jozef Staško 056/652 4050 0918 333800 jozef.stasko@lesy.sk
Fakturant OVTaS, sekretárka Ingrid Merganičová 056/652 4050 0917 677013 ingrid.merganicova@lesy.sk
Personalista JUDr. Jana Karchová 056/652 2275, kl. 113 0918 333879 jana.karchova@lesy.sk
Referent správy lesných pozemkov a reprivatizácie Ing. Slavomíra Sotáková 056/652 2275, kl. 109 0918 333814 slavomira.sotakova@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Emília Zselenáková 056/652 2275, kl. 109 0918 333815 emilia.zselenakova@lesy.sk
Referent ekológie, poverený vedením VTÚ Ing. Peter Pšak 056/652 2275, kl. 104 0918 333802 peter.psak@lesy.sk
Ťažbár Ing. Igor Nemec 056/652 2275, kl. 120 0918 333822 igor.nemec@lesy.sk
Referent pestovania, ochrana lesa Ing. Branislav Luterán 056/652 2275, kl. 123 0918 444263 branislav.luteran@lesy.sk
Referent poľovníctva a lesoturistiky Ing. Matúš Hanko 056/652 2275, kl. 106 0918 333804 matus.hanko@lesy.sk
Referent TPV, koordinátor projektov EÚ Dušan Kovaľ 056/652 2275, kl. 119 0918 333820 dusan.koval@lesy.sk
Referent dopravy a mechanizácie Marián Kondžura 056/652 2275, kl. 121 0918 333874 marian.kondzura@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu, COaKR, ABT, TPO Ing. Ján Staško 056/652 2275, kl. 124 0918 333806 jan.stasko@lesy.sk
Ing. Lucia Miňová, PhD.
------
0905 336698 lucia.minova@lesy.sk
Referent obchodu, poverený vedením EOÚ Ing. Jozef Sisák 056/652 2275, kl. 111 0918 333872 jozef.sisak@lesy.sk
Hlavný účtovník Ing. Ľubica Sejnová 056/652 2275, kl. 112 0918 333817 lubica.sejnova@lesy.sk
Účtovník Mária Kozárová 056/652 2275, kl. 110 0918 333859 maria.kozarova@lesy.sk
Mzdový účtovník Jana Mackaľová 056/652 2275, kl. 108 0905 425207 jana.mackalova@lesy.sk
Fakturant dreva Iveta Chýriková 056/652 2275, kl. 114 0918 333870 iveta.chyrikova@lesy.sk
Správca informačného systému Ing. Štefan Balog 056/652 2275, kl. 116 0918 333881 stefan.balog@lesy.sk
Referent pre plán, štatistiku a controlling, koordinátor VO Ing. Marián Sejna 056/652 2275, kl. 117 0918 333845 marian.sejna@lesy.sk
- praktikant Bc. Daniela Popovičová 056/652 2275, kl. 115
------
daniela.popovicova@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Sečovce /01/ 078 01 Sečovce, Kollárova 4 Ing. Jaroslav Ferko
------
0918 333823 ls.secovce@lesy.sk
- technik LS Sečovce - Ing. Marián Kočiško - 0918 333833 marian.kocisko@lesy.sk
- technik LS Sečovce - Ing. Jozef Prokop - 0918 416693 jozef.prokop@lesy.sk
- vedúci LO Bystrá/1/ - Ing. Matúš Kundrát - 0918 335664 -
- vedúci LO Žarnovčík/2/ - -
------
-
- vedúci LO Holá hora/3/ - Eduard Jenčo - 0918 333841 -
- vedúci LO Žiar/4/ - -
------
-
- vedúci LO Byšta/5/ - Juraj Sabó - 0918 333831 -
- vedúci LO Tokaj/6/ - Pavol Hasaralejko - 0918 333830 -
- vedúci LO Hatfa/7/ - -
------
-
- praktikant na LO - Dávid Danko - 0908 385579 -
- praktikant na LO - Ing. Jaroslav Lhotský -
------
-
- praktikant na LO - Kristián Hudák -
------
-
LS Porúbka /02/ 073 01 Sobrance, Kúpeľská 69 Ing. Štefan Staško
------
0918 333856 ls.porubka@lesy.sk,stefan.stasko@lesy.sk
- technik LS Porúbka - Ing. Peter Kirila - 0918 931958 peter.kirila@lesy.sk
- technik LS Porúbka - Ing. Igor Gavula - 0918 333843 igor.gavula@lesy.sk
- vedúci LO Močidlá/1/ - Martin Spišák - 0918 333857 -
- vedúci LO Hrachoviny/2/ - Richard Laurič - 0918 933002
------
- vedúci LO Kamenné/3/ - Silvester Romanec - 0918 333867 -
- vedúci LO Pavlovce/4/ - Martin Koscelník - 0918 333809 -
- vedúci LO Boťany/5/ - Drahoslav Duč - 0918 333862 -
LS Strážske /03/ 072 22 Strážske, 1. mája 636 Ing. Jozef Orlej 056/647 7304 0918 333835 ls.strazske@lesy.sk, jozef.orlej@lesy.sk
- vedúci LO Petrovec/1/ - Mgr. Róbert Cár - 0918 333837 -
- vedúci LO Hučok/2/ - Jaroslav Varga - 0918 333838 -
- vedúci LO Úboč/3/ - Ing. Jozef Holub - 0918 333863 -
- vedúci LO Sivá studňa/4/ - Ladislav Andrejco - 0918 333839 -
- vedúci LO Vinné/5/ - Martin Fic - 0918 333858 -
LS Ubľa /04/ 067 73 Ubľa č. 76 Ing. Michal Sejna
------
0918 333810 ls.ubla@lesy.sk, michal.sejna@lesy.sk
- technik LS Ubľa - Ing. Ján Slivka - 0918 333866 jan.slivka@lesy.sk
- technik LS Ubľa - Ján Kertés - 0918 333871 jan.kertes@lesy.sk
- vedúci LO Inovce/1/ - Ing. Viktor Husár - 0918 444164 -
- vedúci LO Ubľa/2/ - Jaroslav Kordanič - 0918 333865 -
- vedúci LO Strihovce/3/ - Ľuboš Burik - 0918 333860 -
- vedúci LO Bystrá/4/ - Jaroslav Šimon - 0918 333869 -
- vedúci LO Beňatina/5/ - Dušan Černega - 0918 333873 -
- vedúci LO Ruský Hrabovec/6/ - Ing. Dominik Kiselovič - 0918 808725 -
LS Remetské Hámre /05/ 072 41 Remetské Hámre č.250 Ing. Martin Kráľ
------
0918 333801 ls.r.hamre@lesy.sk, martin.kral@lesy.sk
- technik LS Remetské Hámre - Ing. Marek Sejna - 0918 335299 marek.sejna@lesy.sk
- technik LS Remetské Hámre - Ing. Juraj Dinič - 0918 333844 juraj.dinic@lesy.sk
- vedúci LO Barlahov/1/ - Miroslav Bučko - 0918 333853 -
- vedúci LO Zlom /2/ - Ing. Miroslav Macik - 0918 333854 -
- vedúci LO Múr/5/ - Michal Miňo - 0918 333851 -
- vedúci LO Karná/6/ - Milan Čigáš - 0918 333849 -
- vedúci LO Cibavka/7/ - Ladislav Maxim - 0918 333986 -
- vedúci LO Čertež/8/ - Jaroslav Vasiľ - 0905 923289 -
- vedúci LO Rybnička/9/ - Miroslav Madaras - 0918 333848 -
LS Slanec /08/ 044 17 Slanec č. 59 Ing. František Dvorový 055/696 8205 0918 335260 ls.slanec@lesy.sk
- technik LS Slanec - Ing. Peter Novikmec - 0918 333827 peter.novikmec@lesy.sk
- technik LS Slanec - Ing. Ján Sovák - 0917 677026 jan.sovak@lesy.sk
- vedúci LO Izra/1/ - Cyprián Horňák - 0918 333147 -
- vedúci LO Terebľa/2/ - Blažej Balint - 0918 334696 -
- vedúci LO Dobrák/3/ - Ing. Patrik Romanec - 0905 789062 -
- vedúci LO Hradová/4/ - Peter Takáč - 0918 333177 -
- vedúci LO Mohov/5/ - František Vojtko - 0918 333179 -
- vedúci LO Karolka/6/ - Ing. Miroslav Ruščák - 0918 333782 -
Stredisko ES Michalovce /16/ 071 01 Michalovce, S. H. Vajanského 1 Jaroslav Šarik 056/642 5150 0918 333805 es.michalovce@lesy.sk
- manipulant - Ľuboš Hirák - 0917 677025 -
- manipulant - Marián Marcin - 0918 333868 -
Stredisko ES Sečovce /17/ 078 01 Sečovce, Kollárova 4 Jozef Puškár 056/678 2033 0918 333829 es.secovce@lesy.sk
Stredisko ES Slanec /18/ 044 17 Slanec č. 380 Ing. Jozef Szabo 055/696 8224 0905 923296 es.slanec@lesy.sk