Kontakty


ÚSTREDIE OZ Topoľčianky

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Parková 7
  • PSČ: 951 93
  • Mesto: Topoľčianky
  • Telefón: 037/ 640 3424
  • Fax: 037/ 640 3433
  • Email: topolcianky@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
ÚSEK RIADITEĽA
------
------
------
Riaditeľ OZ Benček Daniel, Ing. 037/ 640 3427 +421918333570 daniel.bencek@lesy.sk
Sekretárka Stolárová Magdaléna 037/ 640 3424 +421918333517 magdalena.stolarova@lesy.sk
Personalista, referent vnútornej správy Pacalajová Michaela Ing. 037/ 640 3425 +421918333521 michaela.pacalajova@lesy.sk
Referent správy LPF a reprivatizácie Kiss Martin Ing. 037/ 640 3432 +421918333510 martin.kiss@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Sýkora Martin Ing. 037/ 640 3432 +421918333573 martin.sykora@lesy.sk
Referent BTS, PO COaKR Katarína Garajová, Ing. 037/ 640 3447 +421918529058 Katarina.Garajova@lesy.sk
------
------
------
ÚSEK VÝROBNO - TECHNICKÝ
------
------
------
Poverený vedením úseku Špaňár Miroslav Ing. 037/ 640 3421 +421918333536 miroslav.spanar@lesy.sk
Pestovateľ, ochrana lesa Kunský Miloš, Ing. 037/ 640 3430 +421918333522 milos.kunsky@lesy.sk
Ťažbár Špaňár Miroslav Ing. 037/ 640 3440 +421918333536 miroslav.spanar@lesy.sk
Referent tech. prípravy výroby Záhorec František Ing. 037/ 640 3448 +421917177020 frantisek.zahorec@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu Lukáč Miroslav 037/ 640 3445 +421918333529 miroslav.lukac@lesy.sk
Referent mechanizácie Tinák Oto 037/ 640 3443 +421918334089 Oto.Tinak@lesy.sk
Dispečer dopravy dreva Čepček Róbert 037/ 630 1829 +421918808894 robert.cepcek@gmail.com
Referent poľovníctva, lesoturizmu, ekológie a ochrany lesa Švec Maroš, Ing. 037/ 640 3439 +421918335196 m.svec@lesy.sk
ÚSEK EKONOMICO - OBCHODNÝ
------
------
------
Referent pre plán, štatistiku a controlling, poverený vedení Polák Milan Ing. 037/ 640 3435 +421918333516 milan.polak@lesy.sk
Hlavný učtovník Frúniová Mária 037/ 640 3431 +421918333506 maria.fruniova@lesy.sk
Účtovník Kováčová Lenka, Mgr. 037/ 640 3429 +421918334076 lenka.kovacova@lesy.sk
Mzdový účtovník Horniaková Sabina Ing. 037/ 640 3428 +421917574839 sabina.horniakova@lesy.sk
Správca informačného systému, koordinátor VO Šusták Róbert Bc. 037/ 640 3422 +421918333515 robert.sustak@lesy.sk
Referent obchodu - 037/ 640 3442 -
------
Fakturant dreva Štreitová Eva, Ing. 037/ 6403449 +421918333520 eva.streitova@lesy.sk
Fakturant OVTS Blahovec Štefan 037/ 640 3434 +421918334090 stefan.blahovec@lesy.sk
Finančník
------
------
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
ES Topoľčianky - vedúci Topoľčianky, Moravecká 10 Kruľák Jozef 037/ 630 1829 +421918334429 Jozef.Krulak@lesy.sk
ES Jelenec - vedúci Jelenec Uhrin Martin
------
+421918333535 martin.uhrin@lesy.sk
Stredisko služieb Topoľčianky, Parková 7 Helenin Ján Ing. 037/ 651 9095 +421918333558 jan.helenin@lesy.sk
Predaj mäsa z diviny Topoľčianky, Parková 7 Kopčová Gabriela
------
+421918335917
------
Predaj okrasných drevín Topoľčianky, Parková 7 Urbáneková Eva
------
+421918333584
------
LS Topoľčianky - vedúci Topoľčianky, Moravecká 10 Gregora Jozef Ing. 037/642 6033 +421918333508 jozef.gregora@lesy.sk
LS Topoľčianky - technik Topoľčianky, Moravecká 10 Antal Dušan 037/642 6033 +421918333549 dusan.antal@lesy.sk
LS Hrušov - vedúci Hostie Paulenka Jozef Ing. 037/633 7120 +421918333523 j.paulenka@lesy.sk
LS Hrušov - technik Hostie Kristof Michal, Ing. 037/633 7120 +421905772560 michal.kristof@lesy.sk
LS Nitrianska Streda - vedúci Nitrianska Streda Michalka Radoslav Ing. 038/531 0370 +421915952720 radoslav.michalka@lesy.sk
LS Nitrianska Streda - technik Nitrianska Streda Gális Róbert Ing. 038/531 0370 +421918333537 robert.galis@lesy.sk
LS Skýcov - vedúci Skýcov Štreit Matúš Ing. 037/634 6213 +421918335967 matus.streit@lesy.sk
LS Skýcov - technik Skýcov Vojtela Vladimír Ing. 037/634 6213 +421918334259 vladimir.vojtela@lesy.sk
LS Tríbeč - vedúci Topoľčianky, Moravecká 10 Nyulassy Štefan Ing. 037/642 6033 +421918333550 stefan.nyulassy@lesy.sk
LS Tríbeč - technik Topoľčianky, Moravecká 10 Tomášová Katarína, Ing. 037/642 6033 +421918333560 katarina.tomasova@lesy.sk
LS Nitra - vedúci Trnovec nad Váhom Kodaj Peter Ing.
------
+421908706520 peter.kodaj@lesy.sk
LS Nitra - technik Trnovec nad Váhom Molnár Anton Ing.
------
+421918334009 anton.molnar@lesy.sk
LS Sládkovičovo - vedúci Sládkovičovo Tóth Ervín Ing. 031/ 784 2475 +421918335968 ervin.toth@lesy.sk
LS Sládkovičovo - technik Sládkovičovo Szabó Štefan, Ing. 031/ 784 2475 +421907948977 stefan.szabo@lesy.sk