Kontakty

CENNÍK DREVA PLATNÝ OD 1.7.2024 (PDF)

CENNÍK VÝROBKOV ZO ZVERINY PLATNÝ OD 28.11.2022

CENNÍK OKRASNÝCH DREVÍN PLATNÝ OD 1.3.2024

 

 

 

Náučný chodník - park Topoľčianky - zoznam stromov
ID LATINSKÝ NÁZOV SLOVENSKÝ NÁZOV URL:
1.  Chamaecyparis lawsoniana Cypruštek Lawsonov viac info...
2.  Aesculus hippocastanum Pagaštan konský viac info...
3.  Ginkgo biloba Ginko dvojlaločné viac info...
4.  Quercus robur "Fastigiata" Dub letný "Stĺpovitý" viac info...
5.  Sequoiadendron giganteum Sekvojovec mamutí viac info...
6.  Thuja occidentalis "Wareana Lutescens" Tuja západná viac info...
7.  Calocedrus decurrens Cédrovec zbiehavý viac info...
8.  Magnolia soulangeana Magnólia soulangova viac info...
9.  Taxus baccata Tis obyčajný viac info...
10.  Taxodium distichum Tisovec dvojradový viac info...
11.  Gymnoclaudus dioicus Beztřňovec dvojdomý viac info...
12.  Magnolia stellata Magnólia hviezdicovitá viac info...
13.  Prunus serrulata "Kazan" Višňa pilovitá "Kazan" viac info...
14.  Fagus silvatica "Pendula" Buk lesný "Previsnutý" viac info...
15.  Cercis siliquastrum Judášovec strukový viac info...
16.  Fagus silvatica "Purpurea" Buk lesný "Purpurový" viac info...
17.  Pseudotsuga menziesii "Glauca" Duglaska tisolistá "Biela" viac info...
18.  Lonicera tataricum Zemolez tatársky viac info...
19.  Acer dasycarpum Javor drsnoplodý viac info...
20.  Tilia americana Lipa americká viac info...
21.  Fraxinus excelsior Jaseň štíhly viac info...
22.  Liriodendron tulipifera Ľaliovník tulipánokvetý viac info...
23.  Cedrus atlantica Céder atlaský viac info...
24.  Pterocarya fraxinifolia Orechovec jaseňolistý viac info...
25.  Sophora japonica Sofora japonská viac info...
26.  Quercus robur "Atropurpurea" Dub letný "Červenofialový" viac info...
27.  Tsuga canadensis Jedľovec kanadský viac info...
28.  Abies cephalonica Jedľa grécka viac info...
29.  Juglans nigra Orech čierny viac info...
30.  Acer pseudoplatanus Javor horský viac info...
31.  Cryptometria japonica Kryptoméria japonská viac info...
32.  Taxus baccata "Overeynderi" Tis obyčajný viac info...
33.  Picea abies "Virgata Smrek obyčajný "Hadí" viac info...
34.  Salix alba "Tristis" Vŕba biela "Smutná" viac info...
35.  Picea orientalis Smrek východný viac info...
36.  Taxus baccata "Lutea" Tis obyčajný "Žltý" viac info...
37.  Laburnum anagyroides Štedrec previsnutý viac info...
38.  Pinus silvestris Borovica lesná viac info...
39.  Pinus nigra Borovica čierna viac info...
40.  Viburnum carlesi Kalina Carlesiova viac info...
41.  Fraxinus excelsior "Pendula" Jaseň štíhly "Previsnutý" viac info...
42.  Syringa vulgaris Orgován obyčajný viac info...
43.  Viburnum opulus Kalina obyčajná viac info...
44.  Acer pseudoplatanus "Luteovirescens" Javor horský "Žltozelený" viac info...
45.  Catalpa bignonioides Katalpa bignóniovitá viac info...
46.  Morus alba "Pendula" Moruša biela "Previsnutá" viac info...
47.  Picea pungens "Koster" Smrek pichľavý "Koster" viac info...
48.  Picea abies "Pendula" Smrek obyčajný "Previsnutý" viac info...
49.  Philadelphus coronarius Pajazmín vencový viac info...
50.  Calycanthus floridus Kalikantus floridský viac info...
51.  Tilia cordata Lipa malolistá viac info...
52.  Juniperus virginiana Borievka virgínska viac info...
53.  Picea abies Smrek obyčajný viac info...
54.  Thuja gigantoides Tuja obrovská viac info...
55.  Thuja plicata Tuja riasnatá viac info...
56.  Taxus baccata "Erecta" Tis obyčajný "Vzpriamený" viac info...
57.  Acer pseudoplatanus "Erectum" Javor horský "Vzpriamený" viac info...
58.  Berberis vulgaris Dráč obyčajný viac info...
59.  Viburnum rhytidophyllum Kalina vráskavolistá viac info...
60.  Picea pungens "Glauca" Smrek pichľavý "Glauca" viac info...
61.  Pinus ponderosa Borovica ťažká viac info...
62.  Pinus jeffreyi Borovica jeffreyova viac info...
63.  Picea omorica Smrek omorikový viac info...
64.  Abies concolor "Violacea" Jedľa srienistá "Fialovomodrá" viac info...
65.  Betula verrucosa Breza bradavičnatá viac info...
66.  Tilia platyphylla Lipa veľkolistá viac info...
67.  Abies nordmanniana Jedľa kavkazská viac info...
68.  Paulownia tomentosa Paulovnia plstnatá viac info...
69.  Acer platanoides "Dissectum" Javor mliečny "Strihanolistý" viac info...
70.  Quercus robur Dub letný viac info...
71.  Platanus acerifolia Platan javorolistý viac info...
72.  Acer buergerianum Javor buergerov viac info...
73.  Aesculus carnea "Briotii" Pagaštan pleťový "Briotii" viac info...
74.  Betula pendula "Laciniata" Breza previsnutá "Laciniata" viac info...
75.  Corylus colurna Lieska turecká viac info...
76.  Picea orientalis " Aureospicata" Smrek východný "Aureospicata" viac info...
77.  Acer ginnala Javor ohnivý viac info...
78.  Acer sacharinum Javor cukrový viac info...
79.  Acer platanoides "Crimson Sentry" Javor mliečny "Crimson Sentry" viac info...
80.  Quercus bimundorum "Crimschmidt" Dub bimundorum "Crimschmidt" viac info...
81.  Abies veitchii Jedľa Veitchova viac info...
82.  Abies fraseri Jedľa fraserova viac info...
83.  Betula jacquemontii Breza himalájska "Jacquemontii" viac info...
84.  Abies pinsapo Jedľa španielska viac info...
85.  Liriodendron tulipifera Ľaliovník tulipánokvetý viac info...
86.  Picea pungens "Glauca" Smrek pichľavý "Glauca" viac info...

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 037/ 640 3424

Email: lesy.tribec@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera 244 529 ha
Lesnatosť 29,13 %
Drevinové zloženie 14% ihličnaté, 86% listnaté
Výmera lesných pozemkov v užívaní 71 235 ha
Ročná obnova 153 ha
Ročný objem ťažby 322 100 m3

Významné chránené celky:

 • CHKO Ponitrie
 • CHKO Štiavnické vrchy
 • CHVÚ Tribeč

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo

 • Skokan zelený (Rana esculenta)

 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)

 • Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

 • Včelár lesný (Pernis apivorus)

 • Včelárik zlatý (Merops apiaster)

 • Vydra riečna (Lutra lutra)

 • Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

Flóra:

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Peniaštek slovenský (Thlaspi jankae)

 • Zemežlč horký (Centária montana)

 • Pavinec horský (jasione montana)

 • Jarabina mukyňová (Sorbus aria)

 • Dub stopkatý (Quercus pedunculiflora)