Kontakty

Ponukový katalóg / Catalog

DRAŽOBNÝ PORIADOK

Vyhodnotenie / Auswertung / Evaluation

 

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica,
organizačná zložka OZ Tribeč

 

v y h l a s u j e

 

VEREJNÚ DRAŽBU CENNÝCH SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA

( HOLZ AUKTION , TIMBER AUCTION)

 

výrezov  I.  -  III.  triedy akosti

 

Predpokladaný objem drevnej hmoty

      v drevine:  dub / eiche / oak cca 70 m3

                           jaseň / esche / ash cca 70 m3

                               javor / ahorn / maple cca 20 m3

            

 

Dražba dreva  sa začína  dňa 29.11. 2022 a končí dňa 2. 12. 2022. 

Konať sa  bude  v priestoroch ES Topoľčianky a ES Šašovské Podhradie.

           

            Presná  ponuka  tovaru  bude uvedená  pred začiatkom verejnej dražby              

na ponukových listoch, na ES Topoľčianky a  ES Šašovské Podhradie.

 

Bližšie informácie:

                Tel.:   0918335075 vedúci obchodu, e-mail: juraj.borik@lesy.sk

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 037/ 640 3424

Email: lesy.tribec@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera 244 529 ha
Lesnatosť 29,13 %
Drevinové zloženie 14% ihličnaté, 86% listnaté
Výmera lesných pozemkov v užívaní 71 235 ha
Ročná obnova 153 ha
Ročný objem ťažby 322 100 m3

Významné chránené celky:

 • CHKO Ponitrie
 • CHKO Štiavnické vrchy
 • CHVÚ Tribeč

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo

 • Skokan zelený (Rana esculenta)

 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)

 • Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

 • Včelár lesný (Pernis apivorus)

 • Včelárik zlatý (Merops apiaster)

 • Vydra riečna (Lutra lutra)

 • Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

Flóra:

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Peniaštek slovenský (Thlaspi jankae)

 • Zemežlč horký (Centária montana)div>

 • Pavinec horský (jasione montana)div>

 • Jarabina mukyňová (Sorbus aria)div>

 • Dub stopkatý (Quercus pedunculiflora)div>