Kontakty

Ponukový katalóg / Catalog
DRAŽOBNÝ PORIADOK
Vyhodnotenie / Auswertung / Evaluation
 

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica,
organizačná zložka OZ Tribeč

vyhlasuje

VEREJNÚ DRAŽBU CENNÝCH SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA
( HOLZ AUKTION , TIMBER AUCTION)

výrezov I. – III. A triedy akosti

 

Dražba dreva sa začína dňa 12.3.2024 a končí dňa 15.3.2024. 

Konať sa  bude  v priestoroch ES Topoľčianky a ES Šášovské Podhradie.

 

Presná  ponuka  tovaru  bude uvedená  pred začiatkom verejnej dražby na ponukových listoch

na ES Topoľčianky a ES Šášovské Podhradie.

 

Ponúkana drevná hmota: 

dub / eiche / oak

jaseň / esche / ash

javor / ahorn / maple

čerešňa / kirschebaum / cherry

smrekovec / lärche / larch

 

 

 

Radi privítame na našej aukcii všetkých záujemcov.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie:
Ing. Juraj Borik, vedúci obchodného úseku  tel: 0918 335 075 , e-mail: juraj.borik@lesy.sk

Ing. Daniel Benček
riaditeľ OZ

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 037/ 640 3424

Email: lesy.tribec@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera 244 529 ha
Lesnatosť 29,13 %
Drevinové zloženie 14% ihličnaté, 86% listnaté
Výmera lesných pozemkov v užívaní 71 235 ha
Ročná obnova 153 ha
Ročný objem ťažby 322 100 m3

Významné chránené celky:

 • CHKO Ponitrie
 • CHKO Štiavnické vrchy
 • CHVÚ Tribeč

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo

 • Skokan zelený (Rana esculenta)

 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)

 • Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

 • Včelár lesný (Pernis apivorus)

 • Včelárik zlatý (Merops apiaster)

 • Vydra riečna (Lutra lutra)

 • Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

Flóra:

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Peniaštek slovenský (Thlaspi jankae)

 • Zemežlč horký (Centária montana)

 • Pavinec horský (jasione montana)

 • Jarabina mukyňová (Sorbus aria)

 • Dub stopkatý (Quercus pedunculiflora)