Kontakty

Cenníky sortimentov surového dreva platné od 01.01.2020 : 
PODMIENKY                                                                      
Ihličnaté  I., II., III.A,B,C,D, žrde,vláknina,palivo a agregátna hmota
LISTNATÉ  I, II, IIIA, IIIB  
LISTNATÉ  IIIC, IIID, vláknina a palivové drevo 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 045/ 681 2351

Email: lesyza@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 105 571 ha
Lesnatosť: 60%
Drevinové zloženie: ihličnaté 24%, listnaté 76%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 36 816 ha
z toho štátne 31 381 ha
Ročná obnova lesa: 105 ha
Ročná ochrana lesa: 9 780 €
Ročný objem ťažby: 141 200 m3

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

Flóra:

  • Popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica)

  • Dvojhrot zelený (Dicranum viride)