Kontakty

Lesný celok Bratislava

Odborný lesný hospodár (OLH) - Ing. Martin Knurovský, vedúci Lesnej správy Bratislava

Lesná spáva Bratislava obhospodaruje lesy v Lesnom celku Bratislava  a časť lesov v Lesnom celku Pezinok a Martinský háj.

Informácie o zalesňovaní a pestovateľskej činnosti

Jarné zalesňovanie bolo na LS Bratislava ukončené. Zasadili sme 80675 ks sadeníc na ploche 14,75 ha a uvoľnili prirodzené zmladenie na ploche 0,79 ha. V mesiaci jún pokračujeme v ochrane mladých lesných porastov proti burine vyžinaním, proti černičiu, v smrečinách prebieha monitoring stavu početnosti lykožrúta smrekového a lesklého, likvidujeme staré oplotenia a staviame nové na ochranu mladých lesných porastov proti zveri.

 

Informácie o vykonávaných a plánovaných zásahoch pri obnove a výchove lesa

V mesiaci jún 2021 budú v nižšie uvedených lokalitách počas pracovných dní vykonávané plánované výchovné, obnovné ťažby v rubne zrelých porastoch a náhodné ťažby. Obnovné zásahy budú uskutočňované účelovým hospodárskym spôsobom, teda výrubom jednotlivých stromov, prípadne malých skupiniek, v porastoch šľachteného topoľa maloplošné holoruby. Ťažba je vykonávaná v súlade s platným Programom starostlivosti o lesy. Drevná hmota sa sústreďuje na lesné sklady v daných lokalitách.

Lokality:

k.ú. Neštich – lokalita Vývoz, porast 599 10, lokalita Červený kríž, porast 652, 650, lokalita Dušičky, porast 622 20

k.ú. Záhorská Bystrica  - lokalita Triangulák, porast 1136B, lokalita Malinský vrch porast 1098

k.ú. Podunajské Biskupice – lokalita Vlčie Hrdlo, porast 331, 330A, 330B, 330C

k.ú. Grinava - lokalita Zámček, porast 637 10, 639 20, lokalita Stupavské porast 670 10

k.ú. Karlova Ves – lokalita Sihoť, porast 1400A10

k.ú. Petržalka – lokalita Pečňa, porast 351A

 

Upozorňujeme návštevníkov lesa, aby pri pohybe v týchto lokalitách dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť, dbali na pokyny lesného personálu, nezdržiavali sa na plochách skladov dreva a taktiež nevystupovali na uskladnenú drevnú hmotu, kde je zvýšené riziko úrazu. Zároveň žiadame návštevníkov lesa aby pri nakladaní dreva na dopravné prostriedky nevstupovali do manipulačného priestoru hydraulickej ruky, kde hrozí bezprostredné nebezpečenstvo poškodenia zdravia návštevníkov pádom bremien. Zabráni sa tým zbytočnému ohrozeniu zdravia a života návštevníkov lesa a taktiež sa prispeje k rýchlejšiemu naloženiu nákladu a uvoľneniu lesnej cesty.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie upozornení.

Kontakty na lesný personál tu.
Fotografie pestovania lesa v areáli lesnej správy

Prirodzené zmladenie a  mŕtve drevo. Prírode blízke hospodárenie v lese. Časť drevnej hmoty (vyprodukovanej biomasy) sa vracia do pôdy.

Približovanie dreva koňom. Je bez hluku strojov a šetrný spôsob prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Prirodzené zmladenie v lesnom poraste 1136A0 (3.5.2021)

Plocha vysadená sadenicami topoľa hĺbkovou sadbou a vykonaná individuálna ochrana proti ohryzu zverou