Kontakty

Lesný celok Bratislava

Odborný lesný hospodár (OLH) - Ing. Martin Knurovský, vedúci Lesnej správy Bratislava

Lesná spáva Bratislava obhospodaruje lesy v Lesnom celku Bratislava  a časť lesov v Lesnom celku Pezinok a Martinský háj.

Informácie o zalesňovaní

Jarné zalesňovanie bolo na LS Bratislava ukončené. Zasadili sme 80675 ks sadeníc na ploche 14,75 ha a uvoľnili prirodzené zmladenie na ploche 0,79 ha. V mesiaci máj pokračujeme v mechanickej ochrane stromčekov proti zveri, v lužných lesoch začíname chrániť sadenice proti burine vyžínaním.

 

Informácie o vykonávaných a plánovaných zásahoch pri obnove a výchove lesa

V mesiaci máj 2021 budú v nižšie uvedených lokalitách počas pracovných dní vykonávané plánované výchovné, obnovné ťažby v rubne zrelých porastoch a náhodné ťažby. Obnovné zásahy budú uskutočňované účelovým hospodárskym spôsobom, teda výrubom jednotlivých stromov, prípadne malých skupiniek. Ťažba je vykonávaná v súlade s platným Programom starostlivosti o lesy. Drevná hmota sa sústreďuje na lesné sklady v daných lokalitách.

Lokality:

k.ú. Neštich –lokalita Židové porast 594 00, lokalita Vývoz porast 599 10

k.ú. Záhorská Bystrica  - lokalita Triangulák, porast 1136B, lokalita Malinský vrch porast 1098

k.ú. Podunajské Biskupice – lokalita Vlčie Hrdlo, porast 331, 330A, 330B, 330C

k.ú. Grinava - lokalita Zámček, porast 637 10, 639 20

k.ú. Neštich – lokalita Medziklčovanice porast 644B20, 641B20

k.ú. Neštich – lokalita Dušičky porast 622 20

Upozorňujeme návštevníkov lesa, aby pri pohybe v týchto lokalitách dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť, dbali na pokyny lesného personálu, nezdržiavali sa na plochách skladov dreva a taktiež nevystupovali na uskladnenú drevnú hmotu, kde je zvýšené riziko úrazu.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie upozornení.

 

Kontakty na lesný personál tu.
Fotogaléria LS

Prirodzené zmladenie v lesnom poraste 1136A0 (3.5.2021)

Plocha vysadená sadenicami topoľa hĺbkovou sadbou a vykonaná individuálna ochrana proti ohryzu zverou