Kontakty

Lesný celok Bratislava

Odborný lesný hospodár (OLH) - Ing. Martin Knurovský, vedúci Lesnej správy Bratislava

Lesná spáva Bratislava obhospodaruje lesy v Lesnom celku Bratislava  a časť lesov v Lesnom celku Pezinok a Martinský háj.

Informácie o zalesňovaní a pestovateľskej činnosti

Jarné zalesňovanie bolo na LS Bratislava ukončené. Zasadili sme 80675 ks sadeníc na ploche 14,75 ha a uvoľnili prirodzené zmladenie na ploche 0,79 ha. V mesiaci august pokračujeme ochrane mladých lesný porastov proti burine vyžínaním, proti černičiu, v smrečinách prebieha monitoring stavu početnosti lykožrúta smrekového a lesklého, likvidujeme staré oplotenia a staviame nové na ochranu mladých lesných porastov proti zveri. Pokračujeme v odstraňovaní pajaseňa žliazkatého z porastov metódou injektáže.

Informácie o vykonávaných a plánovaných zásahoch pri obnove a výchove lesa

V mesiaci august 2021 budú v nižšie uvedených lokalitách počas pracovných dní vykonávané plánované výchovné, obnovné ťažby v rubne zrelých porastoch a náhodné ťažby. Obnovné zásahy budú uskutočňované účelovým hospodárskym spôsobom, teda výrubom jednotlivých stromov, prípadne malých skupiniek, v porastoch šľachteného topoľa maloplošné holoruby. Ťažba je vykonávaná v súlade s platným Programom starostlivosti o lesy. Drevná hmota sa sústreďuje na lesné sklady v daných lokalitách.

Lokality:

k.ú. Neštich – lokalita Červený kríž, porast  650

k.ú. Záhorská Bystrica  - lokalita Malinský vrch porast 1098

k.ú. Devín – lokalita Kráľova Hora, porast 1375, 1378, 1353A, lokalita Vojenská cesta, porast 1274

k.ú. Devínska Nová Ves – lokalita Vojenská cesta, porast 1260B

k.ú. Ružinov – lokalita Vlčie Hrdlo, porast 330A, 330B, 320, 321B

k.ú. Podunajské Biskupice – lokalita Bajdel, porast 3

k.ú. Veľké Šenkvice- lokalita Martinský Háj, porast 901A, 901C, 902B

k.ú. Karlova Ves – lokalita Sihoť, porast 1400A10, 1407A, 1419A10

k.ú. Petržalka – lokalita Pečňa, porast 351A

Upozorňujeme návštevníkov lesa, aby pri pohybe v týchto lokalitách dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť, dbali na pokyny lesného personálu, nezdržiavali sa na plochách skladov dreva a taktiež nevystupovali na uskladnenú drevnú hmotu, kde je zvýšené riziko úrazu. Zároveň žiadame návštevníkov lesa aby pri nakladaní dreva na dopravné prostriedky nevstupovali do manipulačného priestoru hydraulickej ruky, kde hrozí bezprostredné nebezpečenstvo poškodenia zdravia návštevníkov pádom bremien. Zabráni sa tým zbytočnému ohrozeniu zdravia a života návštevníkov lesa a taktiež sa prispeje k rýchlejšiemu naloženiu nákladu a uvoľneniu lesnej cesty.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie upozornení.

Kontakty na lesný personál tu.
Fotografie pestovania lesa v areáli lesnej správy

Prirodzené zmladenie a  mŕtve drevo. Prírode blízke hospodárenie v lese. Časť drevnej hmoty (vyprodukovanej biomasy) sa vracia do pôdy.

Približovanie dreva koňom. Je bez hluku strojov a šetrný spôsob prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Prirodzené zmladenie v lesnom poraste 1136A0 (3.5.2021)

Plocha vysadená sadenicami topoľa hĺbkovou sadbou a vykonaná individuálna ochrana proti ohryzu zverou