Kontakty

Lesný celok Bratislava

Odborný lesný hospodár (OLH) - Ing. Martin Knurovský, vedúci Lesnej správy Bratislava

Lesná spáva Bratislava obhospodaruje lesy v Lesnom celku Bratislava  a časť lesov v Lesnom celku Pezinok a Martinský háj.

Informácie o zalesňovaní

Jarné zalesňovanie je plánované vykonať v mesiacoch marec a apríl v súlade s platným programom starostlivosti o lesy.

Lokality:

v prípade vhodných klimatických podmienok začne sa vykonávať jarené zalesňovanie v lokalite Sihoť a lokalite Vlčie Hrdlo už koncom mesiaca február

Informácie o vykonávaných a plánovaných zásahoch pri obnove a výchove lesa

V mesiaci február 2021 budú v nižšie uvedených lokalitách počas pracovných dní vykonávané plánované výchovné, obnovné ťažby v rubne zrelých porastoch a náhodné ťažby. Obnovné zásahy budú uskutočňované účelovým hospodárskym spôsobom, teda výrubom jednotlivých stromov, prípadne malých skupiniek, v lokalite Gajc a Kopáč maloplošné holoruby v topoľových a agátových porastoch. Ťažba je vykonávaná v súlade s platným Programom starostlivosti o lesy. Drevná hmota sa sústreďuje na lesné sklady v daných lokalitách.

Upozorňujeme návštevníkov lesa, aby pri pohybe v týchto lokalitách dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť, dbali na pokyny lesného personálu, nezdržiavali sa na plochách skladov dreva a taktiež nevystupovali na uskladnenú drevnú hmotu, kde je zvýšené riziko úrazu.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie upozornení.

Lokality:

k.ú. Neštich – lokalita Tlstá lipa, porast 625 11, lokalita Tri Bresty, porast 597A10, lokalita Salaš, porast 615 11

k.ú. Záhorská Bystrica  - lokalita Malinské, Mariánsky Potok, porast 1098, 1090 11, lokalita Triangulák, porast 1136A

k.ú. Podunajské Biskupice – lokalita Kopáč, porast 287D, lokalita Gajc, porast 192 10

k.ú. Grinava– lokalita Krkavec, porast 659 11, 660 10, 648 10

Kontakty na lesný personál tu.
Fotogaléria LS

Plocha vysadená sadenicami topoľa hĺbkovou sadbou a vykonaná individuálna ochrana proti ohryzu zverou