Kontakty

Lesný celok Bratislava

Odborný lesný hospodár (OLH) - Ing. Martin Knurovský, vedúci Lesnej správy Bratislava

Informácie o jesennom zalesňovaní

V mesiacoch november a december v nižšie uvedených lokalitách prebieha jesenné zalesňovanie v súlade s platným programom starostlivosti o lesy.

Lokality:

k.ú. Karlova Ves – lokalita Sihoť – 2,93 hektára, 2930 sadeníc domácich druhov topoľa

k.ú. Ivánka pri Dunaji – lokalita pri Bielej vode – 0,52 hektára – 500 sadeníc domácich druhov topoľa

k.ú. Podunajské Biskupice – lokalita priesakový kanál – 0,41 hektára, 1120 sadeníc domácich druhov topoľa a dub letný

k.ú. Petržalka – lokalita Pečňa – 0,38 hektára, 350 sadeníc topoľa bieleho

k.ú. Rusovce – lokalita Gaštanová alej – 0,62 hektára, 3350 sadeníc topoľa bieleho, duba letného a jaseňa úzkolistého

Spolu 4,86 hektára, 8250 sadeníc

Informácie o vykonávaných a plánovaných zásahoch pri obnove a výchove lesa

V mesiaci november 2020 budú v nižšie uvedených lokalitách počas pracovných dní vykonávané plánované výchovné, obnovné ťažby v rubne zrelých porastoch a náhodné ťažby. Obnovné zásahy budú uskutočňované účelovým hospodárskym spôsobom, teda výrubom jednotlivých stromov, prípadne malých skupiniek. Ťažba je vykonávaná v súlade s platným Programom starostlivosti o lesy. Drevná hmota sa sústreďuje na lesné sklady v daných lokalitách.

Upozorňujeme návštevníkov lesa, aby pri pohybe v týchto lokalitách dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť, dbali na pokyny lesného personálu, nezdržiavali sa na plochách skladov dreva a taktiež nevystupovali na uskladnenú drevnú hmotu, kde je zvýšené riziko úrazu.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie upozornení.

Lokality:

k.ú. Neštich – lokalita Dušičky, porast 623 10

k.ú. Záhorská Bystrica  - lokalita Malinské, Mariánsky Potok, porast 1089 11

k.ú. Bernolákovo – lokalita pri hlavnej ceste Ivánka – Bernolákovo, porast 150 01, 152

k.ú. Ružinov – lokalita Vlčie Hrdlo, porast 331, 334c, 336a

k.ú. Jarovce – lokalita Bažantnica, porast 382B2, 385a

k.ú. Petržalka – lokalita Pečňa pri asfaltovej ceste, porast 368

Kontakty na lesný personál tu.
Fotogaléria LS

Plocha vysadená sadenicami topoľa hĺbkovou sadbou a vykonaná individuálna ochrana proti ohryzu zverou