Kontakty

POZVÁNKA (PDF, 550 kB)

Katalóg/Catalog (PDF, 400 kB))

Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation (PDF, 720 kB)

Dražobný poriadok (PDF, 1,6 MB)

Odštepný závod Sobrance Vás pozýva na verejnú dražbu surového dreva.

        

Verejná dražba surového dreva – pozvánka

 

Miesto konania dražby: Expedičný sklad Sečovce

Dátum konania dražby: 18.03.2020 – 20.03.2020

Časový harmonogram:

                                 18.03.2020 – 19.03.2020  prehliadka, ponuky od  8,00 h.  do 14,00 h.

                                 20.03.2020  prehliadka, ponuky od  8,00 h.  do 12,00 h.

Termín vyhodnotenia dražby: 23.03.2020

Spôsob otvárania obálok:  neverejný

Ponúkané dreviny : dub, buk, javor, jaseň, topoľ (očkový)

Akosť:  listnaté výrezy I., II. a III.A triedy akosti podľa  STN  48 0056

        

            Presná ponuka tovaru a cien bude uvedená pred začiatkom aukcie na ponukových listoch.

                

            Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom na obhliadku k dispozícii od 18.03.2020.

 

            Bližšie informácie  na telefónnom čísle  :  +421918333823 – Ing. Jaroslav Ferko