Kontakty

POZVÁNKA (PDF, 550 kB)

Katalóg/Catalog (PDF, 390 kB)

Dražobný poriadok (PDF, 420 kB

Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation (PDF, 760 kB)

 

 

Verejná dražba surového dreva – pozvánka                                                                                                    
 
Odštepný závod Sobrance Vás pozýva na verejnú dražbu surového dreva.

        

 

Miesto konania dražby: Expedičný sklad Sečovce

Dátum konania dražby: 24.11.2021 – 26.11.2021

Časový harmonogram:

                         24.11.2021 – 25.11.2021  prehliadka, ponuky od  8,00 h.  do 14,00 h.

                         26.11.2021  prehliadka, ponuky od  8,00 h.  do 12,00 h.

Termín vyhodnotenia dražby: 29.11.2021 od 8,00 h.

Spôsob otvárania obálok:  verejný, zúčastniť sa môžu účastníci dražby, ktorí predložili  cenovú ponuku.

Ponúkané dreviny : dub, buk, javor, jaseň, brest, jarabina, topoľ( očkový), čerešňa

Akosť:  listnaté výrezy I., II. a III.A triedy akosti podľa  STN  48 0056

        

Presná ponuka tovaru a cien bude uvedená pred začiatkom aukcie na ponukových listoch.

                

Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom na obhliadku k dispozícii od 24.11.2021.

 

Bližšie informácie  na telefónnom čísle  :  +421918333872 – Ing. Jozef Sisák