Kontakty


ÚSTREDIE OZ Rožňava

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Jovická 2
  • PSČ: 048 01
  • Mesto: Rožňava
  • Telefón: 058/ 7322 750-51
  • Fax:
  • Email: lesyrz@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Ján Vavrek 058 / 734 41 51 0918 333 200 jan.vavrek@lesy.sk
Sekretárka, Referent. vnútornej správy, lesoturistika Katarína Čižmárová 058 / 7322 750, kl. 103 0918 333 208 katarina.cizmarova@lesy.sk
Personalista Mgr. Vladimír Hlaváč 058 / 7322 750-51, kl. 106 0918 333 225 vladimir.hlavac@lesy.sk
Referent správy lesných pozemkov a reprivatizácie Ing. Antónia Fehérová 058 / 7322 750-51, kl. 111 0918 333 206 antonia.feherova@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku, verejný obstarávateľ Ing. Róbert Urbančík 058 / 7322 750-51, kl. 120 0918 333 207 robert.urbancik@lesy.sk
poverený vedením VTÚ, ťažbár Ing. Jozef Heteši 058 / 7322 750-51, kl. 104 0918 333 882 jozef.hetesi@lesy.sk
Ref. pestovania, koordinátor aktivít projektu, ochrana lesa Ing. Peter Hajdúk 058 / 7322 750, kl. 108 0918 333 238 peter.hajduk@lesy.sk
Ref. dopravy a mechanizácie Ing. Klaudia Gallová
------
0905 945 029 klaudia.gallova@lesy.sk
Referent poľovníctva, koordinátor priamych podpôr Ing. Marcel Lehocký, Phd. 058 / 7322 750-51, kl. 116 0918 444 136 marcel.lehocky@lesy.sk
Referent technickej prípravy výroby a správy DVT Ing. Martina Manková 058 / 7322 750-51, kl. 110 0918 335 894 martina.mankova@lesy.sk
Dispečer dopravy dreva Bc. Szilárd Szabó, MBA 058 / 7322 750-51, kl. 122 0918 333 221 szilard.szabo@lesy.sk
Ref. MTZ a nákupu, CO, KR, ABT, BT, TPO Ing. Štefan Dorkin 058 / 7322 750-51, kl. 121 0918 333 212 stefan.dorkin@lesy.sk
Poverený vedením EO úseku; ref. pre plán štat. a controlling Ing. Štefan Zubriczký 058/7322 750-51; kl. 105 0918 333 202 stefan.zubriczky@lesy.sk
Hlavný účtovník, účtovník projektu, finančník Ing. Anna lizáková 058 / 7322 750, kl. 112 0918 333 270 anna.lizakova@lesy.sk
Účtovník, pokladňa Ing. Zuzana Urbančíková 058 / 7322 750, kl. 113 0905 289 726 zuzana.urbancikova@lesy.sk
Mzdový účtovník Katarína Osvaldová 058 / 7322 750, kl. 114 0918 333 218 katarina.osvaldova@lesy.sk
Správca Informačného Systému Ján Vlčák 058 / 7322 750, kl. 119 0918 333 219 jan.vlcak@lesy.sk
Referent obchodu Ing. Július Tisza 058 / 7322 750, kl. 126 0918 333 220 julius.tisza@lesy.sk
Fakturant dreva, ostatných výrobkov, tovarov a služieb Eva Bernáthová 058 / 7322 750, kl. 125 0918 333 254 eva.bernathova@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
Nižná Slaná Letná 68, 049 23 Nižná Slaná Ing. Vojtech Farkašovský
------
0918 333 222 vojtech.farkasovsky@lesy.sk
Betliar Šafárikova 55, 049 21 Betliar Ing. Jozef Trojan
------
0918 333 237 jozef.trojan@lesy.sk
Krh. Podhradie Lipová 121, 049 41 Krh. Podhradie Ing. Robert Svinkásek
------
0918 333 256 robert.svinkase@lesy.sk
Rožňava Jovická 2, 048 01 Rožňava Ing. Štefan Manko
------
0918 333 588 s.manko@lesy.sk
Ľadová Dobšinská Ľadová Jaskyňa 22, 049 71 Ing. Jozef Špiner
------
0918 333 231 jozef.spiner@lesy.sk
Expedičný sklad Betliar Železničná 144, 049 21 Betliar Martin Nemčko
------
0918 333 278 martin.nemcko@lesy.sk