Kontakty

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

organizačná zložka OZ Východ, Jovická č. 2, 048 01 Rožňava

 

Vyhlasuje a pozýva Vás na

verejnú dražbu surového dreva

 

Termín konania: 15.3.2023 – 17.3.2023

so začiatkom 15.3.2023 o 8.00 h. a ukončením 17.3.2023 o 12.00 h.

 

Vyhodnotenie dražby 20.3.2023 do 12.00 hod.(www.lesy.sk)

 

Miesto konania: Manipulačno-expedičný sklad Betliar a Haniska

 

Akosť : Listnaté piliarske výrezy I.-III. triedy akosti   

 

Dreviny: smrekovec, buk, dub, javor, jaseň, čerešňa, brest,agát

Dražobný poriadok

Katalóg dražby dreva ES Betliar

Katalóg dražby dreva ES Haniska

Vyhodnotenie dražby dreva ES Betliar

Vyhodnotenie dražby dreva ES Haniska

 

 

Kontaktná osoba:   

          Ing. Július Tisza , vedúci obchodného úseku

          MT:+421918333220 , e-mail:julius.tisza@lesy.sk        

          Jozef Minarik, referent obchodu  OZ

          MT:+421918333166, e-mail:jozef.minarik@lesy.sk

          Martin Nemčko , vedúci MES Betliar

           MT:+421918333278 , e-mail:martin.nemcko@lesy.sk

           Jaroslav Kuchár, vedúci MES Haniska

           MT:+421918333167, e-mail:jaroslav.kuchar@lesy.sk

 

                                     

 

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 058/ 7322 750-51

Email: lesyrz@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 120 494 ha
Lesnatosť: 61,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 30%, listnaté 70%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
35 481 ha
Ročná obnova lesa: 76ha
Ročná ochrana lesa: 4 442 tis. Sk
Ročný objem ťažby: 140 000 m3

Významné chránené celky:

 • Muránska planina a Stolické vrchy

 • Slovenský kras

 • Volovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Mlynárik východný (Lepidea morsei)

 • Podkovár veľký (Rhinolophus ferumequinum)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

 • Podkovár južný (Rhinolophus ferrumequinum)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Peniaštek slovenský (Thlaspi jankae)

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)

 • Feruľa sadlerova (Ferula sadleriana)