Kontakty


ÚSTREDIE OZ Liptovský Hrádok

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Juraja Martinku 110/6
  • PSČ: 033 11
  • Mesto: Liptovský Hrádok
  • Telefón: 044/ 522 2751, 044/52076XX
  • Fax:
  • Email: zuzana.puterova@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ OZ Ing. Korenko Peter 044/5207630 +421903987589 peter.korenko@lesy.sk
Sekretariát Mgr. Puterová Zuzana 044/5207611 +421918334288 zuzana.puterova@lesy.sk
Referent BTS, PO, ekológia Ing. Likavec Karol 044/5207616 +421918335414 karol.likavec@lesy.sk
Personalista Ing. Pivková Anna 044/5207639 +421918335458 anna.pivkova@lesy.sk
Referent správy LPF a reprivatizácie Hegedűš Vladimír 044/5207622 +421918335412 vladimir.hegedus@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Jurigová Katarína 044/5207622 +421918335431 katarina.jurigova@lesy.sk
Referent vnútornej správy Ing. Šimanský Marek 044/5207616 +421918335494 marek.simansky@lesy.sk
Poverený vedením výrobno-technického úseku Ing. Láni Peter 044/5207624 +421918335496 peter.lani@lesy.sk
Pestovateľ a ochrana lesa Ing. Krajči Milan 044/5207623 +421918335440 milan.krajci@lesy.sk
Ťažbár, drobné vodné toky Ing. Grellneth Peter 044/5207623 +421918335409 peter.grellneth@lesy.sk
Referent poľovníctva a rybárstva Ing. Priechodský Miroslav PhD. 044/5207621 +421918335275 miroslav.priechodsky@lesy.sk
Referent technickej prípravy výroby Ing. Hromádka Roman 044/5207612 +421918335393 roman.hromadka@lesy.sk
Referent MTZ Ing. Vallová Veronika 044/5207613 +421918742510 veronika.vallova@lesy.sk
Referent dopravy a mechanizácie Ing. Hudák Michal 044/5207617 +421905805556 michal.hudak@lesy.sk
Poverený vedením ekonomicko-obchodného úseku Ing. Vlček Milan 044/5207636 +421918335456 milan.vlcek@lesy.sk
Hlavný účtovník Ing. Gereková Dana 044/5207633 +421918335462 dana.gerekova@lesy.sk
Mzdový účtovník, správca informačného systému Kruták Ján 044/5207640 +421918335471 jan.krutak@lesy.sk
Finančník, účtovník Ing. Sekanová Andrea 044/5207632 +421918335920 andrea.sekanova@lesy.sk
Referent obchodu Ing. Majerčiak Robert 044/5207634 +421918334996 robert.majerciak@lesy.sk
Fakturant dreva Ing. Pitoňáková Soňa 044/5207635 +421905595136 sona.pitonakova@lesy.sk
Fakturant ostatných výrobkov Krajčiová Ľubica 044/5207634 +421918335483 lubica.krajciova@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
Vedúci LS Malužiná 032 34 Malužiná Ing. Vrbenský Ján 044/5292217 +421918335422 jan.vrbensky@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Jankovič Martin 044/5292217 +421915645437 martin.jankovic@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Cibulová Ivana 044/5292217 +421918335888 ivana.cibulova@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Kollárová Jaroslava 044/5292217 +421918335954 jaroslava.kollarova@lesy.sk
Vedúci LO
------
Chovan Ľubomír 044/5292217 +421918335433 lubomir.chovan@lesy.sk
Vedúci LO
------
Maslo Anton 044/5292217 +421918334992 anton.maslo@lesy.sk
Vedúci LO
------
Šagát Martin 044/5292217 +421918335488 martin.sagat@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Lišuch Martin 044/5292217 +421918335439 martin.lisuch@lesy.sk
Vedúci LO
------
Bc. Cibula Matúš 044/5292217 +421918335974 matus.cibula@lesy.sk
Vedúci LO
------
Kollár Marek 044/5224159 +421918335486 marek.kollar@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Rísik Radovan 044/5224159 +421918440232 radovan.risik@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Jurík Vladimír 044/5224159 +421918334326 vladimir.jurik@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Richter Martin 044/5292217 +421905464423 martin.richter@lesy.sk
Vedúci LS Čierny Váh 032 33 Kráľova Lehota Ing. Pitoňák Ľudovít 044/2868380 +421918335434 ludovit.pitonak@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Méderová Miroslava 044/2868380 +421918335469 miroslava.mederova@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Ondrejkov Michal 044/2868380 +421918444131 michal.ondrejkov@lesy.sk
Technik LS
------
Marek Marián 044/2868380 +421918335487 marian.marek@lesy.sk
Vedúci LO
------
Bohunčák Pavel 044/2868380 +421918335444 pavol.bohuncak@lesy.sk
Vedúci LO
------
Žiška Martin 044/2868380 +421918335448 martin.ziska@lesy.sk
Vedúci LO
------
Kantoris Jozef 044/2868380 +421907835288 jozef.kantoris@lesy.sk
Vedúci LO
------
Vechter Ján 044/2868380 +421918335474 jan.vechter@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Bartko Jaroslav 044/2868380 +421918742531 jaroslav.bartko@lesy.sk
Vedúci LO
------
Mak Marián 044/2868380 +421918335436 marian.mak@lesy.sk
Vedúci LO
------
Húska Valér 044/2868380 +421918335467 valer.huska@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Bobrík Matej 044/2868380 +421917414237 matej.bobrik@lesy.sk
Manipulant
------
Meňhart Martin 044/2868380 +421918335919 martin.menhart@lesy.sk
Praktikant
------
Štrpka Matúš 044/2868380
------
------
Praktikant
------
Veselý Alan 044/2868380
------
------
Praktikant
------
Ing. Babic Martin 044/2868380
------
------
Vedúci LS Liptovská Teplička Pod Úbočou 380/29, 059 40 Liptovská Teplička Ing. Kubov Marek 052/7798135 +421918444317 marek.kubov@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Kubov Jana 052/7798135 +421917677004 jana.kubov@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Sabo Rudolf 052/7798135 +421918335453 rudolf.sabo@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Mišaga Marek 052/7798135 +421918335394 marek.misaga@lesy.sk
Vedúci LO
------
Šebest Cyril 052/7798135 +421918335404 cyril.sebest@lesy.sk
Vedúci LO
------
Mravčák Ján 052/7798135 +421918335466 jan.mravcak@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Nahalka Martin 052/7798135 +421905858108 martin.nahalka@lesy.sk
Vedúci LO
------
Mucha Michal 052/7798135 +421918335489 michal.mucha@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Pitoňák Dávid 052/7798135 +421918335099 david.pitonak@lesy.sk
Vedúci LO
------
Jaňák Ján 052/7798135 +421918444072 jan.janak@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing, Janigloš Juraj 052/7798135 +421905858261 juraj.janiglos@lesy.sk
Vedúci LO
------
Novák Marek 052/7798135 +421918742538 marek.novak@lesy.sk
Vedúci LS Liptovská Osada 034 73 Lipt. Osada č. 10 Ing. Ondruš Miroslav, PhD. 044/4396286 +421918335432 miroslav.ondrus@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Ondrušová Zuzana 044/4396286 +421918335419 zuzana.ondrusova@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Janeková Mária 044/4396286 +421905390767 maria,janekova@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Trnovský Stanislav 044/4396286 +421907937278 stanislav.trnovsky@lesy.sk
Vedúci LO
------
Kráľovič Ján 044/4396207 +421918335470 jan.kralovic@lesy.sk
Vedúci LO
------
Gazdarica Ján 044/4396207 +421918334159 jan.gazdarica@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Markovič Dušan 044/4396207 +421918335438 dusan.markovic@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Urban Pavel 044/4396207 +421918335437 pavel.urban@lesy.sk
Vedúci LO
------
Krakovský Tomáš 044/4396207 +421918335413 tomas.krakovsky@lesy.sk
Vedúci LO
------
Homola František 044/4396207 +421918335464 frantisek.homola@lesy.sk
Vedúci LO
------
Janičina Ján 044/4396207 +421918335420 jan.janicina@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Randus Martin 044/4396207 +421905596434 martin.randus@lesy.sk
Vedúci LO
------
Fonody Tomáš 044/4391201 +421917414928 tomas.fonody@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Kvorka Martin 044/4396207 +421918742539 martin.kvorka@lesy.sk
Vedúci LO
------
Lietavec Vladimír 044/4396207 +421917649176 vladimir.lietavec@lesy.sk
Vedúci LS Ľubochňa Lipová aleja 266/12, 034 91 Ľubochňa Ing. Podhorec Ivan 044/4391201 +421918335450 ivan.podhorec@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Janky Ľubomír 044/4391201 +421918335426 lubomir.janky@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Kameniar Pavol 044/4391201 +421918335429 pavol.kameniar@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Kútniková Martina 044/4391201 +421918334997 martina.kutnikova@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Kútnik Martin 044/4391201 +421918335415 martin.kutnik@lesy.sk
Vedúci LO
------
Tatár Jozef 044/4391201 +421918335421 jozef.tatar@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Kútnik Michal 044/4391201 +421918335277 michal.kutnik@lesy.sk
Vedúci LO
------
Vrlík František 044/4391201 +421918335408 frantisek.vrlik@lesy.sk
Vedúci LO
------
Koma Jaroslav 044/4391201 +421918335425 jaroslav.koma@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Homola František 044/4391201 +421918334988 frantisek.homolaml@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Marton Patrik 044/4391201 +421907937279 patrik.marton@lesy.sk
Vedúci LO
------
Dančo Daniel 044/4391201 +421918335463 daniel.danco@lesy.sk
Vedúci LO
------
Vyšný Ján 044/4391201 +421918335423 jan.vysny@lesy.sk
Vedúci LO
------
Ing. Vrlík František 044/4391201 +421918335484 ferko.vrlik@lesy.sk
Praktikant
------
Bc. Vrlík Juraj 044/4391201
------
------
Vedúci ES Čierny Váh 032 33 Kráľova Lehota Ing. Bohunčák Peter +421911407008 +421917677023 peter.bohuncak@lesy.sk
Manipulant
------
Pida Martin
------
+421917410794 martin.pida@lesy.sk
Vedúci ES Ružomberok Cesta do Tehelne 220/1, 034 01 Ružomberok Šikulaj Peter 044/4342725 +421918334998 peter.sikulaj@lesy.sk
Manipulant
------
Vrbenský Michal
------
+421917413768 michal.vrbensky@lesy.sk
Manipulant - pracovisko Ľubochňa Staničná 70/2, 034 91 Ľubochňa Ing. Buliak Maroš 044/4391212 +421918335430 maros.buliak@lesy.sk
Vedúci ES Liptovský Hrádok Pri úpuste 730, 033 01 Liptovský Hrádok Kňava Vladimír
------
+421918335293 vladimir.knava@llesy.sk
Manipulant
------
Ing. Bella Ivan
------
+421905312636 ivan.bella@lesy.sk