Kontakty


ÚSTREDIE OZ Tatry

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Juraja Martinku 110/6
  • PSČ: 033 11
  • Mesto: Liptovský Hrádok
  • Telefón: 044/ 5222751
  • Fax: ---------------------
  • Email: lesy.tatry@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ OZ Ing. Priechodský Miroslav 044/5207630 +421918335275 miroslav.priechodsky@lesy.sk
Sekretárka, koordinátor LP Mgr. Puterová Zuzana 044/5207611 +421918334288 zuzana.puterova@lesy.sk
Personalista Ing. Pivková Anna 044/5207639 +421918335458 anna.pivkova@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Grellneth Peter 044/5207622 +421918335409 peter.grellneth@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Olejár Daniel 043/5309878 +421918444074 daniel.olejár@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Mgr. Čučková Mária 043/5309862 +421907600991 maria.cuckova@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Jurigová Katarína 044/5207622 +421918335431 katarina.jurigova@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Brontvajová Zuzana 043/5309869 +421907713896 zuzana.brontvajova@lesy.sk
Referent vnútornej správy Marek Marián 044/5207616 +421918335487 marian.marek@lesy.sk
Referent ABT, BT, TPO Ing. Likavec Karol 044/5207616 +421918335414 karol.likavec@lesy.sk
Vedúci výrobno-technického úseku Ing. Poleta František 043/5509863 +421908914302 frantisek.poleta@lesy.sk
Referent pre PBHL, pestovateľ Ing. Krajči Milan 044/5207623 +421918335440 milan.krajci@lesy.sk
Referent pre PBHL, ťažbár Bc. Hlinický Ferdinand 043/5309871 +421918334184 ferdinand.hlinicky@lesy.sk
Referent pre ochranu lesa, referent OPK Ing. Žiak Matej 044/5207623 +421917811563 matej.ziak@lesy.sk
Referent technickej prípravy výroby Ing. Hromádka Roman 044/5207612 +421918335393 roman.hromadka@lesy.sk
Referent mechanizácie Ing. Hudák Michal 044/5207617 +421905805556 michal.hudak@lesy.sk
Koordinátor aktivít projektu, správa DVT Ing. Vallová Veronika 044/5207613 +421918742510 veronika.vallova@lesy.sk
Vedúci ekonomického úseku Ing. Janičák Peter 043/5309864 +421907879232 peter.janicak@lesy.sk
Referent pre plán, štatistiku a controlling Ing. Holubčík Martin 044/5207632 +421907879218 martin.holubcik@lesy.sk
Hlavný účtovník Ing. Gereková Dana 044/5207633 +421918335462 dana.gerekova@lesy.sk
Účtovník Vrábeľ Milan 043/5309866 +421908926336 milan.vrabel@lesy.sk
Správca informačného systému Ing. Horváth Peter 043/5309868 +421918335882 peter.horvath@lesy.sk
Mzdový účtovník, účtovník projektu Kruták Ján 044/5207640 +421918335471 jan.krutak@lesy.sk
Finančník Krajčiová Ľubica 044/5207634 +421918335483 lubica.krajciova@lesy.sk
Vedúci obchodného úseku Kňava Vladimír 044/5207636 +421918335293 vladimir.knava@lesy.sk
Referent obchodu Ing. Majerčiak Robert 044/5207634 +421918334996 robert.majerciak@lesy.sk
Referent poľovníctva, turizmus, rybárstvo Ing. Bc. Kováčik Boris 044/5207621 +421918661371 boris.kovacik@lesy.sk
Dispečer dopravy dreva Ing. Ľorko Radoslav 043/5309883 +421918334272 radoslav.lorko@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu Ing. Hládek Stanislav 043/5309870 +421907600942 s.hladek@lesy.sk
Fakturant Ing. Pitoňáková Soňa 044/5207635 +421905595136 sona.pitonakova@lesy.sk
Fakturant Ing. Rehmová Anna 043/5309885 +421908679429 anna.rehmova@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
Vedúci LS Malužiná 032 34 Malužiná 71 Ing. Láni Peter 044/5292217 +421918335496 peter.lani@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Jankovič Martin 044/5292217 +421915645437 martin.jankovic@lesy.sk
Technik LS - MD
------
Ing. Cibulová Ivana 044/5292217 +421918335888 ivana.cibulova@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Kollárová Jaroslava 044/5292217 +421918335954 jaroslava.kollarova@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Dunajská Kristína 044/5292217 +421905323104 kristina.dunajska@lesy.sk
Vedúci LS Čierny Váh 032 32 Východná, Čierny Váh 3039 Ing. Pitoňák Ľudovít 044/2868380 +421918335434 ludovit.pitonak@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Méderová Miroslava 044/2868380 +421918335469 miroslava.mederova@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Ondrejkov Michal 044/2868380 +421918444131 michal.ondrejkov@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Bartko Jaroslav 044/2868380 +421918742531 jaroslav.bartko@lesy.sk
Vedúci LS Liptovská Teplička Pod Úbočou 380/29, 059 40 Liptovská Teplička Ing. Kubov Marek 052/7798135 +421918444317 marek.kubov@lesy.sk
Technik LS
------
Mravčák Ján 052/7798135 +421918335466 jan.mravcak@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Sabo Rudolf 052/7798135 +421918335453 rudolf.sabo@lesy.sk
Vedúci LS Liptovská Osada 034 73 Lipt. Osada č. 10 Ing. Ondruš Miroslav, PhD. 044/4396286 +421918335432 miroslav.ondrus@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Ondrušová Zuzana 044/4396286 +421918335419 zuzana.ondrusova@lesy.sk
Technik LS - MD
------
Ing. Janeková Mária 044/4396286 +421905390767 maria.janekova@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Trnovský Stanislav 044/4396286 +421907937278 stanislav.trnovsky@lesy.sk
Technik LS
------
Lietavec Vladimír 044/4396286 +421917649176 vladimir.lietavec@lesy.sk
Vedúci LS Oravský Podzámok 027 41 Oravský Podzámok 13 Ing. Zboja Igor 043/5820056 +421905515657 igor.zboja@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Gelčinský Pavol 043/5820056 +421905481021 pavol.gelcinsky@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Vajduliak Tomáš 043/5820056 +421917149468 tomas.vajduliak@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Forgáčová Lucia 043/5820056 +421918335430 lucia.forgacova@lesy.sk
Vedúci LS Zákamenné 029 56 Zákamenné 211 Ing. Kondela Anton 043/5593205 +421905481023 anton.kondela@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Vrábeľ Peter 043/5520026
------
peter.vrabel@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Michal Kojda 043/5520026 +421918334169 michal.kojda@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Jozef Sumega 043/5520026 +421905876631 jozef.sumega@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Jozef Chmeľ 043/5593205 +421907879219 jozef.chmel@lesy.sk
Vedúci LS Mútne Píla 632, 029 63 Mútne Ing. Traj Rudolf 043/5597206 +421905481019 rudolf.traj@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Romaňák Martin 043/5597206 +421918444061 martin.romanak@lesy.sk
Technik LS
------
Stopjak Anton 043/5597206 +421907879215 anton.stopjak@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Brontvaj František 043/5597206 +421918334262 frantisek.brontvaj@lesy.sk
Vedúci LS Námestovo Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo Ing. Cubínek Pavol 043/5595166 +421907879221 pavol.cubinek@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Ganobjak Jozef 043/5595166 +421918957177 jozef.ganobjak@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Kozák Miroslav 043/5595166 +421908914311 miroslav.kozak@lesy.sk
Praktikant
------
Ing. Durčák Martin 043/5595166 +421908785847 martin.durcak@lesy.sk
Vedúci ES Čierny Váh 032 32 Východná, Čierny Váh 3052 Ing. Bohunčák Peter +421911407008 +421917677023 peter.bohuncak@lesy.sk
Manipulant
------
Ing. Papán Enrik
------
+421918298784 enrik.papan@lesy.sk
Manipulant - poverený zast. ES Ružomberok Cesta do Tehelne 220/1, 034 01 Ružomberok Ing. Bella Ivan 044/4342725 +421905312636 ivan.bella@lesy.sk
Manipulant
------
Vrbenský Michal
------
+421917413768 michal.vrbensky@lesy.sk
Vedúci ES Ružomberok - PN
------
Šikulaj Peter
------
+421918334998 peter.sikulaj@lesy.sk
Vedúci ES Liptovský Hrádok Pri úpuste 730, 033 01 Liptovský Hrádok
------
------
------
Manipulant
------
Sokolová-Rothová Lucia
------
+421905809077
------
Vedúci ES Zákamenné 029 56 Zákamenné Brňák Peter
------
+421907879254 peter.brnak@lesy.sk
Manipulant
------
Ing. Chudoba Ján
------
+421918809607 jan.chudoba@lesy.sk
Vedúci ES Oravská Polhora 029 47 Oravská Polhora Lubas Marek
------
+421917149553 marek.lubas@lesy.sk
Manipulant
------
Ing. Vorčák Jozef
------
+421918835244 jozef.vorcak@lesy.sk
Vedúci ES Ústrig Pribišská 1038, 029 57 Oravská Lesná Ing. Pidík Stanislav +421435593174 +421918811421 stanislav.pidik@lesy.sk
Vedúci ES Oravský Podzámok 027 41 Oravský Podzámok Kubačka Ivan
------
+421907879250 ivan.kubacka@lesy.sk
Manipulant
------
Ing. Dafčík Ľuboš
------
+421918188627 lubos.dafcik@lesy.sk