Kontakty

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 042/ 4378211
Email:  lesypb@lesy.sk

GNSS:  49.126780, 18.441415

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 145 318 ha
Lesnatosť: 56,6%
Drevinové zloženie: ihličnaté 61%, listnaté 39%
Výmera lesn. pôdneho fondu v užívaní: 24 657 ha
Obnova lesa: 137 ha
Ochrana lesa: 140 tis. €
Ročný objem ťažby: 120 700 m3

Celková výmera odštepného závodu: 145 318 ha
Výmera LPF v užívaní OZ: 24 856 ha


Ukazovatele stavu lesa:
LS Beluša (PDF, 382 kB)
LS Lednické Rovne (PDF, 298 kB)
LS Považská Bystrica (PDF, 294 kB)
LS Púchov (PDF, 302 kB)

Významné chránené celky:

  • Dubnické štrkovisko
  • Strážovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
Flóra:
  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Klinček lesklý ( Dianthus nitidus)

NEPREHLIADNITE

Oznámenie:
Dňa 7. 7. 2020 bol získaný certifikát FSC.
Certifikát FSC (PDF, 1,09MB)