Kontakty

RÝCHLY KONTAKT

Telefón:042/ 4378211
Email:  lesypb@lesy.sk

GNSS:  49.126780, 18.441415

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 145 318 ha
Lesnatosť: 56,6%
Drevinové zloženie: ihličnaté 66%, listnaté 34%
Výmera lesn. pôdneho fondu v užívaní: 24 657 ha
Obnova lesa: 182 ha
Ochrana lesa: 94 tis. €
Ročný objem ťažby: 120 000 m3

Celková výmera odštepného závodu: 145 318 ha
Výmera LPF v užívaní OZ: 24 657 ha
Drevinové zloženie: ihličnaté 66%, listnaté 34%

Významné chránené celky:

  • Dubnické štrkovisko
  • Strážovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
Flóra:
  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Klinček lesklý ( Dianthus nitidus)

NEPREHLIADNITE

Oznámenie:
Nepriaznivý zdravotný stav smrekových porastov na OZ Považská Bystrica vyžaduje prijať a realizovať všetky dostupné a legitímne opatrenia na ich záchranu. Z dôvodu, že niektoré z týchto opatrení sú v rozpore s požiadavkami certifikačnej schémy FSC, sa Lesy SR, š. p. rozhodli uprednostniť záchranu týchto porastov pred udržaním certifikátu FSC s tým, že sa ku dňu 27.5.2010 vzdávajú certifikátu FSC na OZ Považská Bystrica.