Kontakty

OBCHOD S DREVOM


Ing. Lukáš Hulka vedúci ekonomicko-obchodného úseku

TLF.: 034690589
MT: 0918334844
e-mail: lukas.hulka@lesy.sk

UBYTOVANIE V CHATÁCH A REKREAČNÝCH ZARIADENIACH

Rekreačné zariadenia sa nachádzajú priamo v lese, v blízkosti miest a obcí. Sú vhodné pre rodiny s deťmi. Okolie ponúka široké možnosti aktívneho oddychu.

Ing. Robert Smolarčík lesoturistika

TLF.: 0346909576
MT: 0918334810
e-mail: robert.smolarcik@lesy.sk

POĽOVNÍCTVO

Ponúkame možnosť výkonu poľovníckeho práva - poľovačiek vo svojich revíroch s možnosťou zabezpečenia ubytovania a odborného doprovodu.

Ing. Juraj Piecka PhD. vedúci výroby, poľovníctvo

TLF.: 0346909564
MT: 0918334832
e-mail: juraj.piecka@lesy.sk

 

aktuality

Z DÔVODU NAPLNENIA KAPACITY RYBÁRSKYCH POVOLENIEK JE PREDAJ UKONČENÝ.

Nový cenník kočovania so včelstvami - Cenník kočovania

Lesy s veľkým spoločenským významom  LVSV.pdf

Sumárny prehľad hospodárenia na OZ Šaštín Sumárny prehľad.pdf

Oznámenie o hodnotení obhospodarovania lesa s cieľom dosiahnutia certifikácie podľa požiadaviek Forest Stewardship Council - FSC.pdf

Plán ťažby na rok 2019                       plán2019.pdf

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: +421346909574

Email: lesyss@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 176 214 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 37%, listnaté 63%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
48 870 ha
Ročná obnova lesa: 378 ha
Ročný objem ťažby: 142 840 m3

Významné chránené celky:

  • Malé Karpaty
  • Morava

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Netopier ostrouchý (Myotis blythi)
  • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
  • Sokol rároh (Falco cherrug)
  • Chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

 

Flóra:

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

NEPREHLIADNITE

PREHLÁSENIE