Kontakty

Obrázok Hromada dreva

OBCHOD S DREVOM


Ing. Lukáš Hulka vedúci ekonomicko-obchodného úseku

TLF.: 034690589
MT: 0918334844
e-mail: lukas.hulka@lesy.sk

Obrázok chata

UBYTOVANIE V CHATÁCH A REKREAČNÝCH ZARIADENIACH

Rekreačné zariadenia sa nachádzajú priamo v lese, v blízkosti miest a obcí. Sú vhodné pre rodiny s deťmi. Okolie ponúka široké možnosti aktívneho oddychu.

Ing. Robert Smolarčík lesoturistika

TLF.: 0346909576
MT: 0918334810
e-mail: robert.smolarcik@lesy.sk

Obrázok jelene

POĽOVNÍCTVO

Ponúkame možnosť výkonu poľovníckeho práva - poľovačiek vo svojich revíroch s možnosťou zabezpečenia ubytovania a odborného doprovodu.

Ing. Lukáš Hulka vedúci ekonomicko-obchodného úseku

TLF.: 0346909589
MT: 0918334844
e-mail: lukas.hulka@lesy.sk

 

aktuality

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2020 - povolenky (PDF, 393 kB)

Oznámenie o hodnotení obhospodarovania lesa s cieľom dosiahnutia certifikácie podľa požiadaviek Forest Stewardship Council - FSC (PDF, 412 kB)

Lesy s veľkým spoločenským významom  LVSV (PDF, 806 kB)

Sumárny prehľad hospodárenia na OZ Šaštín Sumárny prehľad (PDF, 824 kB)

Plán ťažby na rok 2020                       plán 2020 (PDF, 4,86 MB)

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: +421346909561

Email: lesyss@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 176 214 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 37%, listnaté 63%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
48 870 ha
Ročná obnova lesa: 378 ha
Ročný objem ťažby: 142 840 m3

Významné chránené celky:

  • Malé Karpaty
  • Morava

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Netopier ostrouchý (Myotis blythi)
  • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
  • Sokol rároh (Falco cherrug)
  • Chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

 

Flóra:

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)