Kontakty

Obrázok Hromada dreva

OBCHOD S DREVOM


Ing. Lukáš Hulka vedúci ekonomicko-obchodného úseku

TLF.: 034690589
MT: 0918334844
e-mail: lukas.hulka@lesy.sk

Obrázok chata

UBYTOVANIE V CHATÁCH A REKREAČNÝCH ZARIADENIACH

Rekreačné zariadenia sa nachádzajú priamo v lese, v blízkosti miest a obcí. Sú vhodné pre rodiny s deťmi. Okolie ponúka široké možnosti aktívneho oddychu.

Ing. Robert Smolarčík lesoturistika

TLF.: 0346909576
MT: 0918334810
e-mail: robert.smolarcik@lesy.sk

Obrázok jelene

POĽOVNÍCTVO

Ponúkame možnosť výkonu poľovníckeho práva - poľovačiek vo svojich revíroch s možnosťou zabezpečenia ubytovania a odborného doprovodu.

Ing. Lukáš Hulka vedúci ekonomicko-obchodného úseku

TLF.: 0346909589
MT: 0918334844
e-mail: lukas.hulka@lesy.sk

 

 

aktuality

Zverejnený cenník dreva platný od 1.10.2021 - cenník dreva od 1.10.2021 (PDF, 2,60 MB)

Oznámenie o predaji rybárskych povoleniek na rok 2021 - predaj rybárskych povoleniek 2021 (PDF, 396 kB)

Zverejnený cenník vianočných stromčekov platný od 1.10.2020 - cenník vianočných stromčekov(PDF, 148 kB) 

Zverejnený cenník pre lov rýb na rok 2021 - cenník pre lov rýb 2021 (PDF, 296 kB)

Oznámenie o hodnotení obhospodarovania lesa s cieľom dosiahnutia certifikácie podľa požiadaviek Forest Stewardship Council - FSC 2021(PDF, 395 kB)

Lesy s veľkým spoločenským významom  LVSV (PDF, 573 kB)

Sumárny prehľad hospodárenia na OZ Šaštín 2020 Sumárny prehľad (PDF, 631 kB)

Sumárny prehľad hospodárenia na OZ Šaštín 2019 Sumárny prehľad (PDF, 342 kB)

Plán ťažby na rok 2020                       plán 2020 (PDF, 4,86 MB)

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: +421346909561

Email: lesyss@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 176 214 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 37%, listnaté 63%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
48 870 ha
Ročná obnova lesa: 378 ha
Ročný objem ťažby: 142 840 m3

Významné chránené celky:

  • Malé Karpaty
  • Morava

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Netopier ostrouchý (Myotis blythi)
  • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
  • Sokol rároh (Falco cherrug)
  • Chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

 

Flóra:

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)