Kontakty


ÚSTREDIE OZ Karpaty

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Pri rybníku 1301
  • PSČ: 908 41
  • Mesto: Šaštín
  • Telefón: +421346909561
  • Fax: ---------------------
  • Email: lesy.karpaty@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Vlastimil Uhlík +421346909563 +421905488713
------
sekretárka Zdenka Tománková +421346909561 +421918334801
------
personalista Ing. Milada Kičáková +421346909583 +421918333005
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. K. Striežencová Roganská +421335926144 +421905874211
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Gabriela Piecková +421335926145 +421918333075
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Miroslav Holický +421346909575 +421918334894
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Zdenko Židek +421346909575 +421918333025
------
referent správy a man. majetku Mgr. Erika Rišková
------
+421915843400
------
referent správy a man. majetku Ing. Peter Pažický +421335926145 +421918333006
------
referent správy a man. majetku Kvetoslava Piskunová +421346909584 +421918333007
------
referent správy a man. majetku Ing. Silvia Senderáková +421346909575 +421905688411
------
referent vnútornej správy Mgr. Michaela Kabátová +421335926111 +421918333002
------
referent ATB, BT, TPO Ing. Kamil Štibraný +421335926123 +421918333028
------
vedúci výrobno-technického úseku Ing. Martin Matys +421346909576 +421918333068
------
referent pre pestovanie Ing. Martina Ondrejková +421346909579 +421918335794
------
referent pre ťažbu Ing. Róbert Smolarčík +421346909564 +421918334810
------
referent pre ochranu lesa Ing. Marián Sloboda +421346909579 +421918333021
------
referent technickej prípravy Ing. Juraj Moravčík +421346909569 +421918333009
------
referent mechanizácie Ivan Sokol +421346909574 +421915972615
------
Správa DVT a koordinátor aktivít projektu Ing. Róbert Kuklovský +421346909565 +421918334882
------
vedúci ekonomického úseku Ing. Mária Szöke Vaculková +421346909567 +421918334804
------
hlavný účtovník Hana Holická +421346909570 +421917677015
------
Referent pre plán, štatistiku a controlling Ing. Peter Palaj +421346909565 +421918333017
------
účtovník Viera Majerčíková +421346909570 +421918334822
------
finančník Mgr. Daša Lančaričová +421335926128 +421918333012
------
mzdový účtovník Daniel Homola +421335926125 +421918333015
------
správca informačného systému Pavol Čomaj +421346909585 +421918334890
------
poverený zastupovaním vedúceho obchodného úseku Jaroslav Begany +421346909577 +421918334836
------
referent obchodu Jaroslav Begany +421346909577 +421918334836
------
referent poľovníctva Ing. Lukáš Hulka +421346909562 +421918334844
------
referent MTZ a nákupu Vladimír Forman +421346909573 +421918334865
------
fakturant Viera Zeleňáková +421346909577 +421918334814
------
fakturant Mgr. Silvia Letková +421346909572 +421918333014
------
dispečer dopravy dreva Andrej Machovič +421346909572 +421918333027
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
Lesná správa Šaštín 01 - vedúci LS Pod Gaštanmi 1312, 908 41 Šaštín Stráže Ing. Radomír Nečas +421346592247 +421918334800 ------
LS Šaštín - technik LS Pod Gaštanmi 1312, 908 41 Šaštín Stráže Pankrác Jakubec +421346592247 +421918334898 ------
LS Šaštín - technik LS Pod Gaštanmi 1312, 908 41 Šaštín Stráže Bc. Ladislav Žilka +421346592247 +421918334884 ------
LS Šaštín - technik LS Pod Gaštanmi 1312, 908 41 Šaštín Stráže Bc. Daniel Flamík +421346592247 +421918334883 ------
lesník LO 01 - Doliny ------ Anton Cintula ------ +421918334889 ------
lesník LO 02 - Bulkovec ------ František Vašek ------ +421918334895 ------
lesník LO 03 - Fáberky ------ Marek Holický ------ +421918334823 ------
lesník LO 04 - Lipovec ------ Jozef Černý ------ +421918334881 ------
lesník LO 06 - Podbranč ------ Miroslav Bosák ------ +421918334828 ------
lesník LO 07 - Bukovec ------ Ján Kubík ------ +421918334826 ------
lesník LO 08 - Dolný les ------ Ing. František Senderák ------ +421918334885 ------
lesník LO 09 - Havran ------ Tomáš Černek ------ +421918334896 ------
lesník LO 10 - Kojatín ------ Erik Filípek ------ +421918334874 ------
lesník LO 11 - Piesky ------ Miroslav Mihály ------ +421918334876 ------
lesník LO 12 - Smolinské ------ Jozef Tomašovič ------ +421918334815 ------
lesník LO 13 - Zámčisko ------ Ing. Filip Flamík ------ +421905488712 ------
Lesná správa Malacky 03 - vedúci LS Sasinkova 71, 901 01 Malacky Ing. Peter Swan ------ +421918688674 ------
LS Malacky - technik LS Sasinkova 71, 901 01 Malacky Ing. Lenka Černá ------ +421918334886 ------
LS Malacky - technik LS Sasinkova 71, 901 01 Malacky Ing. Pagáčová Anna ------ +421918334808 ------
LS Malacky - technik LS Sasinkova 71, 901 01 Malacky Ľudovít Pavúček ------ +421918334830 ------
lesník LO 01 - Vampíl ------ Pullmann Radoslav ------ +421918333051 ------
lesník LO 02 - Kráľová ------ Jozef Ilčík ------ +421918334833 ------
lesník LO 03 - Gajary ------ Ing. Peter Hrdlovič ------ +421918334864 ------
lesník LO 04 - Malacky ------ Peter Fusek ------ +421918334835 ------
lesník LO 05 - Studienka ------ Ing. Igor Haluška ------ +421918931882 ------
lesník LO 06 - Piesočná ------ Martin Kostelný ------ +421905574388 ------
lesník LO 07 - Tomky ------ Peter Kostelný ------ +421918334837 ------
lesník LO 08 - Priečne ------ Drahomír Ondriska ------ +421918334870 ------
lesník LO 09 - Miklán ------ Ľubomír Rosívač ------ +421918334873 ------
lesník LO 10 - Adamov ------ Peter Hrnčírik ------ +421918334825 ------
lesník LO 11 - Breziny ------ Jozef Cák ------ +421918334871 ------
lesník LO 12 - Kútsky les ------ Martin Hvorecký ------ +421918334875 ------
Lesná správa Rohožník 05 - vedúci LS Kuchynská 7, 906 38 Rohožník Ing. Ivan Danček +421346588861 +421918334852 ------
LS Rohožník - technik LS Kuchynská 7, 906 38 Rohožník Ing. Marek Mlynárik ------ +421918334001 ------
LS Rohožník - technik LS Kuchynská 7, 906 38 Rohožník Ing. Lucia Horská ------ +421907588801 ------
LS Rohožník - technik LS Kuchynská 7, 906 38 Rohožník Ladislav Báchor ------ +421918334838 ------
lesník LO 01 - Vysoká ------ Peter Havlík ------ +421918334846 ------
lesník LO 02 - Petrklín ------ Mário Lackovič ------ +421918334868 ------
lesník LO 03 - Žliabky ------ Juraj Sedlák ------ +421918334841 ------
lesník LO 04 - Plavecké Podhradie ------ Michal Hučko ------ +421918334840 ------
lesník LO 05 - Mon Repos ------ Ing. Roman Sasko ------ +421918334070 ------
lesník LO 06 - Baba ------ Tibor Kubenko ------ +421918687063 ------
lesník LO 07 - Balgavá ------ Roman Stacha ------ +421918334803 ------
lesník LO 08 - Javorinka ------ Radovan Popovič ------ +421918334818 ------
lesník LO 09 - Kostolná ------ Richard Sokol ------ +421905833216 ------
lesník LO 10 - Modranská ------ Jozef Klima ------ +421918334849 ------
Lesná správa Bratislava 07 - vedúci LS Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava Ing. Martin Knurovský ------ +421918333041 ------
LS Bratislava - technik LS Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava Ing. Marián Mikle ------ +421918333022 ------
LS Bratislava - technik LS Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava Ing. Erik Kozár ------ +421918334097 ------
LS Bratislava - technik LS Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava Ing. Ľubomír Pagáč ------ +421918334827 ------
lesník LO 01 - Tri Bresty ------ Dušan Maňuch ------ +421915972604 ------
lesník LO 02 - Vlčie Hrdlo ------ Simon Hamšík ------ +421918334080 ------
lesník LO 03 - Čunovo ------ Borislav Peciar ------ +421918333045 ------
lesník LO 04 - Karlova Ves ------ Peter Bárdoš ------ +421918333049 ------
lesník LO 05 - Záhorská Bystrica ------ Marián Turanský ------ +421918333044 ------
lesník LO 06 - Strmina ------ Ján Veselý ------ +421918334857 ------
lesník LO 07 - Košariská ------ Michal Praško ------ +421918334834 ------
lesník LO 08 - Pajštún ------ Ivan Brázdovič ------ +421918334893 ------
lesník LO 09 - Bažantnica ------ Ivan Turanský ------ +421918334854 ------
lesník LO 10 - Ostrovec ------ Jozef Sládek ------ +421918334850 ------
praktikant ------ Jozef Dobrocký ------ +421917375909 ------
Lesná správa Pezinok 08 - vedúci LS Malacká cesta 6052/61B, 902 01 Pezinok Ing. Marián Horváth ------ +421918333055 ------
LS Pezinok - technik LS Malacká cesta 6052/61B, 902 01 Pezinok Ing. Pavol Kovačič ------ +421918333085 ------
LS Pezinok - technik LS Malacká cesta 6052/61B, 902 01 Pezinok Ing. Henrich Paluch ------ +421918333058 ------
LS Pezinok - technik LS Malacká cesta 6052/61B, 902 01 Pezinok Peter Kormúth ------ +421918333071 ------
lesník LO 01 - Fúgelka ------ Michal Paluch ------ +421918333008 ------
lesník LO 02 - Častovská dolina ------ Ing. Rastislav Plavý ------ +421918333059 ------
lesník LO 03 - Geltek ------ Henrich Paluch ------ +421907021682 ------
lesník LO 04 - Biela Skala ------ Marcel Benko ------ +421918333061 ------
lesník LO 05 - Rybník ------ Dávid Baxa ------ +421918333063 ------
lesník LO 06 - Rybníček ------ Martin Slamka ------ +421918333042 ------
lesník LO 07 - Čmelek ------ Peter Zúbek ------ +421918335195 ------
lesník LO 08 - Lipiny ------ Ing. Marek Jasnický ------ +421918333053 ------
lesník LO 09 - Sirková ------ Štefan Hollan ------ +421918333018 ------
lesník LO 10 - Leštiny ------ Marián Štilhammer ------ +421918333050 ------
lesník LO 11 - Sklenárka ------ Milan Manák ------ +421918333048 ------
lesník LO 12 - Krkavec ------ Ing. Martin Michalec ------ +421918333001 ------
Lesná správa Majdán 09 - vedúci LS 919 03 Horné Orešany č. 583 Ing. Michal Kráľovič ------ +421918333087 ------
LS Majdán - technik LS 919 03 Horné Orešany č. 583 Ing. Jozef Ševčík ------ +421918333065 ------
LS Majdán - technik LS 919 03 Horné Orešany č. 583 Ing. Mária Jablonská ------ +421918333046 ------
LS Majdán - technik LS 919 03 Horné Orešany č. 583 Ing. Bc. Michal Slávik ------ +421918333019 ------
lesník LO 01 - Bachračka ------ Milan Boledovič ------ +421918333074 ------
lesník LO 02 - Suchánka ------ Karol Jurkas ------ +421918333070 ------
lesník LO 03 - Trnávka ------ Ondrej Pintér ------ +421918333072 ------
lesník LO 04 - Políčko ------ Mário Kopúnek ------ +421918333069 ------
lesník LO 05 - Driny ------ Ing. Michal Daniš, Ph.D. ------ +421905410615 ------
lesník LO 06 - Jahodník ------ Ing. Vladimír Piskun ------ +421918334819 ------
lesník LO 07 - Markové ------ Michal Vittek ------ +421918335832 ------
lesník LO 08 - Bohatá ------ Ján Medvec ------ +421918333047 ------
lesník LO 09 - Koza ------ Róbert Haleš ------ +421918333057 ------
lesník LO 10 - Polomy ------ Ing. Ivan Daniš ------ +421918333052 ------
lesník LO 11 - Doľany ------ Ing. Peter Jablonský ------ +421918333020 ------
lesník LO 12 - Huty ------ Tomáš Kubán ------ +421918333062 ------
Lesná správa Dechtice 10 - vedúci LS 919 53 Dechtice č. 326 Ing. Ondrej Kičák ------ +421918333000 ------
LS Dechtice - technik LS 919 53 Dechtice č. 326 Ing. Jozef Remenár ------ +421918333032 ------
LS Dechtice - technik LS 919 53 Dechtice č. 326 Ing. Richard Strieženec ------ +421918333003 ------
lesník LO 01 - Kočín ------ Matúš Božík ------ +421918334817 ------
lesník LO 02 - Cerník ------ Marián Brisuda ------ +421918333080 ------
lesník LO 03 - Čierna Hora ------ Miroslav Brisuda ------ +421918333079 ------
lesník LO 04 - Hlboký dol ------ Matej Danko ------ +421915721036 ------
lesník LO 05 - Mariáš ------ Andrej Hrašna ------ +421918333086 ------
lesník LO 06 - Hrabníky ------ Ing. Peter Klčo ------ +421918333077 ------
lesník LO 07 - Planinka ------ Ing. Kamil Miček ------ +421918334075 ------
lesník LO 08 - Prekážka ------ Ing. Martin Frajt ------ +421918333083 ------
Lesná správa Moravany 11 - vedúci LS Kostolecká 127, 922 21 Moravany nad Váhom Ing. Martin Gazda ------ +421918444303 ------
LS Moravany - technik LS Kostolecká 127, 922 21 Moravany nad Váhom Peter Štefanec ------ +421918333090 ------
LS Moravany - technik LS Kostolecká 127, 922 21 Moravany nad Váhom Marián Imriška ------ +421918333093 ------
lesník LO 01 - Brezová ------ Mgr. Patrik Suchý ------ +421918333088 ------
lesník LO 02 - Prašník ------ Igor Murín ------ +421918333081 ------
lesník LO 03 - Dolina ------ Jozef Jakubička ------ +421918333092 ------
lesník LO 04 - Modrová ------ Ľuboš Tlstovič ------ +421918333091 ------
lesník LO 05 - Fabrika ------ Jozef Cepka ------ +421918333038 ------
lesník LO 06 - Volavec ------ Martin Svetlák ------ +421918333034 ------
lesník LO 07 - Sokolovce ------ Marián Minarovský ------ +421918333098 ------
lesník LO 08 - Hlohovec ------ Martin Varga ------ +421918333094 ------
Expedičný sklad Smolenice 15 - vedúci ES Továrenská 3, 919 04 Smolenice Marcel Macho ------ +421918333030 ------
Expedičný sklad Smolenice - manipulant Továrenská 3, 919 04 Smolenice Mgr. Emil Štibraný ------ +421918333037 ------
Expedičný sklad Smolenice Továrenská 3, 919 04 Smolenice Marta Schifferová ------ +421918333031 ------
Expedičný sklad Rohožník 16 - vedúci ES Kuchynská 7, 906 38 Rohožník Milan Konečník +421346588861 +421918334858 ------
Expedičný sklad Rohožník - manipulant Kuchynská 7, 906 38 Rohožník Erik Ebner +421346588861 +421918334859 ------
Expedičný sklad Rohožník - manipulant Kuchynská 7, 906 38 Rohožník Ing. Róbert Árendáš +421346588861 +421917982543 ------
Expedičný sklad Gbely 17 - vedúci ES
------
Ing. Jozef Skypala ------ +421918334866 ------
Expedičný sklad Gbely - manipulant
------
Bc. Martin Nesnadný ------ +421918334842 ------
Expedičný sklad Pezinok 18 - vedúci ES Drevárska 14, 902 01 Pezinok Jozef Kern ------ +421918333035 ------
Expedičný sklad Pezinok - manipulant Drevárska 14, 902 01 Pezinok Marián Kadlec ------ +421918334067 ------
Expedičný sklad Piešťany 19 - vedúci ES Obchodná 17, 921 01 Piešťany Ján Božík ------ +421918333095 ------
Expedičný sklad Piešťany - manipulant Obchodná 17, 921 01 Piešťany Anna Krahulcová ------ +421918334839 ------
Expedičný sklad Piešťany - manipulant Obchodná 17, 921 01 Piešťany Jana Zuzicová ------ +421918333024 ------
Stredisko chovu rýb Parina 22 - vedúci SCHR 919 03 Horné Orešany 737 Marián Hrdlička +421335586683 +421918333066 ------