Kontakty

Cenník dreva platný od 1.11.2023

Cenník dreva platný od 1.11.2023 (PDF, 668 kB)

 

 

Cenník vianočných stromčekov platný od 1.10.2023

Cenník vianočných stromčekov od 1.10.2023 (PDF, 432 kB)

 

 

 

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2023- povolenky (PDF, 301 kB)

Cenník pre lov rýb platný od 1.4.2023 - cenník_2023 (PDF, 217 kB)

Rybársky poriadok platný od 1.2.2020 - Rybársky_poriadok_2020 (PDF, 263 kB)

 

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2023

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty oznamuje, že od 10.4.2023 začína predávať rybárske povolenia.

Rybárske povolenie pre kaprové revíry Bulkovec 2 (2-0210-1-1), Bulkovec 3 (2-0220-1-1), Kubinov kríž (1-0320-1-1) je možné zakúpiť na 
LS Šaštín, Pod gaštanmi 1312, 90841 Šaštín Stráže v dňoch pondelok a štvrtok v čase od 7,00 do 9,00 hod.
kontaktná osoba - p. Martin Kostelný 0905574388

Rybárske povolenie pre pstruhové revíry Blava č.3 (2-0150-4-1), Gidra č.2 (2-0670-4-1), Parná č.3 (2-2070-4-1) je možné zakúpiť na 
SCHR Parina (rybáreň), Horné Orešany 737 v dňoch pondelok až piatok od 7:00-9:00 hod, alebo po predchádzajúcej dohode – p. Hrdlička Marián 0918333066.

 

 

 

 

rýchly kontakt

Telefón: +421346909561

Email: lesy.karpaty@lesy.sk

aktuality 

Zásady a kritéria FSC®  (v anglickom jazyku) - FSC-STD-SVK (PDF, 1.24 MB)

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2023 - oznámenie (PDF, 305 kB)  

Zverejnený cenník rýb platný od 1.3.2023 - cenník rýb (PDF, 740 kB)

Oznámenie o verejnej dražbe dreva 1Q 2023 - oznámenie o dražbe 1Q 2023 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 466 850 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 37%, listnaté 63%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
78 359 ha
Ročná obnova lesa: 289 ha
Ročný objem ťažby: 326 100 m3

Významné chránené celky:

  • Malé Karpaty
  • Morava

neprehliadnite

organizačná zložka OZ Karpaty
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme 

FSC® (FSC-C148774)  SGS-FM/COC-011608 
FSC® (FSC-C157227)  SGS-FM/COC-011996  

www.fsc.org 

>Certifikát FSC® Šaštín
>Certifikát FSC® Smolenice

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Netopier ostrouchý (Myotis blythi)
  • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
  • Sokol rároh (Falco cherrug)
  • Chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

 

Flóra:

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)