Kontakty

Odštepný závod KARPATY
ponúka predaj rýb a povolenky na športový rybolov

 

oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2024
cenník povolení na lov rýb na rok 2024
cenník rýb a služieb platný od 1.4.2024

 

O aktuálnom sortimente rýb sa informujte na tel.: +421-34-6909-561

 

Predajné miesta:

1. Parina

Rybné hospodárstvo (Rybáreň) Parina, Horné Orešany 737 (vjazd motorovým vozidlom zakázaný!) 
Sezónny predaj mrazenej ryby, živých rýb, rybích násad pre zarybňovanie 
Povolenky na športový rybolov

pondelok - piatok .......... 7:00 - 9:00 hod, prípadne podľa tel. dohovoru aj v inom čase,
Informácie na tel. čísle  +421335586683 pán Hrdlička
*ideálne volať v čase 6:00-7:00 a 11:00-12:00 hod. na pevnú linku; na mobilné číslo kedykoľvek v pracovnom čase, avšak iba ak budú pracovníci v dosahu WiFi siete; rybníky nie sú v dosahu siete GSM mobilných operátorov.

2. Smolenice

Trnavská 12 (v sídle Odštepného závodu Smolenice), iba mrazená ryba
pondelok - piatok ........... 7:00 - 15:00 hod
sobota .......................... 10:00 - 12:00 hod
Informácie na tel. čísle +421335926124, +421918333890 - p. Vanková  
alebo +421335926111 sekretariát Odštepného závodu v pracovnom čase

3. Dechtice

Rybné hospodárstvo Dechtice 121
pondelok - piatok .......... 7:00 - 14:00 hod, prípadne podľa tel. dohovoru aj v inom čase
Informácie na tel. čísle  +421918333013  pán Huňady, (+421918333066 p. Hrdlička)
Sezónny predaj mrazenej ryby, živých rýb, rybích násad pre zarybňovanie, prenájom priestorov

4. Bratislava

Pekná cesta 19 (v sídle Lesnej správy Bratislava), iba mrazená ryba a mrazená divina
pondelok - piatok .......... 7:00 - 14:00 hod, prípadne podľa tel. dohovoru aj v inom čase
Informácie na tel. čísle +421918333054 (vrátnik) a +421918333041 - Ing. Knurovský - vedúci LS

Na predajni si môžete zakúpiť i mrazenú divinu a víno. Ponuka platí do vypredania zásob.

5. ŠAŠTÍN 

Pod Gaštanmi 1312, 908 41 Šaštín (v sídle LS Šaštín)
iba predaj povoleniek na športový rybolov na Bulkovec 2 (2-0210-1-1), Bulkovec 3 (2-0220-1-1), Kubinov kríž (1-0320-1-1)
v dňoch pondelok a štvrtok v čase od 7:00 - 9:00 - p. Martin Kostelný +421905574388


Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) - celoročný predaj, pochádza z chovných rybníkov rybárne Parina

 

Pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario)

 

 

Zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) - predaj živej ryby - násady, na zarybňovanie vodných nádrží

 

 

rýchly kontakt

Telefón: +421346909561

Email: lesy.karpaty@lesy.sk

aktuality 

Oznámenie o predaji povoleniek na lov rýb na rok 2024 - oznámenie (PDF, 308 kB) 

Cenník dreva platný od 1.4.2024 - cenník dreva (PDF, 460 kB) 

Oznámenie o verejnej dražbe dreva 1Q 2024 - oznámenie o dražbe 1Q 2024 (PDF, 364 kB)

Prehlásenie FSC - prehlásenie FSC (PDF, 590 kB)

Sumárny prehľad hospodárenia 2023 - sumárny prehľad 2023 (PDF, 1.10 MB)

Zásady a kritéria FSC®  (v anglickom jazyku) - FSC-STD-SVK (PDF, 1.24 MB)

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2023 - oznámenie (PDF, 305 kB)  

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 466 850 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 37%, listnaté 63%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
78 359 ha
Ročná obnova lesa: 289 ha
Ročný objem ťažby: 326 100 m3

Významné chránené celky:

  • Malé Karpaty
  • Morava

neprehliadnite

organizačná zložka OZ Karpaty
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme 

FSC® (FSC-C148774)  SGS-FM/COC-011608 
FSC® (FSC-C157227)  SGS-FM/COC-011996  

www.fsc.org 

>Certifikát FSC® Šaštín
>Certifikát FSC® Smolenice

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Netopier ostrouchý (Myotis blythi)
  • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
  • Sokol rároh (Falco cherrug)
  • Chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

 

Flóra:

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)