Kontakty

*v prípade, ak Vám stránku nezobrazí správne, načítajte stránku ešte raz, alebo stlačte tlačidlo F5   

 

 

 

Na stiahnutie:

 dražobný poriadok - dražobný poriadok 3/2023.pdf (PDF, 3.83 MB)

 katalóg ES Gbely - katalóg ES Gbely marec 2023.pdf (PDF, 8.12 MB)

 katalóg ES Piešťany -  katalóg ES Piešťany marec 2023.pdf (PDF, 2.66 MB)

 vyhodnotenie ES Gbely - konečné vyhodnotenie VDD - ES Gbely (PDF, 664 kB)

 vyhodnotenie ES Piešťany - konečné vyhodnotenie VDD - ES Piešťany (PDF, 635 kB)

 

 

 

 

 

 

 

rýchly kontakt

Telefón: +421346909561

Email: lesy.karpaty@lesy.sk

aktuality 

Zásady a kritéria FSC®  (v anglickom jazyku) - FSC-STD-SVK (PDF, 1.24 MB)

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2023 - oznámenie (PDF, 305 kB)  

Zverejnený cenník rýb platný od 1.3.2023 - cenník rýb (PDF, 740 kB)

Oznámenie o verejnej dražbe dreva 1Q 2023 - oznámenie o dražbe 1Q 2023 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 466 850 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 37%, listnaté 63%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
78 359 ha
Ročná obnova lesa: 289 ha
Ročný objem ťažby: 326 100 m3

Významné chránené celky:

  • Malé Karpaty
  • Morava

neprehliadnite

organizačná zložka OZ Karpaty
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme 

FSC® (FSC-C148774)  SGS-FM/COC-011608 
FSC® (FSC-C157227)  SGS-FM/COC-011996  

www.fsc.org 

>Certifikát FSC® Šaštín
>Certifikát FSC® Smolenice

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Netopier ostrouchý (Myotis blythi)
  • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
  • Sokol rároh (Falco cherrug)
  • Chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

 

Flóra:

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)