Kontakty

Poľovníctvo OZ Sobrance

Neodmysliteľnou súčasťou činnosti závodu je aj poľovníctvo. OZ ponúka možnosť poplatkových odstrelov pre tuzemských i zahraničných poľovných hostí (lov jelenej, srnčej, muflónej, danielej, diviačej zveri, lov bažantov, kačíc, zajacov a slúk). Ulovenie trofejovej zveri s medailovým ocenením nie je u nás zvláštnosťou. Dobrý chýr revírov zvyšuje prítomnosť veľkých mäsožravcov, ale predovšetkým príroda kde ešte stále možno pozorovať zver a život lesa v celej kráse, zložitosti a premenlivosti.

V rekreačno-poľovníckych zariadeniach OZ je možnosť kombinácie rôznych foriem turistiky spojenej s poľovačkou, zberom lesných plodov, poznávaním zvláštnosti prírody a okolitej krajiny. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Sobrance poľovnícky obhospodaruje takmer 21 000 ha poľovnej plochy z ktorej vo vlastníctve lesov je cca 14 000 ha lesných pozemkov. Pre iné poľovnícke subjekty (PZ, poľovnícke spoločnosti a pod.) prenajímame pozemky lesov o výmere necelých 15 000 ha lesných pozemkov .

Obrázok Ponuka lovu

Poľovné revíry

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 056/ 652 2275

Email: lesysb@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 293 885 ha
Lesnatosť: cca 30 %
Drevinové zloženie: ihličnaté 7%, listnaté 93%
Výmera lesných pozemkov: 38 835 ha 
Ročná obnova lesa: 164 ha
Ročná ochrana lesa: 17 744 €                                         Ročný objem ťažby: 134 000 m3

Významné chránené celky:

 • Bukovské vrchy

 • Medzibodrožie

 • Senné

 • Slanské vrchy

 • Vihorlat
  Východoslovenská rovina

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Mlynárik východný (Lepidea morsei)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)
 • Chochlačka bielokrká (Aythya nyroca)

Flóra:

 • Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia)

 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)

 • Poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp.hungarica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)