Kontakty


ÚSTREDIE OZ Ulič

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Ulič 96
  • PSČ: 067 67
  • Mesto: Ulič
  • Telefón: +421 57 7694127
  • Fax: ---------------------
  • Email: ---------------------

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
OZ Ulič_riaditeľ Ing. Marek Fecák
------
------
marek.fecak@lesy.sk
OZ Ulič_sekretárka (GDPR) Bc. Jana Coganová +421 57 7694121
------
jana.coganova@lesy.sk
OZ Ulič_vedúci ekonomicko obchodného úseku Ing. Slavko Cogan
------
------
slavko.cogan@lesy.sk
OZ Ulič_referent MTZ, nákupu a mechanizácie (SIS) Alexander Kopáč
------
+421948104107 alexander.kopac@lesy.sk
OZ Ulič_ hlavný účtovník Bc. Nikola Langerová
------
------
nikola.langerova@lesy.sk
OZ Ulič_účtovník Bc. Lýdia Paločková
------
------
lydia.palockova@lesy.sk
OZ Ulič_referent obchodu a logistiky (poľovníctvo) Ing. Štefan Karasčák
------
------
stefan.karascak@lesy.sk
OZ Ulič_personalista, mzdový účtovník Ema Mandzaková
------
------
ema.mandzakova@lesy.sk
OZ Ulič_ref. správy les. poz. a manaž. majetku, vnút. správy Ing. Martin Mesaroš
------
------
martin.mesaros@lesy.sk
OZ Ulič_referent technickej prípravy výroby Ing. Lucia Danková PhD.
------
------
lucia.dankova@lesy.sk
OZ Ulič_referent pre lesn. činnosti a ochr. prír. a krajiny Ing. Marek Vlasák
------
------
marek.vlasak@lesy.sk
OZ Ulič_fakturant Jana Voreková
------
------
jana.vorekova@lesy.sk
OZ Ulič_referent pre poľnohospodársku výrobu Anna Laclavová
------
------
anna.laclavova@lpmulic.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Ulič Ulič 96 Ing. Marián Čabin +421 57 7694121
------
lsulic@lpmulic.sk
LS Klenová č.d. 109, 067 72 Klenová Štefan Aľušík +421 57 7694194
------
lsklenova@lpmulic.sk
ES Stakčín Čsl. armády 760/88, 067 61 Stakčín Ján Lukacko +421 57 7674303
------
dhsstakcin@lpmulic.sk
PDV Stakčín Čsl. armády 760/88, 067 61 Stakčín Arťnošt Venhač +421 57 7674303
------
dhsstakcin@lpmulic.sk
PS Ulič Ulič 323, 067 67 Ulič Ing. Jana Karnayová +421 57 7694458
------
psulic@lpmulic.sk