Články

Stratená ozdoba

Čochvíľa nastane obdobie, kedy jelene začnú zhadzovať parožie. Okrem zákona o poľovníctve
zber zhodov parožia upravuje tiež vnútropodnikový poľovnícky poriadok Sm LV 008.

31.01.2019

Lesnícky náučný chodník Bolešov - Krivoklát

Po jedenástich rokoch sa dočkal svojej rekonštrukcie lesnícky náučný chodník, ktorý sa nachádza na území v práve OZ Považská Bystrica. Prechádza prostredím s veľkým množstvom prírodných zaujímavostí a v rámci 21 zastávok prináša množstvo informácii o lese a lesníctve.

24.01.2019

Dubnica nad Váhom

Výstavba lesných ciest Odštepným závodom lesnej techniky Banská Bystrica

Odštepný závod lesnej techniky v roku 2018 zrealizoval novostavbu Lesnej cesty Koreňová a novostavbu Lesnej cesty Krivá – Východ.

16.01.2019

Rybné hospodárstvo na OZ Smolenice

Stredisko chovu rýb Parina ležiace v doline potoka Parná má dnes už 15 chovných a jeden sedimentačný rybník.

09.01.2019

Horné Orešany

Hrad Teplica

Zrúcanina hradu Teplica, ktorého hlavnou úlohou bolo kontrolovať jednu z prístupových ciest do Banskej Štiavnice, je ďalším pozostatkom hradov nachádzajúcich sa na pozemkoch v správe nášho podniku.

03.01.2019

Sklenené Teplice

Hrad Vršatec

Ďalším spomedzi hradov nachádzajúcich sa na pozemkoch v správe nášho podniku, ktorého majiteľom bol Matúš Čák Trenčiansky, vznikol pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia.

28.12.2018

Vršatecké Podhradie