Kontakty


ÚSTREDIE OZ Ulič

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Ulič 96
  • PSČ: 067 67
  • Mesto: Ulič
  • Telefón: +421 57 7694127
  • Fax: ---------------------
  • Email: ---------------------

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
OZ Ulič_riaditeľ Ing. Marek Fecák
------
+421945553604 marek.fecak@lesy.sk
OZ Ulič_sekretárka (GDPR) Bc. Jana Coganová +421 57 7694121 +421945553595 jana.coganova@lesy.sk
OZ Ulič_vedúci ekonomicko obchodného úseku Ing. Slavko Cogan
------
+421945553617 slavko.cogan@lesy.sk
OZ Ulič_referent MTZ, nákupu a mechanizácie (SIS) Alexander Kopáč
------
+421945553600 alexander.kopac@lesy.sk
OZ Ulič_ hlavný účtovník Mgr. Nikola Langerová
------
+421945553613 nikola.langerova@lesy.sk
OZ Ulič_účtovník Bc. Lýdia Paločková
------
+421945553603 lydia.palockova@lesy.sk
OZ Ulič_referent obchodu a logistiky (poľovníctvo) Ing. Štefan Karasčák
------
+421945553619 stefan.karascak@lesy.sk
OZ Ulič_personalista, mzdový účtovník Ema Mandzaková
------
+421945553589 ema.mandzakova@lesy.sk
OZ Ulič_ref. správy les. poz. a manaž. majetku, vnút. správy Ing. Martin Mesaroš
------
+421945553608 martin.mesaros@lesy.sk
OZ Ulič_referent technickej prípravy výroby Ing. Lucia Danková PhD.
------
+421945553601 lucia.dankova@lesy.sk
OZ Ulič_referent pre lesn. činnosti a ochr. prír. a krajiny Ing. Marek Vlasák
------
+421945553606 marek.vlasak@lesy.sk
OZ Ulič_fakturant Jana Voreková
------
+421945553597 jana.vorekova@lesy.sk
OZ Ulič_referent pre poľnohospodársku výrobu Mgr. Miroslava Čopáková
------
+421945553612 miroslava.copakova@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
370300 LS Ulič Ulič 96 Ing. Marián Čabin +421 57 7694121 +421945553607 lsulic@lpmulic.sk, marian.cabin@lesy.sk
370300 LS Ulič Ulič 96 Miroslav Čopák +421 57 7694121 +421945553611 miroslav.copak@lesy.sk
371300 ES Stakčín Čsl. armády 760/88, 067 61 Stakčín Ján Lukacko +421 57 7674303 +421945553592 jan.lukacko@lesy.sk
375000 PDV Stakčín Čsl. armády 760/88, 067 61 Stakčín Arťnošt Venhač +421 57 7674303 +421945553587 arnost.venhac@lesy.sk
375000 PDV Stakčín Čsl. armády 760/88, 067 61 Stakčín Marek Šurina +421 57 7674303 +421945553605 marek.surina@lesy.sk
375000 PDV Stakčín Čsl. armády 760/88, 067 61 Stakčín Ján Kohút +421 57 7674303 +421945553591 jan.kohut@lesy.sk
370200 LS Klenová č.d. 109, 067 72 Klenová Štefan Aľušík +421 57 7694194 +421945553618 stefan.alusik@lesy.sk
370200 LS Klenová č.d. 109, 067 72 Klenová René Piteľ +421 57 7694194 +421945553615 rene.pitel@lesy.sk
370100 LS Stakčín č.d. 109, 067 72 Klenová Ing. Ján Hudák +421 57 7694194 +421945553590 j.hudak@lesy.sk
370400 LS Zboj č.d. 160, 067 68 Zboj Jozef Micenko +421 57 7694121 +421945553599 jozef.micenko@lesy.sk
372000 PS Ulič Ulič 323, 067 67 Ulič Ing. Jana Karnayová +421 57 7694458 +421945553596 jana.karnayova@lesy.sk
372000 PS Ulič Ulič 323, 067 67 Ulič Valentína Durňaková +421 57 7694458 +421945553620 valentina.durnakova@lesy.sk
372000 PS Ulič Ulič 323, 067 67 Ulič Vladimír Chochrun +421 57 7694458 +421945553582 vladimir.chochrun@lesy.sk
372200 PS Ulič, PD Zboj Ulič 323, 067 67 Ulič Viera Karapinová +421 57 7694458 +421945553621 viera.karapinova@lesy.sk
370500 LS Ubľa Ubľa 76, 067 73 Ubľa Ing. Peter Kirila
------
+421918931958 peter.kirila@lesy.sk
370500 LS Ubľa Ubľa 76, 067 73 Ubľa Ing. Ján Slivka
------
+421918333866 jan.slivka@lesy.sk
370500 LS Ubľa Ubľa 76, 067 73 Ubľa Ján Kertés
------
+421918333871 jan.kertes@lesy.sk