Kontakty

CENNÍKY SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA A SAMOVÝROBY PLATNÉ PRE ROK 2021.

 

Cenník sortimentov surového dreva platný od 1.7.2021 za OZ Levice na stiahnutie nájdete tu  (PDF, 1,40 MB)

Cenník samovýroby z prečistiek platný od 1.1.2021 za  OZ Levice na stiahnutie nájdete tu (PDF, 239 kB)

Cenník samovýroby platný od 1.1.2021 za OZ Levice na stiahnutie nájdete tu (PDF, 251,9 kB )

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 036/ 635 06 04

Email: lesylv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Fakty Odštepného závodu Levice:

 • Katastrálna výmera: 649 909 ha
 • Lesnatosť: 11,20 %
 • Drevinové zloženie: 4% ihličnaté, 96% Listnaté
 • Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 73 102 ha
 • Ročná obnova lesa: 700 ha, z toho prirodzená obnova 300 ha
 • Ročná výmera prerezávok: 1000 ha
 • Ročné náklady na ochranu lesa vrátane ochrana proti zveri: 250 000 €
 • Ročný objem ťažby 240 000m3

 

Významné chránené celky:

zoznam chránených území (PDF, 383 kB)

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač alpský
 • Fúzač veľký
 • Roháč obyčajný 
 • Nosorožtek obyčajný
 • Sága stepná

 

Flóra:

 • Poniklec veľkokvetý
 • Hadinec červený
 • Lekno biele
 • Vstavač obyčajný
 • Snežienka jarná

 

   NEPREHLIADNITE

Prehlásenie riaditeľa OZ Levice k certifikácii nájdete tu