Kontakty

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Levicevykonala


VEREJNÚ DRAŽBU SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA

I. - III. TRIEDY AKOSTI

 

Termín konania : 27.4.2021 - 28.4.2021 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

                                                                   29.4.2021 od 8.00 hod do 11,00 hod

Miesto konania : ES Hontianske Nemce

Ponúkané dreviny : Dub, Jaseň, Javor,  Čerešňa, Smrekovec

Katalóg ponúkaných sortimentov na stiahnutie nájdete tu (xls 60kB)

Vyhodnotenie aukcie na stiahnutie nájdete tu (xls 82kB)

 

 

Ďakujeme za  Vašu účasť.

 


Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lukotka - referent obchodu poverený vedením ekonomicko obchodného úseku OZ Levice

mobil :+421918 333 503 ,e-mail : vladimir.lukotka@lesy.sk

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 036/ 635 06 04

Email: lesylv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Fakty Odštepného závodu Levice:

 • Katastrálna výmera: 649 909 ha
 • Lesnatosť: 11,20 %
 • Drevinové zloženie: 4% ihličnaté, 96% Listnaté
 • Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 73 102 ha
 • Ročná obnova lesa: 700 ha, z toho prirodzená obnova 300 ha
 • Ročná výmera prerezávok: 1000 ha
 • Ročné náklady na ochranu lesa vrátane ochrana proti zveri: 250 000 €
 • Ročný objem ťažby 240 000m3

 

Významné chránené celky:

zoznam chránených území (PDF, 383 kB)

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač alpský
 • Fúzač veľký
 • Roháč obyčajný 
 • Nosorožtek obyčajný
 • Sága stepná

 

Flóra:

 • Poniklec veľkokvetý
 • Hadinec červený
 • Lekno biele
 • Vstavač obyčajný
 • Snežienka jarná

 

   NEPREHLIADNITE

Prehlásenie riaditeľa OZ Levice k certifikácii nájdete tu