Kontakty

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Levicevyhlasuje


VEREJNÚ DRAŽBU CENNÝCH SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA

Termín konania : 10.-12.03.2020 od 8 hod. do 16 hod.

Miesto konania : ES Hontianske Nemce

Ponúkané dreviny : Dub, Javor, Jaseň, Brest, Orech čierny.

Presná ponuka tovaru je uvedená na ponukových listoch.

Ponukové listy na stiahnutie nájdete tu : (Excel 85 kB)

Vyhodnotenie aukcie bolo pravedené dňa 13.03.2020 o 12 hod. na OZ Levice.

Výsledky aukcie na stiahnutie nájdete tu :  (Excel 115 kB)


Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lukotka - referent poverený vedením ekonomicko obchodného úseku
mobil :+421918 333 503, e-mail : vladimir.lukotka@lesy.sk

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 036/ 635 06 04

Email: lesylv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Fakty Odštepného závodu Levice:

 • Katastrálna výmera: 649 909 ha
 • Lesnatosť: 11,20 %
 • Drevinové zloženie: 4% ihličnaté, 96% Listnaté
 • Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 73 102 ha
 • Ročná obnova lesa: 700 ha, z toho prirodzená obnova 300 ha
 • Ročná výmera prerezávok: 1000 ha
 • Ročné náklady na ochranu lesa vrátane ochrana proti zveri: 250 000 €
 • Ročný objem ťažby 240 000m3

 

Významné chránené celky:

zoznam chránených území (PDF, 383 kB)

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač alpský
 • Fúzač veľký
 • Roháč obyčajný 
 • Nosorožtek obyčajný
 • Sága stepná

 

Flóra:

 • Poniklec veľkokvetý
 • Hadinec červený
 • Lekno biele
 • Vstavač obyčajný
 • Snežienka jarná